27.6 C
Vaslui
01-iul.-2022

Noi locuri de muncă la Spitalul Județean Vaslui!

POSTURI LIBERE… Unitatea spitalicească angajează două infirmiere și un brancardier

ANGAJĂRI… Vești bune pentru vasluienii care aspiră la un loc de muncă stabil, la buget. Spitalul Județean de Urgență Vaslui face noi angajări pentru ocuparea a două posturi de infirmiere și un brancardier în cadrul Secției Neurologie. Nu se cere vechime în activitate și nici studii superioare. Candidații trebuie să aibă, însă, măcar 10 clase finalizate (în cazul brancardierului), respectiv diplomă de absolvire a liceului și curs de infirmieră, pentru cei care concurează pentru cele două posturi. O infirmieră în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui cîștigă între 2300 lei și 3800 lei net/lună, iar un brancardier, între 2200 și 4000 lei net/lună.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 26 noiembrie. Concursul pentru ocuparea celor două posturi este programat pe 9 decembrie, ora 10:00 – proba scrisă și 14 decembrie, ora 09:00 – interviu. Vor susține concursul doar persoanele ale căror dosare sunt complete și îndeplinesc toate criteriile: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. “Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului”, se arată în anunțul de recrutare.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here