Din 15 mai renunțăm la stare de urgență pentru starea de alertă! Iată care sunt diferențele

Președintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că după 15 mai se va trece de la starea de urgență la cea de alertă.   Ce înseamnă starea de alertă la care va trece România din 15 mai aflați mai jos.
Starea de alertă este o măsură de prevenție instituită la nivel local sau național care se referă la punerea de îndată în aplicare a planurilor de acțiuni și măsuri de prevenire, avertizare a populației, limitare și înlăturare a consecințelor situației de urgență. Situația de urgență este acel eveniment excepțional, cu caracter non-militar, care prin amploare și intensitate amenință viața și sănătatea populației, mediul înconjurător, valorile materiale și culturale importante, iar pentru restabilirea stării de normalitate sunt necesare adoptarea de măsuri și acțiuni urgente, alocarea de resurse suplimentare și managementul unitar al forțelor și mijloacelor implicate (art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 21/2004).
.
Care sunt factorii de risc declanșării stării de alertă?
.
Factorii de risc potențial generatori de situații de urgență, enumerați de OUG nr. 15/2004 sunt: incendiile, cutremurele, inundațiile, accidentele, exploziile, avariile, alunecările sau prăbușirile de teren, îmbolnăvirile în masă, prăbușirile unor construcții, instalații ori amenajări, eșuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosfera ori din cosmos, tornade, avalanșe, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale, sinistre grave sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factorii de risc specifici (art. 2, litera j) din OUG 21/2004). Pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu respectarea prevederilor art. 53 din Constituția României, măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăi fundamentale referitoare, după caz, la libera circulație, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forțate, dreptul de proprietate privată ori la protecția socială a muncii, aflate în strânsă relație de cauzalitate cu situația produsă și cu modalitățile specifice de gestionare a acesteia (art. 4, alineat (2) din OUG 21/2004). Măsurile de restrângere a exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți trebuie să fie proporționale cu situațiile care le-au determinat și se aplică cu respectarea condițiilor și limitelor prevăzute de lege. (art. 4, alineat (3) din OUG 21/2004).
.
Decretarea stării de alertă la nivel național
.
La nivel național, starea de alertă este instituită de Comitetul Național (organism interministerial ce funcționează sub conducerea ministrului de Interne și sub coordonarea primului-ministru), prin ordin al ministrului de Interne, cu acordul primului-ministru. Tot Comitetul Național este cel care declară și încetarea stării de alertă. Comitetul Național poate declara starea de alertă și la nivelul mai multor județe (art. 20, alineat c) din OUG 21/2004).
.
Decretarea stării de alertă la nivel județean și local
.
La nivel județean, starea de alertă poate fi de instituită de către comitetele județeene pentru situații de urgență, prin ordin al prefectului, iar la nivel local, de către comitetele locale, prin dispoziție a primarului, cu avizul prefectului. La nivelul județelor, comitetele pentru situații de urgență sunt conduse de prefecți și sunt formate din președintele consiliului județean, șefi de servicii deconcentrate și alți manageri ai unor instituții și societăți comerciale de interes județean. Comitetele județene declară, cu acordul ministrului de Interne, starea de alertă la nivel județean, în mai multe localități ale județului (art. 22, litera c) din OUG 21/2004). Comitetele locale declară, cu acordul prefectului, starea de alertă pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective (art. 24, litera c) din OUG 21/2004). Declararea stării de alertă la nivel național sau pe teritoriul mai multor județe se publică în Monitorul Oficial al României, iar la nivel județean sau al Municipiului București, în Monitorul Oficial al autorității administrativ-teritoriale respective (art. 42 din OUG 21/2004).
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ