Reguli pentru elevii vasluieni care vor sustine examenul de Evaluare Nationalã

REGULI… Mai sunt doar 3 zile pânã se dã start examenului de Evaluare Nationalã pentru elevii vasluieni de clasa a VIII-a, examen ce reprezintã modalitatea de evaluare a competentelor dobândite de cãtre elevi pe parcursul învãtãmântului gimnazial. Astfel, pentru sustinerea acestui examen, atât institutiile scolare cât si elevii trebuie sã respecte o serie de reguli, precum distantarea socialã, supravegherea în fiecare salã de examen, de doi asistenti, care sunt profesori de altã specializare decât materia la care se sustine examenul, sau faptul cã examenul dureazã douã ore iar elevul nu are voie sã iasã din salã mai devreme de o orã. Dacã elevii au nevoie de foi tipizate sau de ciorne, ei le vor cere asistentilor si vor primi atâtea cât au nevoie. Elevii care vor sã corecteze o gresealã trebuie sã taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontalã, dupã cum prevede metodologia. Ultimii trei elevi rãmân în salã pânã când vor fi predate toate lucrãrile sau pânã când expirã timpul de examen.

Examenul de Evaluare Nationalã va începe în doar 3 zile si anume luni, pe data de 15 iunie 2020. Acest examen reprezinta modalitatea de evaluare a competentelor dobândite de cãtre elevi pe parcursul învãtãmântului gimnazial iar fiecare proba a examenului dureazã 120 de minute. Probele se vor desfãsura conform Calendarului de desfãsurare a Evaluãrii Nationale, aprobat de Ministerul Educatiei si anume la data de 15 iunie 2020 se va sustine examenul la Limba si literatura romana – proba scrisa, 17 iunie 2020 examenul la Matematicã – proba scrisa, 18 iunie 2020  Limba si literatura maternã – proba scrisã. Afisarea rezultatelor înainte de contestatii este stabilitã data de 22 iunie, iar rezultatele finale dupã solutionarea contestatiilor pentru daa de 27 iunie.

Elaborarea subiectelor

Subiectele trebuie sã fie elaborate în cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare, dupã unele criterii cum ar fi: exprimarea trebuie sã fie clarã, precisã si în strictã concordantã cu programele pentru Evaluarea Nationalã, sã aibã un nivel mediu de dificultate si sã permitã rezolvarea acestora în 120 de minute. La Evaluarea Nationalã se pot înscrie absolventii clasei a VIII-a din seria curentã dar si absolventi din seriile anterioare.

Cum se va desfãsura Evaluarea Nationalã 2020

Lista nominalã cu elevii repartizati în sãlile de examen va fi afisatã pe usa fiecãrei sãli de examen. Aceasta va contine si prevederile metodologiei care îi informeazã pe elevi cã pãtrunderea în sala cu materiale ajutatoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, fraudã sau tentativã de fraudã atrag dupã sine eliminarea din salã si acordarea notei 1(unu). Anul acesta, din cauza mãsurilor de distantare socialã, vor fi repartizati maximum 10 elevi într-o salã. Toate sãlile de examen, sãlile în care se multiplicã subiectele sau cele în care se preiau, evalueazã sau se depoziteazã lucrãrile scrise vor fi dotate cu camere de luat vederi. Elevii trebuie sã fie în sãli pânã cel târziu la ora 8:30. Examenul începe la ora 9:00 si dureazã 2 ore. Atentie! Elevii nu au voie sã iasã din examen mai devreme de o orã. Pentru rezolvarea subiectelor, pe foaia de examen elevii trebuie sã scrie doar cu cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru realizarea schemelor si desenelor la matematicã pot folosi doar creion negru. Elevii vor fi supravegheati, în fiecare salã de examen, de doi asistenti, care sunt profesori de altã specializare decât materia la care se sustine examenul. Asistentii le vor explica elevilor modul în care se desfãsoarã examenul si cum trebuie sã completeze datele personale pe foaia de examen tipizatã. Elevii vor primi si coli pentru ciornã. Ei trebuie sã aibã grijã sã transcrie informatiile de pe ciornã pe foaia de examen pânã la expirarea timpului alocat. Dacã elevii mai au nevoie de foi tipizate sau de ciorne, ei le vor cere asistentilor si vor primi atâtea cât au nevoie. Elevii care vor sã corecteze o gresealã trebuie sã taie fiecare rând din pasajul gresit cu o linie orizontalã, dupã cum prevede metodologia.

La expirarea celor 120 de minute de examen, elevii trebuie sã predea lucrãrile. Ultimii trei elevi rãmân în salã pânã când vor fi predate toate lucrãrile sau pânã când expirã timpul de examen. La predarea lucrãrii, elevii numeroteazã foile sub îndrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în coltul din dreapta, indicând pagina curentã si numãrul total de pagini. Dacã anumite pagini au pãrti nescrise, acestea vor fi barate de cãtre asistenti.

În cazuri exceptionale, dacã un elev se simte rãu si cere pãrãsirea temporarã a sãlii, el este însotit de unul dintre asistenti, pânã la înapoierea în sala de clasã, fãrã sã i se prelungeascã timpul de rezolvare a subiectelor.

Cum se desfãsoarã evaluarea lucrãrilor

Lucrãrile elevilor vor fi corectate de cãtre 2 profesori evaluatori care lucreazã în sãli separate. Profesorii sunt selectati din alte unitãti scolare decât cele din care provin elevii arondati la centrul respectiv. În cazul în care diferenta dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculeazã media si se trece pe lucrare ca notã finalã, care este calculatã ca medie aritmeticã, cu douã zecimale, fãrã rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori. Lucrãrile se evalueazã de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare si de notare elaborate în cadrul Centrului National de Evaluare si Examinare. Rezultatele sunt comunicare prin afisare la sediul unitãtii de învãtãmânt de cãtre Comisia fiecãrei unitãti. Reamintim cã programa pentru Evaluarea Nationalã 2020 cuprinde doar materia de pe semestrul I, deoarece scolile au fost închise încã din 11 martie, din cauza pandemiei de coronavirus iar anul 2020 este primul an în care va exista o a doua sesiune a examenului, pentru elevii care nu se pot prezenta în iunie din motive medicale.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ