15.5 C
Vaslui
24-mart.-2023

Noi reguli pentru acordarea subventiilor agricole!

- Advertisement -

La mijlocul perioadei de depunere a cererilor la APIA, MADR s-a gândit cã n-ar fi rãu ca dosarele solicitantilor de bani europeni sã fie mai groase. Pe lângã obisnuitele adeverinte de la primãrie din care rezultau suprafetele de teren ale fiecãruia, de acum înainte, solicitantii trebuie sã aibã la îndemânã si actele din care sã rezulte dreptul de proprietate sau de folosintã. Consiliile locale care depun cereri pentru pãsunile aferente domeniului public au si ele mai mult de muncã, trebuind sã întocmeascã tot felul de situatii. Noroc cã tocmai a fost fãcut recensãmântul agricol si multe dintre datele cerute ar trebui sã fie mai usor de obtinut

În plinã sesiune de depunere a cererilor pentru subventiile agricole aferente plãtilor directe si a plãtilor complementare în sectorul vegetal, cei de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale (MADR) s-au gândit cã este nevoie de mai multe acte pentru a primi banii europeni. Astfel, Ordinul MADR 67/2011 aduce modificãri în ceea ce priveste documentele doveditoare ale utilizãrii terenurilor agricole solicitate fermierilor care depun cereri de platã pe suprafatã pentru anul 2011. Astfel, fermierii, când se prezintã la Agentia de Plãti si Interventie în Agriculturã Vaslui, trebuie sã aibã asupra lor actele doveditoare ale dreptului de proprietate (titlul de proprietate ori alte acte) sau documente din care sã reiasã dreptul de folosintã al terenului pentru care se solicitã subventiile. Din categoria acestora din urmã fac parte contractul de închiriere, de concesiune, de asociere în participatiune, de închiriere sau de comodat ori adeverintã eliberatã de primãria de care apartine solicitantul, conform înscrierilor din Registrul Agricol. Dosarul, în cazul în care consiliile locale depun cerere de subventie pentru pãsunile si pajistile aferente domeniului public sau privat al primãriilor, este mult mai stufos ca pânã acum, trebuind depuse la APIA mai multe documente justificative. Astfel, trebuie depuse un plan tehnic de întretinere si îmbunãtãtire a pajistilor si procesele verbale de receptie a lucrãrilor de întretinere prevãzute în acest plan tehnic, dar si diverse situatii fãcute în conformitate cu datele din registrul agricol. Trebuie depuse situatii care contin suprafata totalã de teren detinutã de primãrie, o altã situatie cu suprafetele agricole care nu sunt utilizate în scopuri productive, o alta cu suprafetele destinate pentru pãsunat, utilizate de detinãtorii de animale si care au acte încheiate, încã o hârtie din care sã rezulte numãrul de animale din proprietatea primãriei, pe specii, o alta cu suprafata totalã de pajisti, pãsuni si fânete de pe teritoriul unitãtii administrativ teritoriale, dar si efectivul total de animale si terenul pe care pãsuneazã acestea. Toate aceste documente sunt cerute cu scopul de a avea un mai mare control asupra suprafetelor de teren pentru care se solicitã subventiile, poate si pentru evitarea unor situatii ca cea de la Codãesti, când peste 3 miliarde de lei au fost luati în mod nelegal, de conducãtorii primãriei. În mod sigur, toate aceste documente cerute de MADR vor lua ceva timp pentru a fi întocmite, ceea ce va duce la o întârziere în depunerea cererilor, dar, la o adicã, “cine vrea bani, trebuie sã munceascã”.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.