spot_img
spot_imgspot_img
16.1 C
Vaslui
25-mai-2024

Centrul Județean de Excelență Vaslui dezbate modelul ideal al învățământului modern

- Advertisement -

EVENIMENT… Conferința “Educația la intersecția dintre Patrimoniu și Progres – Modele ale excelenței în educație”, desfășurată sâmbătă, pe 6 aprilie, în Sala Mare a Consiliului Județean Vaslui, a reunit distinși vorbitori, elevi, profesori și autorități, marcând un dialog profund despre viitorul educației. Organizat de Centrul Județean de Excelență Vaslui, evenimentul a evidențiat necesitatea de a echilibra tradiția cu inovația în cadrul sistemului educațional actual. Prefațat de intervențiile reprezentanților autorităților locale – președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, reprezentatul Primăriei Municipiului Vaslui, Adina Stroea – și de cuvântul inspectorului școlar general, profesor Ana-Cristiana Botan, evenimentul a beneficiat de participarea a 70 de elevi de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui (clasele a X-a E și a XI-a D) și de la Centrul Județean de Excelență Vaslui, alături de care au fost inspectori școlari și profesori ai Centrului, autorități locale și județene, invitați de marcă. Evenimentul a fost moderat de profesorul Alexandru Mîță de la Centrul Județean de Excelență Vaslui.

Partea întâi a conferinței, “Ancorați în Tradiție”, a adus în prim-plan discursuri elocvente care au reiterat importanța valorilor fundamentale ale educației clasice. Prefațînd lucrările Conferinței, directorul Centrului Județean de Excelență Vaslui, profesor Gabriela Plăcintă, a adus în atenția publicului comunicarea “Dialoguri pentru Viitor: nevoia de modele în educația de Excelență”, în timp ce redactorul-șef al prestigioasei reviste „Convorbiri Literare”, prof. dr. Mircea Platon și dr. Simion-Alexandru Gavriș de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iași au explorat teme istorice și filosofice relevante pentru pedagogia modernă. Expunerea lui Mircea Platon a urmărit să sublinieze câteva dintre permanențele pedagogiei clasice fără de care nu se poate vorbi nici de școală, nici de societate în adevăratul înțeles al cuvintelor, evidențiind importanța unor personalități-far ale școlii românești precum Ioan Popescu. Dr. Simion-Alexandru Gavriș a prezentat o comunicare cu titlul „Junimiștii și reforma învățământului: radiografia unui proiect de lege fără finalitate (1876)”, în cadrul căreia au fost analizate conținutul și contextul proiectului de reformă a învățământului propus de Titu Maiorescu și discutat la începutul anului 1876. Contribuțiile profesorilor Costel Pascaru, Vasile Sprâncenatu, Mihaela Lehoneac și Gabriela Lisievici au îmbogățit discuția cu exemple concrete de personalități educaționale marcante. Profesor Costel Pascaru de la Liceul Tehnologic “Alexandru Ioan Cuza “ Bârlad: a prezentat o comunicare pe tema „Episcopul Iacov Antonovici. În slujba Bisericii și a școalei”. Profesor Vasile Sprâncenatu, de la Școala Gimnazială „Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț a prezentat o personalitate locală în comunicarea „Constantin Pâslă – portret de dascăl în vreme de pace și de război”. Profesoara Gabriela Lisievici de la Centrul Județean de Excelență Vaslui și Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui a vorbit despre „Modele ale excelenței în educație. Reforme și reformatori ai învățământului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea”. Profesoara Mihaela Lehoneac de la Centrul Județean de Excelență Vaslui și Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși a avut o comunicare cu titlul „Profesor Ion Gugiuman – promotorul culturii și reliefului hușean”.

Viziunea conferinței: o educație adaptată provocărilor viitorului, care pune accent pe colaborare și inovare

Partea a II-a, “Mugurii Viitorului”, a oferit o perspectivă asupra modului în care tehnologiile emergente și metodele de predare inovatoare pot remodela peisajul educațional și societal. Prezentările prof. univ. dr. Adrian Iftene, decanul Facultății de Informatică a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, ale directorului Muzeului de Istorie și Etnografie Rîșcani (Republica Moldova), Cezar Salagor și ale șefului Direcției Educație a Consiliului Raional Anenii Noi (Republica Moldova), Liliana Prodan, au subliniat potențialul realităților mixte și al inteligenței artificiale, precum și importanța adaptării curriculumului la cerințele secolului XXI. Intervențiile lui Vasile-Cezar Hărățu și ale reprezentanților Direcției Generale Învățământ Cahul și cei ai Liceului „D. Cantemir” din Cahul, au completat viziunea conferinței despre o educație adaptată provocărilor viitorului, punând accent pe colaborare și inovare. Prof. univ. dr. Adrian Iftene, Decan al Facultății de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, a pregătit și prezentat alături de doctoranzii Dragoș Silion și Gabriel Constantinescu, o comunicare foarte interesantă pe tema „Folosirii Realităților Mixte și a Inteligenței Artificiale în Educația Viitorului”, captând atenția publicului tânăr îndeosebi, receptiv la astfel de provocări tehnologice și științifice. Cezar Salagor, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Rîșcani, Republica Moldova a vorbit, în cadrul prezentării intitulate „Metode moderne de cercetare – oportunități de valorificare a patrimoniului cultural-istoric” despre importanța cercetării istoriei locale și punerea în valoare a patrimoniului cultural imaterial, reliefând oportunitățile de cercetare prin utilizarea tehnologiilor moderne și a instrumentelor digitale prin metode de cercetare orientate spre dezvoltarea abilităților tuturor elevilor și cadrelor didactice, dar și de stimulare a motivației în procesul educațional în special pentru copiii supradotați. Profesoara Liliana Prodan, șef adjunct al Direcției Educație, Anenii Noi, Republica Moldova, a realizat o comunicare pe tema „Modele ale Excelenței școlare în Anenii Noi”. În cadrul acestei prezentări, s-a adus în atenția publicului experiența de „școală a viitorului” a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Anenii Noi. Binecunoscut publicului școlar de la emisiunea Televiziunii Române „Teleșcoala”, profesorul Vasile-Cezar Hărățu, de la Centrul Județean de Excelență Iași și Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași, a prezentat o comunicare referitoare la „Importanța curriculumului relevant și a RED în cadrul CEX”. Intervenția a pus accent pe următoarele elemente ideatice: conținuturile învățării în CJEX – resursă patrimonială; problematica dreptului de autor și a paternității rezultatelor cursanților; locul și rolul RED în buna funcționare a demersurilor de pregătire pentru performanță; grupele de lectori – reflecții. Profesorul Valeriu Baban – șef al Direcției Generale Învățământ Cahul, Republica Moldova alături de doamna Svetlana Sherepera – director al Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Cahul au prezentat „Repere ale Excelenței în raionul Cahul”. Mărturiile partenerilor din Cahul ai Centrului Județean de Excelență Vaslui au descris experiența unei unități școlare reprezentative pentru raionul Republicii Moldova și mărturiile unui elev, Alexandr Sherepera, beneficiar al unei burse externe oferite prin programul Flex al SUA. Pauzele muzicale ale evenimentului au fost subliniate într-un mod cu totul deosebit de vocile impresionante ale rapsozilor populari Marius Petrea și Mirabela Papuc, artiști adevărați, de mare viitor, care au prezentat publicului melodii autentice, cu profunde reverberații. Prin diversitatea tematică și profunzimea discuțiilor, conferința a subliniat angajamentul comunității educaționale din Vaslui față de promovarea unui învățământ care respectă tradiția, dar este deschis către noile provocări ale viitorului. Evenimentul a reconfirmat rolul esențial al educației în formarea unor cetățeni capabili să contribuie activ la evoluția societății, echipați cu cunoștințele și abilitățile necesare pentru a naviga în lumea dinamică de astăzi dar profund ancorați în tradiție pentru a-și menține intacte conștiința națională și sistemul de valori. Conferința “Educația la intersecția dintre Patrimoniu și Progres” organizată de Centrul Județean de Excelență Vaslui a reprezentat nu doar un forum de discuție valoros, ci și o demonstrație a modului în care educația poate evolua, îmbrățișînd tradiția fără a pierde din vedere nevoia de inovație. Prin abordarea sa integratoare și prin exemplul de excelență pe care îl oferă, Centrul Județean de Excelență Vaslui se afirmă ca un model de urmat atât la nivel național, cât și pentru partenerii din Republica Moldova, inspirând și mobilizând comunități educaționale în vederea îmbunătățirii și adaptării procesului educațional la cerințele secolului XXI.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri