MITUITI CU BICICLETE, DE CHEVRON! (video)

SMECHERII IEFTINE… Aprig contestatã în judetul Vaslui, ca urmare a intentiei de explorare si exploatare a gazelor de sist prin metoda fracturãrii hidraulice, compania americanã Chevron încearcã sã-si îmbunãtãteascã imaginea prin diverse donatii fãcute locuitorilor judetului. Dupã ce a donat o ambulantã si medicamente Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui, probabil drept multumire mai marilor judetului pentru cã le-a acordat tratament preferential în obtinerea autorizatiilor în vederea începerii exploatãrii gazelor de sist, Chevron foloseste orice ocazie pentru a-si îmbunãtãti imaginea publicã creatã. PR-ul americanilor nu ezitã sã-si aroge merite care le apartin în micã mãsurã, asa cum este cazul unui proiect derulat de fundatia “Mereu Aproape”, de donare de cãrti, mobilier si echipamente scolare unitãtilor de învãtãmânt din mediul rural din tarã, proiect în care Chevron nu este decât un partener de circumstantã. Cu toate acestea, comunicatele de presã plãtite publicate în ziare locale itereazã ideea cã aceastã actiune este meritul exclusiv al Chevron, lucru complet neadevãrat si dezavuat atât de reprezentantii fundatiei, cât si de autoritãtile locale din comunele beneficiare a donatiei.

Chevron se foloseste de orice ocazie pentru a trece drept mare binefãcãtor în ochii cetãtenilor care, peste ani, vor trebui sã trãiascã cu tarele substantelor toxice folosite pentru fracturarea hidraulicã a zãcãmântului de gaze de sist. Astfel, oamenii de PR ai companiei americane s-au oferit sã participe financiar la diverse proiecte initiate de unele ONG-uri sau fundatii, pentru ca, ulterior, sã-si aroge meritul principal pentru unele donatii fãcute de aceste organisme, prin publicarea, în ziarele locale “prietene” de articole publicitare în acest sens, articole completate cu declaratii în acest sens ale lui Thomas Holst, Country Manager Chevron Romania. Un astfel de exemplu de praf aruncat în ochii vasluienilor este arogarea meritelor pentru proiecte demerate si finantate de unele fundatii, în fapt Chevron fiind unul dintre partenerii secundari, ulterior publicând în presa scrisã comunicate de presã prin care se dau drept unici parteneri în derularea acestor programe.

Cãrti pentru biblioteci, marca “Chevron”!

La jumãtatea lunii iunie, fundatia “Mereu Aproape”, care face din trustul de presã Intact, a continuat seria actiunilor începute în anul 2011 prin proiectul “Lãsati-mã sã învãt!”, proiect prin care peste 40 de localitãti din mai multe judete ale tãrii au beneficiat de mobilier sau alte materiale scolare. De aceastã datã, fundatia a oferit drept donatie bibliotecilor scolare cãrti noi de literaturã clasicã ale autorilor români, regãsiti în programa scolarã. De aceste donatii au beneficiat scoli din sase localitãti vasluiene, printre care Bãcesti, Dodesti sau Puiesti, câte circa 2000 – 2500 de volume fiecare. Zilele trecute, în ziare locale din judetul Vaslui au fost publicate materiale promotionale, în care au fost inserate declaratii ale lui Thomas Holst, Country Manager Chevron Romania, din care se întelege cã donatia a fost fãcutã de compania americanã “(…) ca parte a angajamentului nostru de a fi un bun vecin si un partener de încredere pentru comunitãtile unde ne desfãsurãm activitatea (…)”. în fapt, conform spuselui managerului de proiect al fundatiei “Mereu Aproape”, domnul Ciprian Dragomir, acest proiect a fost initiat în urmã cu mai bine de trei ani, având ca partener companii importante care activeazã în spatiul românesc, Chevron fiind una dintre companiile care s-au raliat ulterior acestui program, si cu o contributie financiarã destul de modestã. “Noi nu dorim neapãrat sã popularizãm actiunile pe care le facem, decât în vederea atragerii de noi parteneri în diferitele programe, si nu putine, implementate de fundatia noastrã. De altfel, dacã vã uitati pe site-ul fundatiei, veti vedea cã actiunile din judetul Vaslui nici nu au fost popularizate, noi preferând satisfactia datoriei împlinite celei de a lãuda rezultatele unei actiuni profund umanitare, care are drept scop accesul la educatie si culturã a copiilor din mediul rural”, ne-a declarat Ciprian Dragomir, managerul de proiect care se ocupã de partea organizatoricã a programului “Lãsati-mã sã învãt!”. De altfel, numãrul cãrtilor donate bibliotecilor scolilor din comunitãtile rurale în luna iunie de fundatia “Mereu Aproape” se ridicã la peste 45.000, cele care au ajuns la scolile în care în care Chevron are interes fiind de doar putin peste 10% din total. Interesant este si faptul cã autoritãtile locale din comunele în care au fost fãcute donatiile de fonduri de carte nici mãcar nu au stiut cã Chevron ar fi avut vreo contributie la acest proiect. Una dintre donatii a ajuns la liceul agricol din Puiesti, comunã în care intentia Chevron este contestatã cu vehementã de localnici si autoritãtile locale, care de altfel au initiat o hotãrâre de guvern prin care se interzice explorarea si exploatarea gazelor de sist prin metodele neconventionale promovate de compania americanã. “Noi am fost contactati de reprezentantii fundatiei “Mereu Aproape” pentru aceastã donatie, cu care de altfel am fost de acord. în nici un moment nu a fost pronuntat numele companiei Chevron, partenerii enuntati de cãtre reprezentantii fundatiei fiind cu totul altii. Vã dati seama, noi, care avem proces în instantã pentru a interzice lucrãrile de foraj în comunã ale Chevron, sã acceptãm cadouri din partea lor? Nici nu se punea problema, mai ales dupã ce ne-au pãcãlit odatã cu donatia de biciclete din luna aprilie, care, la fel, nu am stiut cã vin din partea lor, ca dupã aceea sã se laude prin presã ce mare bine au fãcut ei comunei!”, era indignat Costel Moraru, primarul comunei Puiesti, dupã ce a aflat cã serviciile de PR a companiei americane s-au lãudat cu aceastã donatie de carte. Aceeasi reactie au avut-o si consilierii locali din comunele Dodesti si Bãcesti, care, la rândul lor, au primit peste 2.000 de volume donate de fundatia bucuresteanã, la vestea cã Chevron se laudã cu aceste donatii. “Ei cred cã, cu câteva cãrti si alte fapte de caritate, pot cumpãra opinia locuitorilor? Dacã am fi stiut despre ce sete vorba, nu am fi fost niciodatã de acord cu aceste daruri otrãvite”, era revoltat un locuitor din Dodesti.

Altã actiune confiscatã de Chevron!

La Pungesti, acolo unde au reusit, cu largul concurs al autoritãtilor judetene si centrale, sã instaleze prima sondã de explorare din Moldova, “grija” mai marilor companiei s-a concretizat prin 50 de biciclete care au fost împãrtite elevilor de la scolile din comunã care locuiesc la distantã de institutiile de învãtãmânt. Dupã o primã tentativã esuatã de împãrtire a acestor biciclete, datoritã pungestenilor care nu au vrut sã primeascã “mita” Chevron-ului, cu atât mai mult cu cât bicicletele fuseserã depozitate chiar în curtea primarului Vlasã, contestat de locuitorii comunei, de aceastã datã, reprezentantii ONG-ului care au în sarcinã împãrtirea darurilor, Procons Iasi, au abordat direct conducerea scolilor din Pungesti. Ieri dupã-amiazã, mult-doritele biciclete au ajuns din nou în comunã, fiind descãrcate direct în curtea scolii din Pungesti, la poarta cãreia asteptau deja, de ore bune, viitorii beneficiari, însotiti de pãrinti. Listele de “beneficiari” au fost întocmite de directoarea scolii din sat, unii povestind cã aceasta a trebuit sã ducã o adevãratã muncã de lãmurire cu pãrintii copiilor pentru a accepta bicicletele. “Voi nu vreti ceva care e gratis. Gândi-ti-vã la copii, ei se vor bucura si vor avea nevoie de ele. Când aveti voi posibilitatea sã cumpãrati o bicicletã nou-noutã, de firmã, pentru copii?”, s-ar fi exprimat Anisoara Rãutã, directoarea scolii din Pungesti. Cei regãsiti pe liste sunt, cum altfel, dintre cei care îl sustin pe primarul Vlasã si care nu si-au exprimat în nici un fel opozitia fatã de intentia Chevron de a începe lucrãrile de foraj în comunã, îndeosebi din satele Pungesti, Stejari sau Chircesti, locuitori din sate care nu se simt amenintati, în perioada urmãtoare, de posibila poluare datoritã substantelor folosite pentru fracturarea hidraulicã a sisturilor care contin gazele naturale multrâvnite de Chevron. La împãrtirea bicicletelor, s-a produs ieri, în curtea scolii din Pungesti, o adevãratã îmbulzealã, fiecare din cei trecuti pe liste dorind sã punã mâna cât de repede pe multrâvnitul cadou. De aceastã datã, dat fiind cã a fost o actiune patronatã de Chevron, jandarmii nu si-au mai fãcut aparitia, pentru a coordona “o manifestare publicã aflatã în preajma perimetrului de maximã securitate de la Silistea”, asa cum sunt catalogate orice adunãri publice din zonã care sunt împotriva intereselor companiei americane si la care sunt masate forte importante de ordine.
2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ