Peste 27.000 de hectare afectate de secetã. Încep evaluãrile despãgubirilor

SPERANTE… Începând din data de 22 iulie 2020, de la nivelul primãriilor, zilnic, sunt transmise rapoarte operative privind pagubele declarate la culturile agricole, pagube ce sunt asociate fenomenului meteorologic de secetã pedologicã. În acest context, a fost emis Ordinul Prefectului privind reactualizarea componentei comisiilor de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole produse în urma fenomenului de secetã pedologicã, nr. 231 din 3 august 2020. Comisiile sunt formate din trei persoane apartinând Directiei pentru Agriculturã Judetene Vaslui, Agentiei de Plãti si Interventie pentru Agriculturã Vaslui si primãriei locale. Astfel, pânã la aceastã datã, suprafata totalã declaratã de producãtorii agricoli ca fiind afectatã de secetã este de 27.757 ha, din care: porumb 13.452 ha, floarea soarelui 12.370 ha, soia 246 ha, mazãre 267 ha, lucernã 626 ha iar diferenta, de 796 ha, reprezintã alte culturi. Începând din data de 3 august 2020, în fiecare zi comisiile se deplaseazã în teren, pentru a constata, la fiecare producãtor agricol în parte si pe fiecare parcelã cultivatã, gradul de afectare al culturii agricole. În ceea ce priveste actiunea de recoltare a culturilor înfiintate în toamnã, precum si a unor culturi de primavarã, se propie de final, respectiv din suprafata totalã de 84.432 ha culturi de toamnã au fost recoltate, pânã la aceastã datã, 83.562 ha iar, în cazul culturilor de primãvarã, cum ar fi la orzoaicã, ovãz, in, mazãre, grâu de primãvarã, acestea au fost recoltate în procent de 66% din suprafata aflatã în culturã, respectiv de 6.260 ha. Ca urmare a secetei excesive si persistente în timp, care s-a manifestat pe tot teritoriul judetului Vaslui si aproape pe tot parcursul anului agricol, productiile medii la nivelul judetului sunt foarte mici, comparativ cu anul precedent. Ca si exemple, amintim la cultura grâului, pânã în prezent, productia medie este de 1.278 kg/ha comparativ cu anul trecut, respectiv de 3.842 kg/ha iar, la rapitã, productia medie realizatã este de 1.025 kg/ha fatã de 1.748 kg/ha în anul 2019.
NICIUN COMENTARIU