Mai multã apã pentru irigatii, pe Valea Prutului

INVESTITII… În contextul unei secete prelungite, fermierii de pe Valea Prutului primesc un ajutor nesperat din partea ANIF Vaslui. Directorul Sandu Damian se poate lãuda, acum, cã statiile de pompare a apei în canalele de irigatii se fac într-un ritm alert. Astfel, pânã în prezent, peste 8000 de hectare pot fi irigate si alte 6000 ha vor primi apã în cel mai scurt timp. Din pãcate, fermierii au înteles târziu nevoia de apã, fãrã a mai sta la mila ploilor dar, asa cum spune Damian, acest lucru poate fi benefic de acum înainte. “Cineva spunea cã, fãrã apã, nu existã viatã. Fermierii au inteles acest lucru si faptul cã, pentru productii bune si constante, an de an, sunt necesare fondurile europene pentru achizitia de sisteme de irigatii. Noi le punem, gratuit, apa la dispozitie”, spune directorul Damian.

Pentru fermierii de pe Valea Prutului, ANIF poate deveni o adevãratã manã cereascã odatã cu punerea în functiune a sistemelor de irigatii. Sub directa coordonare a directorului Sandu Damian, au fost puse în functiune mai multe statii de pompare a apei atât de necesarã în conditiile secetei pedologice prelungite. Si aici trebuie sa tinem cont si de faptul cã fermierii care nu au avut acces la surse de apã au înregistrat pagube si de 100%, atât la culturile de toamnã cât si la cele de primãvarã. “În ultimele zile, pe Valea Prutului, am reusit sã ajungem la un total de 8.891 de hectare, cea mai mare suprafatã din 1990 încoace, irigate. Ne-am propus sã mãrim aceastã suprafatã pânã la 14.465, suprafatã ce a fost deja contractatã. Conditiile meteo ne obligã si vom face tot ceea ce tine de noi sã ajungem cât mai curând sã irigãm întreaga suprafatã. Vrem chiar sã mãrim aceastrã suprafatã si deja am pregãtit un lot nou în zona Albita-Fãlciu, în zona Vetrisoaia. Practic, am asigurat umplerea în întregime a canalului de irigatii si acum se executã ultimele verificãri si reparatii la acele agregate de pompare, care acum nu sunt functionale. În aceste conditii, putem spune cã avem asigurat necesarul de apã în acea zonã. Chiar dacã demersurile pentru punerea în functiune a agregatelor au fost fãcute târziu de cãtre fermieri, facem ce trebuie acum pentru modernizarea infrastructurii de irigatii. De asemenea, fermierii de pe raza comunei Vetrisoaia au depus proiecte europene pentru accesarea de fonduri necesare agriculturii si sistemelor secundare de irigatii. În acest context, nu putem decât sã salutãm initiativa lor mai ales cã, în sfârsit, fermierii au înteles cã, fãrã apã, nu se poate pentru a avea culturi stabile în fiecare an”, spune directorul ANIF Vaslui, Sandu Damian. Este momentul de reviriment al acestui sector care, înainte de 1989, însuma peste 30.000 de hectare, în tot judetul. Anul trecut, Vasluiul a fost trecut într-un program national pentru reabilitarea si modernizarea sistemelor de irigatii, prin care judetul a beneficiat de finantãri de peste 7 milioane de euro, pentru sistemul Albita-Fãlciu. Banii au fost alocati pentru reabilitarea a patru statii de pompare de bazã, reabilitare si modernizare pe 38 kilometri canale de irigatii, plus reabilitarea mai multor constructii hidrotehnice, ce urmeazã sã asigure necesarul de apã pentru o suprafatã de 10.075 hectare. Apa se va livra pe mãsura solicitãrilor de la beneficiari, anuntã directorul ANIF Vaslui. Toate cantitãtile de apã sunt gratuite. Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din amenajarea Albita-Fãlciu se realizeazã în douã etape. În prima etapã se va reabilita infrastructura principalã de irigatii ce deserveste 10.075 ha, aceastã suprafatã regãsindu-se la organizatiile utilizatorilor de apã pentru irigatii care si-au modernizat infrastructura secundarã de irigatii. În cadrul acestui obiectiv de investitii, se vor reabilita 4 statii de pompare, 38.221 km canale de irigatii si 15 constructii hidrotehnice (12 podete si 3 stãvilare).Valoarea totalã a investitiei este de cca 10,5 milioane de euro. Statiile de pompare ce se vor reabilita sunt urmãtoarele: Pogãnesti, Sãratu, Bumbãta si Berezeni. De asemenea, vor fi reabilitati si 38,221 km de canale de irigatii. La aceastã datã, lucrãrile de reabilitare sunt executate în proportie de 70%.
NICIUN COMENTARIU