Parohii vacante în judetul Vaslui

LIBERE… Episcopia Husilor scoate la concurs mai multe parohii vacante. Singura din mediul urban este Parohia „Înãltarea Domnului” Bârlad, Protopopiatul Bârlad, fãrã casã parohialã. Toate celelalte parohii sunt din mediul rural, însã de grade diferite – I, II, III. Pentru parohiile de categoria I  urban si rural concursul va consta într-o probã liturgicã, o probã scrisã, interviu si analiza dosarului. Pentru parohiile de categoria II si III concursul va consta doar în analiza dosarului si interviu. Preotii care vor sã se înscrie trebuie sã aibã o vechime de cel putin 5 ani în parohie, sã nu fi beneficiat de un alt transfer în ultimii 5 ani si sã nu fi avut abateri disciplinare. “Dacã în urma concursului nu se ocupã parohiile de gradul II si III, pentru ele se vor putea înscrie, în ordinea mediilor, absolventii examenului de capacitate preoteascã”, a transmis Episcopia Husilor.

Parohiile vacante, gradul I, rural sunt Parohia Vãleni II, comuna Vãleni, Protopopiatul Vaslui (bisericã comunã cu Parohia Vãleni I, casã parohialã în constructie) si Parohia Zorleni II, comuna Zorleni, Protopopiatul Bârlad (fãrã bisericã, fãrã casã parohialã). Cele de gradul II, vacante, sunt Parohia Mânzati, comuna Alexandru Vlahutã, Protopopiatul Bârlad (are bisericã, nu are casã parohialã), Parohia Sãrãteni, comuna Murgeni, Protopopiatul Bârlad (are bisericã si casã parohialã), Parohia Avrãmesti, comuna Voinesti, Protopopiatul Bârlad (are bisericã si casã parohialã), Parohia Tifu, comuna Banca, Protopopiatul Bârlad (are bisericã si casã parohialã).

Parohii gradul III din mediul rural si calendarul examenului

Parohiile de gradul III, scoase la concurs, sunt Parohia Ghergheleu, comuna Codãesti, Protopopiatul Vaslui (are bisericã, are casã parohialã), Parohia Bozia, comuna Fãlciu, Protopopiatul Husi (are bisericã si casã parohialã), Parohia Gãgesti, comuna Gãgesti, Protopopiatul Husi (are bisericã, nu are casã parohialã), Parohia Crâng, comuna Ciocani, Protopopiatul Bârlad (are bisericã, nu are casã parohialã), Parohia Cãlimãnesti, comuna Puiesti, Protopopiatul Bârlad (are bisericã, nu are casã parohialã). Dosarele de înscriere vor putea fi depuse începând de azi, 3 iunie, si pânã pe 22 iunie, la Centrul Eparhial Husi si vor trebuie sã cuprindã urmãtoarele documente: cerere de înscriere cãtre Chiriarh, copie dupã actele de studiu si foaia matricolã, adeverintã privind vechimea în preotie si gradul profesional, memoriu de activitate vizat de protopop, recomandarea protopopului care sã continã si notãrile administrative pe ultimii 5 ani, recomandarea duhovnicului. Proba practicã liturgicã (pentru parohiile de gradul I urban si rural) va avea loc pe 3 iulie, de la ora 07:00 la ora 09:00. Proba scrisã si interviul vor avea loc în aceeasi zi, de la ora 09:30, respectiv ora 12:00.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ