Mielul, la control!

DSVSA Vaslui – controale riguroase în perioada premergãtoare Sãrbãtorilor Pascale

MÃSURI Conducerea ANSVSA a dispus structurilor teritoriale, în data de 22 martie, intensificarea controalelor sanitar-veterinare asupra modului în care sunt produse, depozitate, transportate si valorificate carnea de miel si ouãle destinate consumului uman, precum si alte alimente de origine animalã. În acest sens, la nivelul județului Vaslui, Traian Petcu a dispus sã se desfãsoare mai multe actiuni. El a stabilit un program de lucru pentru perioadele 22.03 – 31.03 (Sãrbãtorile Pascale Catolice) si 20.04 -05.05 (Sãrbãtorile Pascale Ortodoxe) în baza cãruia toti medicii veterinari din cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judeteanã, circumscriptiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor si circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale, sã efectueze controale si verificãri ale modului în care sunt respectate conditiile sanitar-veterinare din toate târgurile de animale, pietele agro-alimentare, unitãtile de tãiere, procesare, depozitare, valorificare si de alimentatie publicã.

Având în vedere ultimele scandaluri privind alimentele de pe piata româneascã (carne, lapte, calul vândut ca vitã, etc) la nivelul DSVSA Vaslui, al circumscriptiilor sanitar- veterinare si pentru siguranta alimentelor si al circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale, se iau acum mãsuri sporite pentru a întãri încrederea consumatorilor în produsele românesti. În aceste perioade mai sus mentionate va fi asiguratã permanenta, inclusiv în zilele de sâmbãtã si duminicã, va fi afisat programul de lucru, persoana responsabilã si numãrul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor. Orice neregulã referitoare la siguranța alimentelor poate fi sesizatã la serviciul de permanențã al DSVSA Vaslui: 0235 421 121/ fax 0235421278 sau e-mail [email protected] În toate pietele agroalimentare si în alte locuri amenajate si autorizate în care va fi valorificatã carnea si alte produse de origine animalã, se va asigura necesarul de personal sanitar -veterinar si permanenta acestuia, inclusiv în zilele de sâmbatã si duminicã. În cazul în care, cu ocazia controalelor sanitare veterinare, se constatã cã, în târgurile de animale, în pietele agroalimentare, în unitãtile de procesare sau în unitãtile de desfacere nu sunt respectate conditiile sanitar-veterinare de functionare, DSVSA judeteanã, prin personalul de specialitate, va aplica mãsura suspendãrii activitãtii pânã la remedierea tuturor deficientelor si va aplica sanctiuni în conformitate cu prevederile legislatiei sanitar-veterinare în vigoare.

Sacrificarea mieilor

Sacrificarea mieilor se va realiza în unitãti de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare si publicate pe site-ul ANSVSA , precum si în locurile special amenajate temporar la solicitarea primariilor , în care se asigurã supraveghere sanitarã veterinarã si unde sunt respectate conditiile de igienã stabilite prin legislatie. Decizia privind organizarea activitãtii din punct de vedere sanitar veterinar în locurile special amenajate temporar, revine DSVSA judeteanã, numai în cazul în care existã solicitãri scrise din partea unor primãrii sau prefecturii pentru organizarea unor asemenea locuri, unde mai multi fermieri sã îsi sacrifice mieii si numai dacã în aceste locuri se respectã conditiile generale si specifice de igienã, bunãstare a animalelor si gestionare a SNCU, stabilite de legislatia sanitarã veterinarã. Carnea de miel rezultatã în urma sacrificãrilor în aceste locuri special amenajate, va fi obtinutã la cererea directã a consumatorilor si nu poate fi livratã cãtre alte unitãti din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar. Este interzisã organizarea si amenajarea locurilor speciale pentru sacrificarea mieilor în zonele în care au fost impuse restrictii din motive de sãnãtate a animalelor. Functionarea locurilor de sacrificare a mieilor este permisã numai în perioadele 22.03 – 31.03 si 20.04-05.05.

Lapte si produse din lapte

Comercializarea laptelui si a brânzeturilor de cãtre producãtorii agricoli, în pietele agroalimentare si în târguri, se realizeazã în baza documentelor de înregistrare sanitarã veterinarã, eliberate de cãtre DSVSA judetene, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr.111/2008. Producãtorii care vând lapte crud direct cãtre consumatorul final în piete trebuie sã detinã fise de sãnãtate, care sã ateste starea de sãnãtate a animalelor de la care a fost obtinut laptele, completate de cãtre medicii veterinari din localitãtile de origine. Comercializarea directã cãtre consumatorul final în pietele agroalimentare si târguri, a brânzeturilor obtinute de producãtorii agricoli, se va face numai în ambalaje de desfacere corespunzãtoare de unicã folosintã (pungi de plastic alimentare, hârtie ceratã alimentarã, etc.), sau alte tipuri de recipiente curãtate si igienizate corespunzãtor.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ