Liceul Pedagogic ”Ioan Popescu” Bârlad aniverseazã 150 de ani! (FOTO)

SÃRBÃTOARE ÎN PANDEMIE… Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad împlineste 150 de ani de existentã, de traditie în formarea si educarea tinerilor, pe data de 29 noiembrie. Numitã initial Scoalã Normalã, unitatea este una dintre cele mai vechi institutii pedagogice din tarã, formând de-a lungul vremii nenumãrate generatii de învãtãtori si educatoare. De aproape 20 de ani, scoala formeazã si artisti în domeniul artelor plastice si muzical, filologi, dar si sportivi.

Ca urmare a eforturilor Societãtii pentru învãtãtura poporului român – sectiunea Tutovei, pe 29 noiembrie 1870, s-a înfiintat la Bârlad Scoala Normalã de învãtãtori „Principele Ferdinand”, prin eforturile marelui om de culturã Ioan Popescu. Desi originar din judetul Satu-Mare, refugiat dupã revolutia din 1848 în Moldova, Ioan Popescu a devenit o figurã ilustrã a învãtãmântului, culturii si chiar a politicii bârlãdene. De-a lungul timpului, institutia si-a desfãsurat activitatea în mai multe localuri, printre care amintim: casele lui Panaite Velicovici din cartierul Podeni, „Casa Rosie” (Centrul Cultural „Mihai Eminescu”), Liceul de bãieti (Colegiul National „Gh. Rosca Codreanu”), Scoala nr. 4 „Tudor Pamfile”, Liceul Industrial de Fete „Nicolae Rosca Codreanu” (astãzi, fostul local al Centrului de Plasament nr.2), localul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” etc. Astfel, aceasta a avut o evolutie constantã, desi a trecut prin momente de impas, iar succesul acestei evolutii este demonstrat de mentinerea ei ca institutie de învãtãmânt cu prestigiu si în contemporaneitate.

Numele „Alexandru Vlahutã” a fost conferit, prin decret al Consiliului de Stat, în 1970, cu ocazia sãrbãtoririi centenarului. De la 15 septembrie 2001, Liceul Pedagogic „Alexandru Vlahutã” îsi desfãsoarã activitatea în noul local propriu cu noile profiluri si specializãri: profilul pedagogic (specializãrile: Învãtãtori – Educatoare, Instructor de activitãti extrascolare), profilul artistic (Instructor muzical, Tehnician pentru tehnici artistice), profilul sportiv (Instructor sportiv – Rugby si Atletism) si profilul teoretic – Filologie (Lb. englezã intensiv). Începând cu 1 septembrie 2009, s-a înfiintat nivelul prescolar, cele patru grupe constituindu-se în grãdinita de aplicatie a elevilor de la profilul pedagogic.

De la 1 septembrie 2013, Liceul Pedagogic poartã numele marelui pedagog si primului director care a pus bazele învãtãmântului pedagogic bârlãdean – „Ioan Popescu”. Iubirea pentru profesia de formator de suflete i-a îndrumat pe cei mai multi dintre absolventi sã-si dedice întreaga carierã acesteia si chiar sã devinã la rândul lor dascãli în liceul pe care l-au absolvit, continuând astfel traditia.

Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” promoveazã astãzi un model educational european bazat pe competentã, performantã, profesionalism, responsabilitate, model adaptat principiilor educatiei actuale, multiculturalitãtii si egalitãtii de sanse specifice unei societãti în continuã schimbare.

Zeci de premii la concursuri si olimpiade judetene si nationale

Interesul crescut pentru o educatie de calitate se concretizeazã anual în performantele obtinute de cãtre elevi, sub coordonarea unui corp profesoral de exceptie, la diverse olimpiade si concursuri, doar în ultimii 5 ani obtinându-se peste 27 de premii si mentiuni la fazele internationale, cel putin 113 la fazele nationale, 51 la fazele interjudetene si peste 241 la cele judetene. Printre cele mai relevante evenimente la care elevii îsi demonstreazã competentele formate în cadrul liceului sunt: Olimpiada Nationalã de Pedagogie – Psihologie (pentru licee pedagogice), Olimpiada Animatorilor (pentru licee pedagogice), Olimpiada Nationalã de Arte Vizuale, Arhitecturã si Istoria Artelor, Olimpiada Nationalã de Mestesuguri, Olimpiada Nationalã a Sportului scolar (rugby si atletism), Concursul National de Artã „Primãvara Artelor”, Concursul International de Artã „N. N. Tonitza”, Concursul International de Interpretare Muzicalã „George Enescu”, Concursul National de Artã „Camil Ressu”, Concursul National de Muzicã Usoarã si Popularã „Comoara Moldovei”, Festivalul National de Muzicã pentru Copii si Tineret „Vâlcea Song Fest”, Concursul National „Mesajul meu antidrog”, Concursul National de Mediu „si gestul tãu conteazã”, Concursul National SOS “Salvati Pãmântul!” etc.

Titlul de Scoalaã Europeanã obtinut de douã ori

De asemenea, orientarea spre dimensiunile europene ale educatiei este evidentã în Liceul Pedagogic „Ioan Popescu”, iar implicarea activã în diverse tipuri de parteneriate si în promovarea valorilor europene a fost recompensatã cu obtinerea titlului de scoalã Europeanã în anii 2009 si 2017. Dupã desfãsurarea a sapte proiecte de tip Comenius în perioada 2002 – 2011, din 2015 pânã în prezent s-au desfãsurat tot atâtea proiecte de tip Erasmus+, finantate, de asemenea, de Uniunea Europeanã. Aceste proiecte au presupus atât formarea cadrelor didactice pentru îmbunãtãtirea competentelor didactice si de specialitate, cât si parteneriate cu diverse institutii de renume din Italia, Franta, Turcia, Spania, Cehia, Letonia, Estonia, Polonia, Bulgaria, Lituania etc.

„Performantele constante ale elevilor la competitiile de specialitate, traseul de carierã al acestora si calitatea pregãtirii cadrelor didactice demonstreazã realizarea unui învãtãmânt vocational de calitate, care pãstreazã pe de o parte valorile traditionale, iar, pe de altã parte, se îndreaptã spre modernism si spre atingerea dimensiunii europene.”, a mentionat Daniela Marinescu, directorul adjunct al Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ