Locuri libere în învãtãmântul profesional vasluian

ÎNVÃTÃMÂNT… Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a publicat lista locurilor rãmase neocupate în învãtãmântul profesional de stat pentru anul scolar 2020-2021. În urma celei de a doua etapã de admitere, au rãmas neocupate aproape o treime din totalul locurilor puse la dispozitia absolventilor de gimnaziu, iar printre meseriile cel mai putin cãutate de elevi se numãrã cele de zidari ori confectioneri textile sau încãltãminte, dar si meseria de electronist. În ce priveste numãrul de locuri care erau rezervate special pentru elevii de etnie rromã (45 locuri), doar opt elevi vor urma studiile în învãtãmântul profesional de stat.

La nivelul judetului Vaslui, în urma celei de a doua etapã de admitere în învãtãmântul profesional de stat, au rãmas libere aproape o treime din totalul locurilor puse la dispozitia absolventilor de gimnaziu pentru anul scolar 2020-2021. Din totalul de 1.414 locuri disponibile în scolile profesionale, incluzând cele destinate elevilor cu cerinte educationale speciale (CES) si celor de etnie rromã, în cele douã etape de admitere s-au ocupat doar 962 de locuri. În ceea ce-i priveste pe absolventii de gimnaziu de etnie rromã, care aveau rezervate special pentru ei 45 de locuri, câte unul în aproape fiecare clasã din scolile profesionale din judet, doar opt elevi au optat sã urmeze studiile învãtãmântului profesional de stat. Cinci dintre acestia au optat pentru scoli din Bârlad, restul, pentru Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga”din Negresti, la diverse specialitãti. Printre cele mai cãutate meserii, pe lângã cea de mecanic auto, se aflã cea de ospãtar, brutar sau bucãtar, locurile puse la dispozitie pentru viitorul an scolar în aceste specialitãti fiind primele ocupate. În schimb, printre meseriile cel mai putin cãutate de elevi se numãrã cele de zidari, confectioneri textile si încãltãminte si meseria de electronist. Nu mai sunt la mare cãutare nici meseriile de confectioner îmbrãcãminte sau confectioner articole de pielãrie, specialitãti la care au rãmas neocupate aproape jumãtate din locurile puse la dizpozitie în acest an. O altã meserie prea putin cãutatã este cea de electronist aparate si echipamente, fiind ocupate doar patru dintre cele 28 de locuri disponibile la Liceul „Stefan Procopiu”. De asemenea, meseriile cu profil agricol, cea de apicultor, de mecanic agricol ori de horticultor, nu sunt pe gustul tinerilor, desi ulterior absolvirii scolii profesionale, ei ar putea deveni tineri fermieri, putând accesa chiar fonduri europene nerambursabile.
NICIUN COMENTARIU