PS Ignatie: “Maica Domnului are fatã de noi o inimã de mamã, disponibilã în a ierta ori de câte ori gresim”

SLUJBÃ… Preasfintitul Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, a sãvârsit duminicã slujba Paraclisului Maicii Domnului în localitatea Sopârleni, filie a Parohiei R îsesti, Protopopiatul Husi. Alãturi de Ierarhul Husilor au slujit si pãrintele consilier eparhial Vladimir Beregoi, pãrintele protopop Marius Antohi si pãrintele paroh Florin Bãhnãreanu.

În cuvântul de învãtãturã rostit, Preasfintitul Pãrinte Episcop Ignatie a explicat de ce crestinii se raporteazã la Sfânta Fecioarã Maria ca la o mamã: «Si stãteau, lângã crucea lui Iisus, mama Lui si sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, si Maria Magdalena. Deci Iisus, vãzând pe mama Sa si pe ucenicul pe care Îl iubea stând alãturi, a zis mamei Sale: Femeie, iatã fiul tãu! Apoi a zis ucenicului: Iatã mama ta! si din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine». (Ioan 19, 25-27). „Pãrintele Dumitru Stãniloae ne spune cã noi ar trebui sã fim cei mai bucurosi, pentru cã, în cer, avem o inimã de mamã care se roagã pentru noi. Aceastã calitate, de mamã duhovniceascã a noastrã, a celor ce o cinstim pe Maica Domnului, a primit-o atunci când ea se afla la picioarele crucii. Întelegea cel mai bine dintre toti suferinta, rãstignirea, dragostea pe care Hristos o avea fatã de noi, oamenii. Sfântul Ioan Evanghelistul ne spune cã Maica Domnului, atunci când se afla la picioarele crucii, i-a spus: «femeie, iatã fiul tãu». Prin Sfântul Ioan Evanghelistul, noi toti am devenit fiii Maicii Domnului. Si Sfântului Ioan Evanghelistul Hristos i-a spus un cuvânt: «iatã mama ta». Ori de câte ori ne rugãm Maicii Domnului, o simtim ca pe cea care mijloceste, cea care duce rugãciunile noastre cãtre Dumnezeu. În slujba Paraclisului ni se spune cã Maica Domnului «grãbeste rugãciunea», mijloceste ca Dumnezeu sã aibã milã de noi”.

«Pãrinte, iartã-i cã nu stiu ce fac»

„Dragostea mamelor are capacitatea deosebitã de a ne ierta atunci când noi simtim cã nu meritãm. În dragostea mamelor se reflectã ceva din dragostea lui Dumnezeu. El ne iubeste chiar si când Îi întoarcem spatele, chiar si atunci când suntem ingrati, nerecunoscãtori, chiar si atunci când Îl calomniem si ne revoltãm împotriva Lui. Dumnezeu ne-a descoperit dragostea Sa adevãratã pe cruce. Hristos ne-a iubit cel mai mult si mai minunat când era pe cruce si a primit de la oameni nimicul urii. Nu S-a dat jos de pe cruce, Nu le-a reprosat nimic celor care Îl calomniau, Îl batjocoreau, si care, atunci când Îi era sete i-au dat otet si fiere. I-a iubit, rugându-Se pentru ei în fata Tatãlui ceresc: «Pãrinte, iartã-i cã nu stiu ce fac». Asa este si Maica Domnului, cea care a stat în intimitatea lui Hristos si a învãtat de la El cum sã îi iubeascã pe oameni. Întotdeauna, ea are fatã de noi o inimã de mamã, disponibilã în a ierta ori de câte ori gresim, ne revoltãm sau ne pierdem intensitatea credintei noastre. Maica Domnului nu poate sã Îi ia locul lui Dumnezeu. Sunt unii care cred cã noi o cinstim pe Maica Domnului mai mult decât pe Dumnezeu. Nu! Noi o cinstim pe Maica Domnului pentru cã L-a adus pe Dumnezeu printre oameni. Ea este Nãscãtoare de Dumnezeu, nu nãscãtoare de om. Ea L-a întrupat pe Fiul lui Dumnezeu ca om în lumea acasta, Cel care a schimbat cursul istoriei umanitãtii si a inaugurat prin jertfa si Învierea Sa Împãrãtia iubirii, atât fatã de Dumnezeu cât si fatã de oameni. Vã îndemn ca ori de câte ori viata nu vã este atât de prietenã, cititi Paraclisul Maicii Domnului”, a spus Preasfintitul Pãrinte Ignatie.
NICIUN COMENTARIU