Elevii vasluieni, admisi la liceu, trebuie sã-si depunã dosarele pânã pe 20 iulie

ÎNSCRIERI… Elevii vasluieni, admisi la liceu, trebuie sã-si depunã dosarele de înscriere la institutiile de învãtãmânt, pânã pe 20 iulie. În caz contrar, vor fi considerati retrasi si vor pierde locurile obtinute. Acestea vor fi declarate neocupate si vor fi utilizate ulterior pentru rezolvarea cazurilor speciale. În acest caz, elevii vor fi nevoiti sã participe la a doua etapã de admitere din perioada 24 iulie-3 august, pe locurile rãmase libere, alãturi de cei care nu au fost repartizati la liceu în prima etapã. În judet, sunt 149 de elevi rãmasi pe dinafarã, cele mai mari medii de admitere fiind 7.97, 7.90, 7.84, ale unor elevi de la Delesti, Puscasi si Ghermãnesti, iar cele mai mici – 3.15, 3.03 si 2.60, mediile unor elevi din Bârlad, Recea si Gãgesti. “Niciun copil nu rãmâne nerepartizat. Vom gãsi solutii ca toti copiii sã fie repartizati la licee”, a transmis Gabriela Plãcintã, inspector sef al ISJ Vaslui. Numãrul total de locuri libere, disponibile pentru urmãtoarea etapã de admitere, este 189.

În prima sesiune de admitere la liceu, 2.415 de absolventi ai clasei a VIII-a, din judetul Vaslui, au fost repartizati computerizat în învãtãmântul liceal de stat, anul scolar 2020-2021. Dintre acestia, 1428 de elevi au fost admisi la filiera teoreticã si 897 de candidati la filiera tehnologicã. În etape anterioare repartizãrii computerizate, au fost admisi 268 de elevi la specializãri vocationale, 33 de elevi pe locurile speciale rezervate candidatilor de etnie romã si 5 elevi în învãtãmântul special. “În total, au fost completate 48558 opțiuni, rezultând o medie de 16.79 optiuni/elev. Conform calendarului admiterii în învãtãmântul liceal de stat, în perioada 13-20 iulie candidatii vor depune sau transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admisi. În zilele de 22, 23 si 24 iulie, comisia judeteanã de admitere va rezolva toate cazurile speciale apãrute dupã etapa de repartizare computerizatã. În judetul Vaslui, 149 de elevi nu au fost repartizati, deoarece nu au completat suficiente optiuni care sã le permitã încadrarea într-o unitate de învãtãmânt liceal. Acestia vor intra în urmãtoarea etapã de admitere, 24 iulie – 3 august 2020, alãturi de absolventii clasei a VIII-a repartizati computerizat în prima etapã de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de înscriere în termen, de candidatii care nu au participat si de absolventii clasei a VIII-a care nu au sustinut Evaluarea Nationalã. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de cãtre comisia de admitere judeteanã, publicatã pe site-ul Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui si comunicatã unitãtilor de învãtãmânt pânã la data de 24 iulie 2020″, au transmis reprezentantii ISJ Vaslui.

Cei care nu îsi depun dosarele de înscriere în perioada 13-20 iulie sunt considerati retrasi

Elevii care au fost repartizati computerizat în învãtãmântul liceal de stat trebuie sã depunã dosarul de înscriere la liceu pânã la 20 iulie. Atentie! Cei care nu depun dosarul de înscriere la liceu pânã pe 20 iulie pierd locul obtinut prin repartizarea computerizatã si vor fi nevoiti sã participe la a doua etapã de repartizare, pe locurile rãmase libere. Conform calendarului admiterii în învãtãmântul liceal de stat, în perioada 13- 20 iulie candidatii vor depune sau transmite dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admisi. Dosarul trebuie sã continã cererea de înscriere primitã de la liceu (formularul diferã de la o scoalã la alta), cartea de identitate dacã este cazul, certificatul de nastere (unele licee solicitã si copii de pe actele de identitate ale pãrintilor), adeverinta cu notele si media generalã obtinute la Evaluarea Nationalã – clasa a VIII-a, foaia matricolã pentru clasele V-VIII cu calculul mediei generale, fisa medicalã în care se solicitã si dovada vaccinãrilor de cãtre unele scoli. Cererea de înscriere diferã de la un liceu la altul, asadar formularele trebuie ridicate de la comisia de înscriere. Cei care în perioada 13 – 20 iulie nu îsi depun dosarele de înscriere la liceu sunt considerati retrasi. Prin urmare, locurile corespunzãtoare sunt declarate neocupate si vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Iatã ce licee mai au locuri libere

Potrivit ISJ Vaslui, au rãmas 189 locuri neocupate la liceele din judet. Foarte multe dintre acestea sunt în Vaslui si Husi, în timp ce în Bârlad au fost ocupate toate. Potrivit unor surse, în urmãtoarea sedintã a Consiliului de Administratie al ISJ, se va discuta posibilitatea mutãrii claselor din Husi cãtre Bârlad, acolo unde este presiunea mare. Regulamentul permite acest lucru, astfel cã sunt sanse foarte mari ca mutarea sã se concretizeze, iar la urmãtoarea etapã de admitere sã existe locuri libere si la liceele din Bârlad. În Vaslui sunt 47 locuri libere la Liceul “Ion Mincu”, specializãrile Mecanicã, Estetica si igiena corpului omenesc, Industrie alimentarã, Turism si alimentatie. De asemenea, Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” din mun. Husi are 47 locuri libere la specializãrile Industrie textilã si pielãrie si Mecanicã. Tot 47 de locuri libere mai are si Liceul Tehnologic “Nicolae Iorga” Negresti la specializarea Economic, Mecanicã, Productie media si Protectia mediului. În ordine descrescãtoare se aflã Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Husi, cu 19 locuri libere la specializarea Agriculturã, Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui, cu 10 locuri libere la specializarea Electronicã automatizãri, Liceul Tehnologic sat Puiesti, cu 7 locuri libere la specializarea Mecanicã , Liceul Tehnologic “Ghenutã Coman” Murgeni cu 5 locuri la Agriculturã, Liceul Tehnologic “Marcel Guguianu” sat Zorleni cu 4 locuri libere la specializarea Industrie alimentarã si Liceul Tehnologic sat Vladia cu 3 locuri libere specializarea Agriculturã. Potrivit listei candidatilor nerepartizati în judetul Vaslui sunt 18 elevi cu media de admitere între 7.00 -7.97, iar cele mai mari apartin unor elevi din mediul rural si anume de la Scoala Gimnazialã nr. 1 Delesti unde un elev cu media 7.97 nu a fost repartizat, de la Scoala Gimnazialã nr. 1 Puscasi unde un elev are media de admitere 7.90 si Scoala Gimnazialã “Prof. Ioan Dãnilã”, Ghermãmesti cu elev ce a obtinut media admiterii 7.90. Cele mai mici medii de admitere sunt 3.15 a unui elev de la Liceul Tehnologic “Petru Rares” din Bârlad, 3.03 a unui elev de la Scoala Gimnazialã sat Recea si 2.60 a unui elev de la Scoala Gimnazialã “Ion Artene”, sat Gãgesti.
NICIUN COMENTARIU