Pãrintii elevilor si profesorii din Vaslui, declaratii pe propria rãspundere cã nu filmeazã cursurile online

ACTE… Profesorii si pãrintii elevilor vor trebui sã completeze declaratii pe propria rãspundere, potrivit unui document publicat pe site-ul Inspectoratului Judetean Scolar Vaslui. Acestia îsi vor lua angajamentul prin documentele semnate si completate cã nu vor înregistra sau distribui imagini din timpul cursurilor pe net. În cazul în care declaratia se dovedeste a fi falsã si serveste la producerea vreunei consecinte, potrivit legii se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.

Este pentru prima datã când si elevii vasluieni sunt pusi sã semneze declaratii pe propria rãspundere, alãturi de pãrinti. În aceste noi formulare, atât cadrele didactice cât si elevii si pãrintii „se obligã” sã nu înregistreze sau distribuie orele online si sã ia toate mãsurile pentru a preveni astfel de actiuni. Declaratia pentru elevi si pãrinti invocã douã articole din Legea Educatiei si Ordinul 5545/2020 al ministrului Educatiei, precum si Codul Penal.

Iatã textul Declaratiei pentru pãrinti si elevi:

Multiplicarea sub orice formã a înregistrãrilor activitãtii didactice de cãtre elevi sau de cãtre alte persoane este permisã numai cu acordul cadrului didactic respectiv. Astfel, pãrintii trebuie sã completeze urmãtoarea declaratie: „Subsemnatul, pãrinte/tutore legal al alevului înmatriculat la scoala…., mã oblig sã nu înregistrez prin niciun procedeu activitãtile didactice si sã nu le multiplic sunt nicio formã fãrã acordul cadrului didactic care conduce sau realizeazã activitatea respectivã; sã iau toate mãsurile pentru a preveni înregistrarea activitãtilor didactice sau multiplicarea înregistrãrilor acestora în absenta acordului cadrului didactic care conduce/realizeazã activitatea respectivã. Declar, sustin si semnez cã am luat cunostintã de întregul continut, precum si de prevederile articolului 326 din Codul penal privind falsul în declaratii. Articolul respectiv (326 C.P.) incrimineazã falsul în declaratii sau înscrisuri fatã de un functionar public sau fatã de o institutie în care lucreazã un functionar public: „declararea necorespunzãtoare a adevãrului, fãcutã unei persoane dintre cele prevãzute în art. 175 sau unei unitãti în care îsi desfãsoarã activitatea în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia fãcutã serveste la producerea acelei consecinte, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã“. Profesorii, învãtãtorii si educatorii trebuie si ei sã semneze o declaratie asemãnãtoare: „Subsemnatul, încadrat în unitatea de învãtãmânt, pe postul, mã oblig: sã nu înregistrez pe niciun procedeu activitãtile didactice si sã nu le multiplic sub nicio formã fãrã acordul…..; sã previn înregistrarea activitãtilor didactice sau multiplicarea înregistrãrilor acestora în absenta acordului…”.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ