Programul “Tomata” continuã si în 2020

PROIECTE… Ministerul Agriculturii si Dezvoltãrii Rurale informeazã cã “Ajutorul de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate în spatii protejate” continuã si în anul 2020.

Termenul limitã de înscriere în program este 15 aprilie 2020, iar termenul limitã de valorificare a productiei este 15 iunie 2020, inclusiv. În plus, pentru a avea siguranta cã tomatele care vor fi oferite populatiei vor avea o calitate cât mai bunã, beneficiarii trebuie sã detinã un registru de evidentã a tratamentelor de protectie a plantelor, ce va fi verificat de cãtre inspectorii Autoritãtii Nationale Fitosanitare. Reprezentantii Directiilor pentru Agriculturã Judetene vor efectua verificãri la începutul rodirii si înainte de începerea recoltãrii în vederea evaluãrii productiei. Bugetul total al programului pentru Ciclul I este de aproximativ 40 milioane euro, iar beneficiarii trebuie sã valorifice o cantitate de 3 tone/1.000 mp. Principalele modificãri pentru anul 2020 au avut în vedere îmbunãtãtirea programului, astfel încât consumatorii sã beneficieze de tomate de calitate din productia autohtonã. Ca element de noutate, în anul 2020, verificarea preliminarã a dosarelor si instruirea fermierilor privind respectarea normelor de utilizare a produselor de protectia plantelor se va realiza de cãtre reprezentantii Directiilor pentru Agriculturã judetene si respectiv, de cãtre inspectorii Autoritãtii Nationale Fitosanitare, la Primãria localitãtii respective.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ