17.7 C
Vaslui
02-oct.-2022

Se fac înscrieri pentru scolile de ofiteri si subofiteri pompieri si protectie civilã 2012

- Advertisement -

Tinerii absolventi de liceu au ocazia sã opteze pentru meseria de pompier, Pentru cei care doresc sã devinã ofiteri în cadrul ISU, vineri, 22 iunie, este ultima zi de depunere a dosarelor, în timp ce, pentru subofiteri, ultima zi este data de 10 august. Dat fiind cã numãrul de locuri, la nivel national, este limitat, la 35, pentru ofiteri, si doar 50, pentru subofiteri, cei care opteazã pentru aceastã meserie trebuie sã fie foarte bine pregãtiti, atât din punct de vedere fizic, dat fiind cã probele sprotive sunt eliminatorii, dar si din punctul de vedere a cunostiintelor teoretice acumulate în anii de liceu. Un mare avantaj, la înscrierea în scolile postliceale ale MAI sau MapN o constituie faptul cã atât înscrierea, cât si examenele au loc mai devreme decât la facultãtile civile, astfel cã, în caz de nereusitã, absolventii respectivi se pot înscrie în termen util la facultãtile de stat sau particulare.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã „Podul Înalt” al judetului Vaslui selectioneazã candidati în vederea participãrii la concursurile de admitere din acest an, la unitãtile de învãtãmânt ale Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucuresti, Facultatea de Pompieri: 35 locuri – bãrbati, iar la scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civilã „Pavel Zãgãnescu” – Boldesti, judetul Prahova: 50 locuri – bãrbati; Înscrierile se fac la Biroul Resurse Umane, situat în Palatul Prefecturii, mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 78, etajul III, iar perioada de înscriere, pentru ofiteri este pânã pe vineri, 22.06.2012, în timp cei care opteazã pentru subofiteri au timp pânã pe 10 august pentru a-si depune dosarele.

Conditii pentru a deveni pompier:

Pentru a participa la concursul de admitere, candidatii trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii:

– sã aibã cetãtenia românã si domiciliul în România;

– sã cunoascã limba românã scris si vorbit;

– sã aibã capacitate deplinã de exercitiu;

– sã fie declarati apt medical, fizic si psihic; verificãrile privind starea de sãnãtate medicalã, fizicã si psihicã sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administratiei si Internelor;

– sã aibã vârsta de minimum 18 ani împliniti sau sã îi împlineascã în cursul anului 2011;

– sã fie absolventi de liceu, cu diplomã de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomã sau cu adeverintã din care sã rezulte faptul cã au sustinut si promovat examenul de bacalaureat;

– sã aibã un comportament corespunzãtor cerintelor de conduitã admise si practicate în societate;

– sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sãvârsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

– sã nu fi fost destituiti dintr-o functie publicã în ultimii 7 ani;

– sã nu fi desfãsurat activitãti de politie politicã, astfel cum sunt definite prin lege;

– sã aibã vârsta de pânã la 27 de ani, împliniti în anul participãrii la concurs;

– sã fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generalã de minimum 8.00;

– sã nu fi fost exmatriculati, pentru abateri disciplinare, dintr-o institutie de învãtãmânt;

– sã aibã înãltimea minimum 1,70 m bãrbatii si 1,65 m femeile.

Informatii complete se pot obtine si de pe internet, la adresele www.isuvaslui.ro, www.academiadepolitie.ro, www.scoaladepompieri.ro. si la telefon 0235/311.212, interior 29071, 29075.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.