Donarea de sânge total/plasmã de la persoanele vindecate de COVID-19, noi conditii

NOUTÃTI….Dupã ce mai multi medici specialisti au arãtat cã donarea de plasmã pentru a salva persoanele bolnave de Covid-19 în stare gravã, este greoaie si conditiile sunt draconice, Ministerul Sãnãtãtii a reactionat rapid. Nelu Tãtaru, ministrul Sãnãtãtii a aprobat ieri Ordinul privind modificarea Anexei la Ordinul nr. 654/2020 privind aprobarea Metodologiei pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea si distributia plasmei de la donator vindecat de COVID-19 si utilizarea monitorizatã pentru pacientii critici cu COVID-19 din sectiile ATI. Plasma se va administra doar pacientilor critici infectati, cu vârsta de cel putin 18 ani, care sunt de acord cu administrarea de plasmã convalescentã COVID-19 prin semnarea consimtãmântului informat si care îndeplinesc o serie de criterii specifice.

Documentul a fost elaborat în urma consultãrii specialistilor din Comisia de anestezie si terapie intensivã, Comisia de transfuzii si Institutul National de Hematologie Transfuzionalã “Prof. Dr. C. T. Nicolau”. Actul normativ contine modificãri referitoare la selectia potentialilor donatori de sânge total/plasmã care vor putea fi alesi dintre persoanele ce pot dovedi istoricul de infectie cu SARS-CoV-2 si disparitia riscului de transmitere a bolii, fãrã sã se mai aplice cerinta cã acestia sã fi fost internati în prealabil în spital. De asemenea, au fost modificate cerintele minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19 precum si lista documentelor solicitate, având în vedere necesitatea armonizãrii legislatiei în vigoare. De exemplu, a fost eliminat criteriul de eligibilitate care solicita ca donatorul sã prezinte 2 teste RT-PCT negative.

Astfel, cerintele minime pentru admiterea ca donator vindecat de COVID-19 vor fi:

Semnarea consimtãmântului informat pentru intrarea în procedura de selectie în vederea donãrii de plasmã prin plasmaferezã si/sau sânge total si pentru transmiterea codificatã a datelor privind donarea în baza de date nationalã si europeanã;

Prezentarea documentelor care sã ateste istoricul de infectie cu SARS-CoV-2, respectiv încetarea riscului de transmitere a bolii.

Încadrarea în toate criteriile standard pentru donarea de sânge total sau plasmã, conform legislatiei nationale;

Intervalul între 2 donãri de plasmã succesive este de cel putin 14 zile.

Modificãrile urmãresc cresterea numãrului persoanelor vindecate COVID-19 care pot sã doneze sânge/plasmã, precum si a numãrului pacientilor critici din ATI care pot sã primeascã plasmã.

Mai mult, Ministerul Sãnãtãtii va contribui cu date în platfomã de raportare a datelor privind recoltarea de sânge total/plasmã de la donatori vindecati de COVID-19 pusã la dispozitia statelor membre de cãtre Comisia Europenã- EU CCP Database. Informatiile vor fi utilizate pentru consolidarea dovezilor la nivel UE privind siguranta si eficacitatea acestei terapii. Ordinul MS stabileste responsabilitãtile privind transmiterea informatiilor în baza de date a UE.

Recoltarea se va realiza cu respectarea standardelor actuale din legislatia nationalã în domeniul transfuziei sanguine pentru colectarea, testarea, prelucrarea, stocarea si distribuirea sângelui si a componentelor sanguine, respectând totodatã principiul donãrii voluntare neremunerate si ghidul tehnic elaborat de Comisia Europeanã cu privire la colectarea, testarea, procesarea, stocarea, distributia si utilizarea monitorizatã a plasmei provenite de la persoane vindecate de COVID-19 pentru tratamentul COVID-19.

Conform datelor INHT, pânã în prezent au fost înregistrati peste 490 donatori, iar centrele de transfuzie sanguinã au distribuit cãtre spitale un numãr de 463 unitãti de plasmã de la donatori vindecati de Covid-19.
NICIUN COMENTARIU