Bani europeni pentru sectorul vitivinicol

AJUTOR… Producătorii din sectorul vitivinicol beneficiază și anul acesta de bani europeni. Sumele vor fi acordate pentru următoarele măsuri de susținere financiară: restructurarea și reconversia plantațiilor viticole, promovarea vinurilor, asigurarea recoltei, investiții și distilarea subproduselor.

Toate programele de restructurare / reconversie, care sunt supuse aprobării Direcției pentru Agricultură Județene, potrivit Ordinului ministrului agriculturii pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare / reconversie a plantațiilor viticole, eligibile pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, vizează exclusiv înființarea și modernizarea plantațiilor de viță-de-vie destinate producerii strugurilor pentru vinuri cu denumire de origine controlată și a vinurilor cu indicație geografică, din regiunile viticole, podgoriile și centrele viticole prevăzute în legislația națională în vigoare. Astfel, pentru a beneficia de fondurile necesare realizării unor asemenea investiții, persoanele interesate trebuie să depună la Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui planuri individuale de restructurare / reconversie, în sesiune deschisă (tot timpul anului), în vederea analizării și aprobării acestora, de o comisie formată din două persoane din cadrul instituției și un reprezentant al Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole. După aprobare, aceste planuri sunt transmise la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, în vederea finanțării. Măsurile eligibile sunt: defrișarea, proiectarea, pregătirea terenului, plantarea, instalarea tutorilor, instalarea sistemului de susținere pentru conducere și palisaj, pentru care se acordă un sprijin financiar de 17.995 euro / ha, pentru planurile care includ defrișarea și 16.845 euro / ha în cazul în care defrișarea este efectuată anterior depunerii planului individual. De asemenea, în anul 2020, la D.A.J.Vaslui, au fost depuse și aprobate 5 planuri individuale de restructurare sau reconversie pentru suprafața totală de 155,35 ha, valoarea totală a sprijinului financiar fiind de 2.739.345,75 euro. Cât privește măsurile de susținere financiară pentru promovarea vinurilor, asigurarea recoltei, investiții și distilarea subproduselor, acestea se derulează exclusiv prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

 
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ