Liceul Tehnologic „Ghenutã Coman” din Murgeni, o variantã utilã pentru elevii ce doresc sã se initieze în tainele medicinei veterinare!

OFERTÃ… Liceul Tehnologic „Ghenutã Coman” din Murgeni si-a cîstigat, încet-încet, un loc binemeritat în ierarhia învãtãmântului preuniversitar din judetul Vaslui. Cu o veche traditie în domeniul agricol, scoala se aflã în prezent într-un proces de restructurare, diversificându-si oferta educationalã în corelatie cu evolutia de pe piata fortei de muncã.

Sub conducerea ministeriatului Spiru Haret, a început la Murgeni construirea unei scoli cu patru sãli de clasã în anul 1908. În anul 1952 se mai anexeazã vechii constructii încã patru sãli de clasã. În anul 1957 ia fiintã aici liceul de culturã generalã. În perioada anilor 1961 – 1963 si-a desfãsurat activitatea în cadrul liceului scoala agricolã profesionalã. În anul 1975, printr-un protocol încheiat între Ministerul Învãtãmântului si Ministerul Agriculturii, liceul teoretic se transformã în liceu agricol. În anii urmãtori, se construieste la Murgeni o clãdire nouã cu 18 sãli de clasã, destinatã învãtãmântului agricol, care este datã în folosintã în anul 1982.

De-a lungul anilor, liceul din Murgeni a functionat cu un numãr de clase variind între 5 si 24 si care a cuprins forme de învãtãmânt liceal si profesional, cursuri de zi si seral. În momentul actual, Liceul Tehnologic „Ghenutã Coman” din Murgeni functioneazã cu un numãr de 5 clase de învãtãmânt liceal – cursuri de zi si trei clase de scoalã profesionalã, pregãtind elevii în meseriile de tehnician în activitãti economice, tehnician ecolog si protectia calitãtii mediului, tehnician veterinar, lucrãtor în agricultura ecologicã, beneficiind de o bogatã bazã materialã de instruire si educatie compusã din laboratoare de culturã generalã (fizicã, chimie, biologie), laboratoare de specialitate (anatomie, microbiologie, agriculturã-agronomie), cabinete de instruire practicã tip laborator, un solar amenajat pentru culturi legumicole, cabinete pe discipline de învãtãmânt, C.D.I., bibliotecã, douã cabinete IT, posibilitate de internet în toate clasele si, din anul scolar 2004-2005, o salã de sport modernã cu o suprafatã utilã de joc de peste 800 metri pãtrati.

În clãdirea Liceului Tehnologic „Ghenutã Coman” Murgeni, activitatea se desfãsoarã în douã laboratoare de informaticã cu un numãr de 50 de calculatoare, conectate la internet, laboratoare de fizicã, chimie, cabinete de românã, matematicã, biologie, patologie veterinarã, geografie, limbi strãine, stiinte socio-umane. S-a amenajat, la standarde europene, un Centru de Documentare si Informare cu acces la internet, având un numãr de 15.000 volume.

Oferta extracurricularã a institutiei de învãtãmânt este una foarte atractivã pentru elevii ce doresc sã opteze sã-si continue studiile liceale: posibilitatea organizãrii instruirii practice de specialitate, la clasele terminale, în ferme si/sau microferme private sau unitãti de profil în urma încheierii unor parteneriate cu agentii economici din zonã, organizarea de meditatii si consultatii gratuite la nivel de clase si de scoalã cu elevii care întâmpinã anumite greutãti în procesul instructiv, organizarea de excursii turistice în diferite zone ale tãrii, posibilitatea implicãrii în diverse proiecte si/sau programe la nivel de scoalã, local, judetean sau national, organizarea de activitãti culturale dedicate unor zile speciale (1 martie, 8 martie, 1 decembrie etc), organizarea si participarea la diferite concursuri si campionate sportive, actiuni de donatii cãtre scoli din Republica Moldova.

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ