Încep lucrãrile la pista de atletism de la stadionul “Municipal”

VESTE BUNÃ… Lucrãrile la pista de atletism de la stadionul “Municipal” din Vaslui vor începe sãptãmâna viitoare, valoarea lucrãrilor fiind de peste 1,5 milioane de lei. Stratul de zgurã va fi înlocuit cu cauciuc legat cu poliuretan – tip tartan si se va realiza un sistem de preluare a apelor pluviale, astfel încât pista sã nu mai fie inundatã.

Se propune reabilitarea si modernizarea pistei de alergare existente, cu urmãtoarele interventii: “se vor demonta bordurile din beton existente, se va elimina stratul de zgurã în grosime medie de 25 cm existent de pe toatã suprafata pistei, se va disloca pe o grosime medie de 20 cm stratul de pãmânt de pe toatã suprafata pistei, se va asterne un strat nou de argilã si se va compacta, se va asterne un strat de balast si se va compacta pânã se va atinge grosimea finalã a stratului de 10 cm. De asemenea, se va asterne un strat de piatrã spartã si se va compacta pânã se va atinge grosimea finalã a stratului de 10 cm, odatã cu stratul de balast si piatrã spartã se realizeazã sistemul de preluare ape pluviale pe interiorul pistei de alergare si montare de borduri pe exteriorul pistei, se va turna strat continuu de asfalt BA8 cu granulã finã – 8 cm grosime si se va realiza executia stratului finit de suprafatã din cauciuc legat cu poliuretan – tip tartan. Pentru utilizarea pistei de alergare se va utiliza iluminatul de întretinere al nocturnei înlocuindu-se proiectoarele existente cu proiectoare LED 1000W/125000lm câte unul pentru fiecare turn. Valoarea totalã a obiectivului, conform devizului general este: 1.535.647,67 lei (cu TVA)”.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ