Planul national de redresare si rezilientã cu care liberalii vor ajuta Vasluiul sã se dezvolte, lansat de Ziua Nationalã

ELECTORAL… Echipa de candidati PNL pentru Parlamentul României condusã de ministrul Sãnãtãtii, Nelu Tãtaru, prezintã electoratului, în ultima sãptãmâna de campanie, Planul national de redresare si rezilientã, unde judetul Vaslui are dedicate sectiuni importante. Documentul dicteazã modul de dezvoltare a României în urmãtorii ani, în functie de douã prioritãti: reforme si investitii. Planul este structurat pe trei piloni si 12 domenii prioritare pentru dezvoltarea României, cu un total alocat de 30,44 miliarde euro, respectiv de 33, 009 miliarde euro. Din suma aferentã granturilor, 70% ar urma sã fie disponibilã pânã în 2022, iar restul de 30% sã se aloce, pe baza unei formule prestabilite, în functie de evolutiile macroeconomice de la nivelul fiecãrei tãri. Cum astãzi sãrbãtorim Ziua Nationalã a României, o zi importantã pentru liberalii care au fost pionii de bazã în realizarea Marii Uniri de la 1 Decembrie, Nelu Tãtaru, Iulian Bîca, Tudor Polak si Radu Bobârnat au transmis mesaje locuitorilor din judetul Vaslui.

Iulian Bâca, bârlãdeanul cu care Partidul National Liberal deschide lista candidatilor la Senat, a explicat în ce constã primul pilon –  Tranzitie verde si schimbãri climatice. “Acestui pilon i-a fost alocatã cea mai mare finantare – 21,42 miliarde euro pentru cinci domenii de investitie: 9,27 mld. euro pentru transport durabil, 6,5 mld. euro pentru combaterea schimbãrilor climatice, 2,3 mld. euro pentru protectia mediului, 1,55 mld. euro pentru energie si tranzitie verde si 1,8 mld. euro pentru eficientã energeticã si termicã. Partidul National Liberal îsi propune sã dezvolte aprox. 600 km de autostrãzi, drumuri expres, variante ocolitoare si drumuri de legãturã. Sunt cuprinse în acest program acele drumuri care pot sã ajungã la maturitate în 2026, pentru cã cea mai importantã conditie pentru a fi incluse în acest program este ca pânã în 2022 sã fie semnate 70% dintre contracte semnate, iar la sfârsitul 2026 sã fie terminate. Din cei 600 km de autostrãzi, 250 km sunt de autostradã si drumuri expres, iar 330 km – variante ocolitoare si drumuri de legãturã, astfel încât sã se  asigure legãtura la reteaua de transport a tãrii si a UE. Mai sunt  incluse obiective importante pentru domeniul feroviar, domeniul maritim si cel aerian, deci nu e prevãzutã numai dezvoltarea drumurilor, ci si dezvoltarea intermodalã. Un alt obiect prioritar este cel al schimbãrilor climatice. În cadrul acestui domeniu, PNL a  prevãzut dezvoltarea sistemelor de irigatii, sistemul de drenare, sistemul anti-grindinã. Nu mai e nevoie sã spun de ce sunt importante acest lucrãri, pentru cã vedem ce se întâmplã în agriculturã, vedem cum se schimbã clima si, dacã nu facem investitii în perioada imediat urmãtoare, nu vom reusi sã dezvoltãm acest sistem. Sunt prevãzute în sistemul irigatiilor peste 300 de amenajãri, ceea ce va însemna aprox. 2,9 ha, care vor fi irigiate, Canalul Siret-Bãrãgan-Dunãre va fi repus în functiune, pentru cã vor continua lucrãrile, sunt prevãzute 120 de puncte de lansare rachete antigrindinã si 650 amenajãri în lucrãri de combatere a eroziunii solului”, a explicat candidatul PNL Iulian Bâca pentru Senat.

“Suplimentãm capacitatea anualã de pacienti cu peste 10.500 în institutele oncologice si cu peste 70.000 în institutele de boli cardiovasculare”

Medicul stomatolog husean Mihaela Nacu, pe pozitia a doua a listei PNL pentru Senat, a prezentat Pilonul 2  – Servicii publice, dezvoltare urbanã si valorificarea patrimoniului. Acesta are alocat 6,5 mld. euro pentru dezvoltarea comunitãtilor locale, distribuiti astfel : pentru Mobilitate si regenerare urbanã – 3,6 mld. euro, pentru Sãnãtate 1,85 mld. euro, pentru Educatie 1.05 mld. Euro. “Stimulãm dezvoltarea urbanã sustenabilã si inteligentã si valorificarea resurselor de patrimoniu: 40 de proiecte de mobilitate urbanã finantate, 75 proiecte de regenerare urbanã finantate, 100 de unitãti de material rulant pentru transportul public local, 20 de obiective de patrimoniu reabilitate, 100 proiecte de valorificare a patrimoniului, 100 proiecte “smart village”. Construim un sistem public de sãnãtate rezilient si accesibil pentru populatie si infrastructurã sanitarã adaptatã nevoilor actuale. Investim în spatii de cercetare, de cazare a pacientilor, infrastructurã de utilitãti, amenajarea de centre de radioterapie, imagisticã si alte infrastructuri necesare. Crestem calitatea si accesul la serviciile medicale, construim minim 10 unitãti sanitare noi sau extinse pentru minim 10.000 beneficiari anual pe fiecare unitate. Extindem/reabilitãm/modernizãm/dotãm alte 15 institute oncologice, din care 3 sunt unitãti noi pentru peste 10.500 de pacienti (capacitate suplimentarã). Extindem/reabilitãm/modernizãm/dotãm alte 19 institute pentru boli cardiovasculare, din care 4 unitãti noi pentru peste 70.000 de pacienti (capacitate suplimentarã). Extindem/reabilitãm/modernizãm minim 12 unitãti sanitare în scopuri oncologice si minim 15 în scopuri cardiologice. Suplimentãm capacitatea anualã de pacienti cu peste 10.500 în institutele oncologice si cu peste 70.000 în institutele de boli cardiovasculare. Asigurãm 300 de noi paturi de spitalizare în institutele de cardiologie si alte 160 în institutele oncologice. În educatie sprijinim sistemul educational incluziv si rezilient, centrat pe inovatie si dezvoltarea de competente profesionale. Investim în servicii educationale moderne, complete si orientate spre nevoile pietei muncii. Construim spatii de învãtare dotate adecvat si mai pregãtite pentru potentiale crize: 18 campusuri scolare pentru învãtãmântul profesional si tehnic dual, inclusiv laboratoare/ateliere scolare, 60 de colegii nationale de educatie bazatã pe inovatie si specializare inteligentã si 20 de centre pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale studentilor în cadrul universitãtilor publice de stat, având ca beneficiari peste 10.000 de studenti”, a explicat Mihaela Nacu.

“Sprijin pentru 8000 de companii si IMM-uri, care urmeazã sã genereze de 29.300 locuri de muncã”

Avocatul Radu Bobârnat a prezentat Pilonul trei – Competitivitate economicã, digitalizare, capacitate de rezilientã – care are alocat un buget de 5,08 mld. euro pentru sprijinirea mediului de afaceri. “Vizeazã investitii în ecosisteme antreprenoriale, cercetare si inovare, digitalizare si cresterea capacitãtii de rezilientã. Pentru digitalizarea marilor sisteme publice sunt prevãzute investitii în 720 unitãti scolare si 300 unitãti sanitare. De asemenea, este prevãzutã digitalizarea sitemului judiciar, atât cel administrativ, cât si cel al instantelor judecãtoresti, precum si întãrirea parteneriatelor IMM-uri cu autoritãtile publice, iar aici vorbim de un sprijin dat unui numãr de 8000 de companii si IMM-uri, care urmeazã sã genereze de 29.300 locuri de muncã. Sunt prevãzute 7 depozite regionale, 100 de subunitãti de pompieri, 700 de ambulante, iar în ceea ce priveste rezilienta alimentarã, în eventualitatea unei crize alimentare : 5 depozite de cereale, 4 depozite frigorifice si douã depozite energetice. Astfel, acest plan ne prezintã oportunitatea dezvoltãrii României cu fonduri europene, termenul pânã la care proiectele trebuie finalizate este luna august 2026, termen relativ scurt, pentru cã de abia din partea a doua anului viitor urmeazã sã se deblocheze finantãrile, însã Guvernul Orban s-a angajat pe acest drum al dezvoltãrii tãrii si suntem convinsi cã va duce la îndeplinire acest plan”, a explicat Radu Bobârnat.

Mesajul ministrului Tãtaru de Ziua Nationalã: „Sã ne amintim astãzi de valorile românesti, de traditie si de frumusetea tãrii noastre” 

Sãrbãtorim astãzi momentul istoric când, la 1 Decembrie 1918, idealul românilor, un stat unitar, national si independent, se realiza prin unirea Transilvaniei cu România, prin decizia Marii Adunãri Nationale de la Alba Iulia. Astãzi este momentul în care trebuie sã ne amintim de mândria de a fi români, de curajul cu care am luptat, de-alungul istoriei, pentru a ne realiza idealurile, indiferent de obstacole si de curajul cu care am înfruntat fiecare greutate. Dupã un an dificil, românii pot privi cu optimism cãtre o nouã etapã, pe care o vom dedica dezvoltãrii României, asa cum se cuvinde dupã mai bine de un veac de istorie nationalã.

Sã ne amintim astãzi de valorile românesti, de traditie si de frumusetea tãrii noastre care stã în oamenii buni, muncitori si onesti.

La multi ani, români! La multi ani, România!

Îndemnul secretarului de stat, Tudor Polak de Ziua Nationalã: „Este timpul sã dezvoltãm România”

De Ziua Nationalã a României, în acest an, este mai important ca niciodatã sã fim puternici împreunã si încrezãtori într-un viitor mai bun.

Sãrbãtorim 102 ani de la momentul istoric în care Marea Adunare Nationalã a decis, la Alba Iulia, unirea Transilvaniei cu România, încheind un proces lung de îndeplinire a idealului tuturor românilor: un stat unitar, national si independent. Dupã un veac si mai bine de unitate nationalã, România se aflã astãzi în pragul unei noi etape. Românii au dus multe lupte din care istoria ne-a scos învingãtori. Este timpul sã dãruim României, de ziua ei, demnitatea pe care o meritã si pe care jocurile politice din ultimii ani au distrus-o mandat cu mandat. De ziua României, este momentul sã ne dãruim nouã, românilor, un legislativ cinstit si transparent, care respectã interesele cetãtenilor si munceste pentru bunãstarea lor. Este timpul sã dezvoltãm România si sã ducem domeniu cu domeniu, la standardele europene. Este momentul sã demonstrãm cã se poate, cã avem resurse si cã stim ce sã facem cu ele, cã vom reusi, indiferent de obstacole. Frumusetea României stã în curajul nostru, al românilor de a munci pentru ceea ce ne dorim, de a rãmâne puternici indiferent de situatie si de a vedea binele si în momentele mai dificile.

La multi ani, români! La multi ani, România!

De 1 Decembrie, Iulian Bîca se gândeste la diaspora

1 Decembrie este o zi de mare sãrbãtoare pentru românii de pretutindeni, ziua în care celebrãm Marea Unire de la 1918. Îmi face o deosebitã plãcere sã vã transmit cu aceastã ocazie toate urãrile mele de bine, multã sãnãtate, iar pacea si linistea sã nu vã pãrãseascã nicicând cãminele. Ceea ce s-a realizat la 1 Decembrie 1918 este rodul luptei unei întregi generatii de patrioti (sã nu uitãm cã, deloc întâmplãtor, în fruntea ei s-a aflat liberalul Ion I. C. Brãtianu), care nu au fãcut altceva decât sã exprime vointa unui întreg popor, de a trãi între granitele unui stat unitar, de drept – România Mare. Prin urmare, acestor patrioti adevãrati le datorãm faptul cã acum trãim într-o tarã care s-a integrat în UE si valorilor acesteia. Cu atât mai mult este de datoria noastrã sã facem tot ce ne stã în puteri pentru ca tara noastrã sã rãmânã un stat guvernat de principii democratice, o tarã care îsi mentine propria identitate, dar în acelasi timp nu se abate de la drumul euroatlantic. Tin sã multumesc si sã felicit pe toti românii care zi de zi muncesc si se implicã în mentinerea si promovarea valorilor nationale. Si mã refer aici inclusiv la conationalii nostri care formeazã mult încercata diasporã. Sunteti patrioti adevãrati care faceti cinste tãrii noastre, oriunde v-ati afla.

Nu îmi rãmâne altceva decât sã mã înclin în fata voastrã, a tuturor românilor. Vã asigur cã voi cãuta în permanentã sã respect valorile si traditiile neamului nostru si cã mã voi strãdui sã îmi aduc umila contributie la construirea unei Românii cu adevãrat puternice.

La multi ani, România! La multi ani, tuturor românilor!

Radu Bobârnat: Sã ne iubim tara în care ne-am nãscut

Ziua Nationalã a României trebuie sã fie pentru toti românii un prilej de bucurie, sperantã si optimism. Chiar dacã trecem prin momente grele, generate de o crizã pandemicã mondialã, sunt încrezãtor cã, prin rãbdare si solidaritate, vom reusi sã depãsim aceastã situatie dificilã.

Vã urez, dragi români, sã aveti parte de sãnãtate si zile senine, iar tãrii în care ne-am nãscut si pe care o iubim, sã-i poatã strânge la piept pe toti românii, inclusiv pe cei risipiti prin lume si sã-si gãseascã locul pe care îl meritã între cele mai mândre tãri ale lumii!

La Multi Ani, România!

MATERIAL DE PROPAGANDĂ ELECTORALĂ, COMANDAT DE PNL VASLUI ȘI REALIZAT DE SC VREMEA NOUĂ SRL. CMF: 11200025.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ