Prejudicii colosale la Ministerul Muncii: ajutoare sociale plătite unor proprietari de şalupe şi conturi bancare

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), subordonată Ministerului Muncii, a făcut plăţi ilegale de zeci de milioane de lei în perioada 2018 – 2019, virând ajutoare sociale unor persoane care aveau salarii şi chiar şalupe, maşini, depozite bancare ori primeau dividende. Cu ocazia misiunii de audit financiar efectuat de Curtea de Conturi în 2019 la nivelul ANPIS s-au verificat şi 251 de agenţii teritoriale, restul de 172 agenţii teritoriale fiind verificate de către camerele de conturi teritoriale.

Au fost identificate plăţi efectuate fără respectarea cadrului legal aplicabil, pentru tipurile de beneficii de asistenţă socială reprezentând:

• indemnizaţia pentru creşterea copilului, în sumă de 4, 5 milioane de lei, acordată cu nerespectarea cadrului legal, în perioada 2018-2019, deoarece:    – unii dintre titularii acestui drept au realizat venituri din: salarii (755 mii lei), pensii (1.633 mii lei), activităţi independente şi activităţi agricole (1.661 mii lei) peste limita legală;    – unele persoane au beneficiat pentru acelaşi copil, simultan, atât de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, cât şi de stimulent de inserţie, fie titularul dreptului indemnizaţiei, fie celălalt părinte (398 mii lei).    Abateri similare reprezentând indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului (10,42 milioane de lei) au fost identificate şi la AJPIS: Arad, Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Neamţ, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiş şi Vrancea.

• stimulent de inserţie, în sumă de 11,6 milioane de lei, acordat cu nerespectarea cadrului legal, în perioada 2018- 2019, întrucât unii dintre titularii acestui drept nu au obţinut în acelaşi timp şi venituri supuse impozitului, condiţie impusă pentru acordarea acestui drept. Abaterea a fost identificată la AJPIS: Arad, Giurgiu, Hunedoara, Neamţ, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiş şi Vrancea;

• venit minim garantat (VMG 754 mii lei) şi alocaţie pentru susţinerea familiei (ASF 1,72 milioane de lei), întrucât acestea au fost acordate, fără respectarea prevederilor legale, unor persoane care, în perioada 2018-2019 deţineau anumite bunuri care conduc la excluderea acordării acestor drepturi.

Curtea de Conturi a descoperit că aceste ajutoare au fost acordate şi unor persoane care deţineau: autoturisme şi autovehicule cu o vechime mai mică de 10 ani (1,21 milioane de lei); şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosfera Delta Dunării (160 mii lei); au realizat venituri din salarii şi pensii peste limita legală (729 mii lei); deţineau depozite bancare (298 mii lei); au obţinut venituri din dividende (32 mii lei); au realizat venituri (din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, din arendă şi din jocuri de noroc) peste limita legală (48 mii lei).

Abateri similare, în sumă de 2,66 milioane de lei (VMG) şi de 3,15 milioane de lei (ASF), au fost identificate şi la AJPIS: Arad, Argeş, Călăraşi, Caraş-Severin, Dolj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Neamţ, Prahova, Sălaj, Teleorman, Timiş şi Vrancea;

Citeste mai mult: adev.ro/qpamkv
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ