Ore mai putine pentru elevii vasluieni, începând din toamnã

SCHIMBÃRI… Elevii ar putea avea mai putine ore începând din aceastã toamnã. Asta pentru cã Ministerul Educatiei si Cercetãrii (MEC) a lansat un proiect de Ordonantã de Urgentã care prevede cã din anul scolar 2020-2021 numãrul de ore de scoalã din planurile-cadru se aprobã prin ordin al ministrului educatiei si se aplicã pentru clasa pregãtitoare, clasa a V-a si clasa a IX-a.

Proiectul de OUG ar putea modifica numãrul de ore alocat fiecãrei materii în parte, pentru clasele de început de ciclu. Proiectul introduce noi reguli pentru scoala în timp de pandemie. În ceea ce priveste modificarea planurilor-cadru, proiectul de OUG prevede cã schimbãrile încep acum, în anul scolar 2020-2021, si se vor “finaliza pentru toate clasele pânã la începerea anului scolar 2025 – 2026.” Numãrul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregãtire stabilit prin planurile-cadru, se aprobã prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii si se aplicã pentru clasele de început de ciclu, respectiv clasa pregãtitoare, clasa a V-a si clasa a IX-a, începând din anul scolar 2020-2021.

30 de ore pe sãptãmânã, în medie, pentru elevii învãtãmântul liceal

“Aplicarea prevederilor se va finaliza pentru toate clasele pânã la începerea anului scolar 2025 – 2026”, prevede proiectul. Numãrul de ore pentru elevi ar trebui sã se modifice astfel: în medie 20 de ore pe sãptãmânã la învãtãmântul primar (4 ore/zi), în medie 25 de ore pe sãptãmânã la învãtãmântul gimnazial (5 ore/zi), în medie 30 de ore pe sãptãmânã la învãtãmântul liceal (6 ore/zi). Ministerul Educatiei îsi rezervã dreptul de a modifica încã de anul acesta planurile-cadru si pentru celelalte clase. În luna martie a acestui an, sindicatele din învãtãmânt au atras atentia cã anul scolar 2020-2021 se va desfãsura pe programa scolarã veche, iar numãrul de ore nu va fi încã redus, desi legea prevedea cã reducerea numãrului de ore “intrã în vigoare începând cu anul scolar 2020-2021”, se aratã în proiectul de lege. Legea care modificã planurile-cadru a fost deja promulgatã de Presedinte, dupa ce a trimis-o spre reexaminare, semnalând Legislativului cã modificarea numãrului de ore alocat disciplinelor “afecteazã automat si profilul de formare, continuturile educationale, modalitãtile de predare, învãtare si evaluare din învãtãmânt precum si încadrarea cu personal”. Printr-un ordin de ministru, Ministerul Educatiei a organizat o comisie de elaborare a planurilor-cadru pentru învãtãmântul primar, gimnazial, liceal si profesional, comisie din care fac parte cinci grupuri de lucru, pentru fiecare ciclu de învãtãmânt în parte, trei dintre acestea fiind pentru liceu – filiera teoreticã, filiera tehnologicã si filiera vocationalã. Dupa ce vor fi aprobate de grupurile de lucru, planurile-cadru vor fi luate în discutie în comisia de validare a planurilor cadru pentru învãtãmântul preuniversitar.
NICIUN COMENTARIU