Peste 200 de burse pentru elevii vasluieni, cu cerinte educationale speciale

BURSE… Peste 200 de elevi vasluieni, cu cerinte educationale speciale, vor primi burse în acest semestru. Cele mai multe sunt de ajutor social – 80 pentru Centrul Scolar de Educatie Incluzivã “C. Pufan” Vaslui, 64 – pentru Centrul Scolar de Educatie Incluzivã “E. Polihroniade”, 25 – pentru Centrul Scolar de Educatie Incluzivã Negresti. Burse de merit vor primi 20 de elevi de la Scoala Profesionalã Specialã “Sf. Ecaterina” Husi si 18 de la Centrul “Polihroniade”, iar burse de studiu doar nouã elevi. În total, 216 elevi vor primi burse de la Consiliul Judetean Vaslui.

Cuantumul burselor rãmâne la nivel celor stabilite pentru semestrul al II-lea al anului scolar 2019 – 2020, si anume: bursã de merit -250 lei, – bursa de studiu – 200 lei si bursã de ajutor social – 200 lei. “Acordarea acestor burse reprezintã o formã de sprijin material, vizând atât protectia socialã, cât si stimularea elevilor, înscrisi în învãtãmântul special, care obtin rezultate foarte bune la învãtãturã si disciplinã. Fondurile necesare pentru acordarea de burse scolare se ridicã la nivelul sumei de 180.400 lei si sunt prevãzute în bugetul local al judetului Vaslui, pe anul 2020”, se aratã în proiectul de hotãrâre privind stabilirea numãrului si a cuantumului burselor scolare aferente semestrului I al anului scolar 2020-2021.

Bursele de ajutor social, acordate si pe perioada vacantelor

Singurul tip de bursã care se acordã si pe perioada vacantelor este cea de ajutor social. Elevii trebuie, însã, sã se încadreze în urmãtoarele situatii: a) elevilor care au promovat anul scolar sau celor care la sfârsitul anului scolar sunt corigenti la o singurã disciplinã de învãtãmânt si au media anualã 10 la purtare sau, dupã caz, calificativul Foarte bine la purtare; b) absolventilor învãtãmântului gimnazial care fac dovada cã au fost admisi în liceu/învãtãmânt profesional, cursuri cu frecventã, într-o unitate de învãtãmânt preuniversitar de stat; c) elevilor declarati repetenti din motive medicale, dovedite prin documente medicale. “Un elev nu poate primi douã burse simultan, dar are dreptul sã opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordã pentru o mai mare perioadã de timp. Conform art. 18 alin (2) al aceluiasi act normativ” prin exceptie de la alin.(1), elevii care beneficiazã de burse de studiu pot primi si burse de performantã sau burse de merit. De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursã de studiu/merit/performantã, indiferent dacã beneficiazã si de o mãsurã de protectie socialã”, se explicã în regulamentul de acordare a burselor.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ