Rectificare bugetarã: încã 2 milioane de lei pentru amenajarea bazarului si a târgului auto

BANI… Consilierii locali din Vaslui se reunesc joi, 30 iulie, ora 14:00, într-o nouã videoconferintã, pentru a dezbate si vota rectificarea bugetului local pe luna iulie 2020. Potrivit proiectului de hotãrâre, vor fi introduse anumite obiective de investitii, iar altele vor beneficia de suplimentãri sau diminuãri de fonduri. Spre exemplu, proiectul „Amenajare platformã bazar si târg auto” va mai primi încã 2.000.000 lei, suma totalã primitã anul acesta ridicându-se la 12.000.000 lei. De asemenea, se introduce obiectivul de investitii „Reabilitare parcuri de joacã copii, inclusiv proiectare”, cu credite de angajament si credite bugetare în valoare de 3.300.000 lei. Rectificarea este necesarã pentru contractarea lucrãrilor privind reabilitarea parcurilor de joacã pentru copii din diferite zone ale orasului, cele existente fiind uzate.

În Raportul de specialitate anexat proiectului de hotãrâre, directorul executiv al Primãriei Vaslui explicã faptul cã “în ceea ce priveste programul obiectivelor de investitii pe anul 2020 si estimãri pentru anii 2021-2023, precizãm faptul cã în aceastã etapã am procedat la includerea în cuprinsul acestuia a valorii lucrãrilor unor obiective de investitii, pentru care în prealabil au fost aprobate documentatiile tehnico-economice, la diminuarea creditelor bugetare aferente unor obiective de investitii si suplimentarea creditelor aferente altor obiective de investitii”. Astfel, potrivit documentului, se propune suplimentarea fondurilor pentru urmãtoarele obiective de investitii: „Echipamente pentru sistemul de supraveghere video”, cu credite de angajament si credite bugetare în valoare de 28.000 lei, rezultând valoarea totalã de 58.000 lei; „Dotãri învãtãmânt prescolar”, cu credite de angajament si credite bugetare în valoare de 22.000 lei, rezultând valoarea totalã de 112.000 lei; „Extinderea infrastructurii pentru educatie prescolarã din municipiul Vaslui – constructia si dotarea unei grãdinite pentru copii în municipiul Vaslui (str. Stefan cel Mare) – POR 2014-2020, AXA 4″, cu suma de 275.962,51 lei, rezultând valoarea totalã de 5.294.655,87 lei. În cazul acestor obiective de investitii, rectificãrile sunt necesare pentru achizitia a 10 camere video fixe de exterior si 2 NVR-uri pentru sistemul de supraveghere video al municipiului Vaslui, a unei hote la Grãdinita cu P.P. nr. 6 si a douã centrale termice la Grãdinita cu P.P. nr. 9 si pentru actualizarea valorii proiectului întrucât, în urma obtinerii avizelor, acordurilor si elaborãrii proiectului tehnic, au rezultat modificãri de solutii, cantitãti, etc.

Bani mai putini pentru o parte dintre proiecte

Rectificare bugetarã include si diminuarea anumitor credite bugetare sau de angajament. Spre exemplu, cele din Programul obiectivelor de investitii pe anul 2020 pentru obiectivul de investitii „Centrale murale – Centre de zi Buna Vestire si Sf Nicolae (4 buc.)” vor fi reduse cu suma de 50.000 lei. De asemenea, la obiectivul de investitii „RK Scoala Gimnazialã „Mihail Sadoveanu” Vaslui, inclusiv proiectare”, se diminueazã creditele bugetare cu suma de 317.000 lei, rezultând valoarea de 120.000 lei, iar la obiectivul de investitii „Modernizare strãzi Brodoc, inclusiv proiectare” se diminueazã creditele bugetare cu suma de 6.213.353 lei, rezultând valoarea de 3.601.647 lei pentru anul 2020.

Lista obiectivelor de investitii introduse

De asemenea, rectificarea bugetarã include si introducerea anumitor obiective de investitii precum „DALI Extinderea retelei de canalizare pluvialã zona strãzilor Valentin Silvestru – Stefan Procopiu”, cu credite de angajament si credite bugetare în sumã de 35.000 lei. Rectificarea este necesarã deoarece în zona strãzilor mentionate nu existã posibilitãti de descãrcare a apelor pluviale. Alte obiective de investitii introduse sunt: „DALI Modernizare strãzi Moara Grecilor”, cu credite de angajament si credite bugetare în valoarea de 170.000 lei; „DALI Modernizare strãzi Viisoara “, cu credite de angajament si credite bugetare în valoare de 150.000 lei; „DALI Modernizare strãzi Rediu”, cu credite de angajament si credite bugetare în valoare de 110.000 lei; „DALI Modernizare strãzi cartier Filaturii”, cu credite de angajament si credite bugetare în valoare de 90.000 lei.

 
NICIUN COMENTARIU