Locuri subventionate pentru opt universitãti care vor pregãti viitorii profesori, prin noul masterat didactic

OFERTA… Absolventii vasluieni cu diplomã de licentã sau echivalentã, care doresc sã îmbrãtiseze cariera didacticã, vor urma un program de studii de master didactic pe o duratã de doi ani si pot aplica la una din cele 8 universitãti pe care Ministerul Educatiei le-a publicat în lista anului universitar 2020-2021 privind înfiintarea si organizarea programelor universitare de master didactic.

Ministerul Educatiei a anuntat lista universitãtilor care vor pregãti viitorii profesori, prin noul masterat didactic. Opt universitãti vor pilota, în anul universitar 2020-2021, pentru prima datã în România, programe de studii universitare de master didactic, la forma de învãtãmânt cu frecventã. Programul de studii de master didactic va avea o duratã de doi ani si se adreseazã absolventilor cu diplomã de licentã sau echivalentã, care doresc sã se orienteze cãtre cariera didacticã. Acestia se pot înscrie la masterul didactic din acelasi domeniu fundamental, corespunzãtor specializãrii dobândite prin studiile de licentã, dar pot opta si pentru o a doua specializare din cadrul aceluiasi domeniu fundamental, aferent celui înscris pe diploma de licentã sau echivalentã. Domeniile fundamentale sunt: matematicã si stiintele naturii, stiinte ingineresti, stiinte biologice si biomedicale, stiinte sociale, stiinte umaniste si arte, stiinta sportului si educatiei fizice.

Universitãtile care vor pregãti profesori, prin masteratul didactic sunt Universitatea Politehnicã din Bucuresti cu 50 locuri, Universitatea din Bucuresti cu 50 locuri, Academia de Studii Economice din Bucuresti 50 locuri, Universitatea “BABES-BOLYAI” din Cluj-Napoca 50 locuri, Universitatea “OVIDIUS” din Constanta 50 locuri, Universitatea din Craiova 50 locuri, Universitatea “ALEXANDRU IOAN CUZA” din Iasi 50 locuri, Universitatea de Vest din Timisoara 50 locuri. Monica Anisie, ministrul educatiei si cercetãrii, a semnat Ordinul privind înfiintarea si organizarea programelor universitare de master didactic. Acesta a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial al României. În termen de 20 de zile calendaristice de la data publicãrii ordinului în Monitorul Oficial, ARACIS va adopta standardele specifice de calitate privind evaluarea programelor de studii universitare de tip master didactic, în conformitate cu cerintele cuprinse în Metodologia anexã la ordin. Ulterior, în cel mult 45 de zile calendaristice de la publicarea Ordinului, universitãtile vor depune dosarele pentru evaluare în vederea acreditãrii la ARACIS. Masterul didactic este un program de formare initialã pentru cariera didacticã, prevãzut încã de la adoptarea Legii educatiei nationale din 2011, ce nu a fost pus pânã acum în implementare. Masterul didactic se poate organiza în universitãti, în parteneriat între departamentele/facultãtile de profil si structuri institutionale (departamente /facultãti) cu profil psihopedagogic. O universitate poate organiza programul de studii de master didactic pentru unul sau mai multe domenii de licentã.

În vederea implementãrii optime a programului de studii de master didactic, universitãtile care oferteazã si implementeazã programul stabilesc relatii de colaborare, pe baza unor protocoale/contracte, cu alte universitãti, unitãti de învãtãmânt si institutii din sistemul de învãtãmânt preuniversitar, autoritãti locale, mediul de afaceri, organizatii neguvernamentale. Pentru a asigura adecvarea formãrii în cadrul masterului didactic la problemele reale ale scolii, învãtarea si cercetarea didacticã se deruleazã în parteneriat, respectiv profesor din mediul academic (tutore) – student – profesor din scoala de aplicatie (profesor-mentor).

„Încã de la preluarea mandatului de ministru, m-am angajat ca primele programe de masterat didactic sã înceapã din aceastã toamnã. În cazul mai multor specializãri se simte nevoia de un numãr mai mare de cadre didactice calificate. Va fi un program pilot, 400 de viitori profesori vor avea acces la formare initialã de calitate, cu mai multã învãtare practicã, cu sprijin din partea unui mentor”, a declarat Monica Anisie, ministrul educatiei si cercetãrii.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ