PS Ignatie: „ Sã nu lãsãm ca pãcatul sã aseze în noi negura nelinistii si a tulburãrii” (FOTO)

CREDINTÃ SI ÎNVÃTÃTURI… Preasfintitul Pãrinte Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat slujba Paraclisului Maicii Domnului în Parohia „Sfântul Mina” din municipiul Bârlad, în dupã-amiaza zilei de marti, 11 august. Din soborul preotilor au fãcut parte si pãrintele protopop Vasile Lãiu si pãrintele paroh Iustin Marin. Postul Adormirii Maicii Domnului este o perioadã duhovniceascã de rugãciune mai deasã si intensã cãtre Nãscãtoarea de Dumnezeu. În bisericile noastre ortodoxe, în timpul postului se sãvârsesc cu precãdere cele douã Paraclise ale Maicii Domnului din Ceaslov. Urmând rânduielii mãnãstiresti, slujba celor douã paraclise se sãvârseste alternativ în fiecare zi din acest post.

Slujba Paracliselor Maicii Domnului este integratã în aceste zile ale postului în cadrul slujbelor Laudelor bisericesti zilnice, fiind oficiatã seara, dupã Ceasul IX si Vecernie. Pe 11 august, la Biserica Sf. Mina, în cuvântul de învãtãturã, Pãrintele Episcop Ignatie a vorbit despre cinstirea pe care o acordãm Preasfintei Fecioare Maria si despre folosul duhovnicesc pe care îl avem prin sãvârsirea Paraclisului Maicii Domnului, zilnic, în perioada acestui Post:

„Sãvârsim aceastã rugãciune specialã adresatã Maicii Domnului, ca ea, cea care are trecerea cea mai minunatã în fata lui Hristos, sã ne mângâie, sã ne dea ajutor si putere în încercãrile care vin, inevitabil, în viata noastrã. Ori de câte ori lãsãm pãcatul sã intre în viata noastrã, nu facem altceva decât sã fim de acord cu instalarea înlãuntrul nostru a nelinistii, a tulburãrii sau, cum se exprimã alcãtuitorul Paraclisului, lãsãm sã vinã negura în viata noastrã. Pãcatul ne furã limpezimea mintii si starea ei de curãtie. Maica Domnului, ca cea care este Maica Luminii, Maica lui Hristos – Lumina lumii – este cea care ne poate ajuta sã dãm la o parte negura pãcatului, norii care tulburã si nelinistesc sufletul nostru. Cel mai bun exemplu din care ne putem da seama cã atunci când pãcãtuim nu avem mintea limpede si nici inima curatã, este atunci când ne mâniem. În acele momente nu stim ce vorbim, simtim cã suntem teleghidati, iar când trece acea stare de nervozitate, de tulburare profundã, si constientizãm cã am gresit, ne cerem iertare spunând: «iartã-mã, parcã nu am fost eu cel care am vorbit, nu îmi dau seama ce s-a întâmplat cu mine». Acest context nu este altceva decât instalarea unei forme de negurã în mintea si în sufletul nostru. Noi îi cerem Maicii Domnului sã risipeascã negura greselilor din sufletul nostru, cu strãlucirea luminii pe care si ea a primit-o de la Hristos, ca Cel care este Lumina cea pururea fiintialã, vesnicã”, a spus PS Ignatie, zecilor de credinciosI prezenti la slujbã.

“Pãcatul, sursa rãului din viata noastrã”

Pãrintele Episcop Ignatie a insistat asupra realitãtii cã sursa rãului si a întunericului din viata noastrã o reprezintã pãcatele:

„Câtã nevoie avem de luminã, de starea de limpezime a mintii noastre! Sunt nenumãrate momentele în care ne aflãm la rãscruce, trebuie sã luãm o decizie si sã actionãm cât mai întelept, si simtim cã nu putem face lucrul acesta. Este suficient sã înãltãm un mic gând de rugãciune cãtre Dumnezeu si simtim, dintr-o datã, cã totul se lumineazã în mintea noastrã si ne dãm seama de solutia pe care sã o punem în aplicare. Sã ne strãduim sã nu lãsãm ca pãcatul sã aseze în noi negura nelinistii si a tulburãrii.

Sunt foarte putini oameni care au curajul sã recunoascã faptul cã au gresit. De cele mai multe ori suntem orgoliosi si nu avem aceastã tãrie lãuntricã, de a ne asuma faptul cã am gresit. Când ne dãm seama cã am gresit, este foarte important sã ne rugãm Maicii Domnului si sã îi cerem, ca cea care L-a nãscut pe Dumnezeu-Fiul ca om, pe Cel care este Lumina lumii, sã vinã ea cu strãlucirea luminii dumnezeiesti si sã dea la o parte norii incertitudinii si ai nelinistii. În momentele de încercare, sã alergãm la Maica Domnului!” , a îndemnat PS Ignatie pe cei care trec prin momente grele.
NICIUN COMENTARIU