Sprijin financiar pentru institutiile din subordinea Consiliului Judetean, care întâmpinã probleme financiare

RECTIFICARE BUGETARÃ… Institutiile din subordinea Consiliului Judetean, care se confruntã cu probleme financiare, vor beneficia de sprijin datoritã rectificãrii a VI-a a bugetului institutiilor publice. Muzeul „V. Pârvan” Bârlad spre exemplu, a cerut suplimentarea fondurilor cu suma de 100.000 lei în vederea efectuãrii de reparatii capitale a sistemului de încãlzire la Casa Sturdza. Cu aceastã sumã, institutia va achizitiona douã centrale termice, calorifere si sistemul de transport apã dintre centrale si calorifere. De asemenea, tot în cadrul acestei rectificãri s-a aprobat si cererea Teatrului „V.I.Popa” Bârlad de a redistribui suma de 40.000 lei, economisitã de la cheltuieli de personal ca urmare a pensionãrii unui numãr de trei salariati, la cheltuieli cu bunuri si servicii.

Cea de-a VI-a rectificare bugetarã a fost aprobatã în ultima sedintã a consilierilor judeteni din mandatul 2016-2020 si a avut la bazã solicitãrile urmãtoarelor institutii: Muzeul „V. Pârvan” Bârlad, Teatrul „V.I.Popa” Bârlad, Centrul de Asistentã Medico-Socialã Bãcesti si Centrul de Asistentã Medico-Socialã Codãesti. “Institutiile si activitãtile ce se finanteazã din acest buget, vor avea asigurate resursele financiare necesare functionãrii, dezvoltãrii si ducerii la îndeplinire a obiectivelor ce derivã din activitatea lor”, se aratã în referatul de aprobare a hotãrârii.

Finantare europeanã pentru centrele de la Bãcesti si Codãesti, în contextul crizei COVID-19

Centrele de Asistentã Medico-Socialã Bãcesti si Codãesti au cerut 9.100 lei, pentru activitãtile din proiectul “Cresterea capacitãtii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice sociomedicale subordonate U.A.T. Jud. Vaslui”. “Pentru finantarea proiectului a fost semnat acordul de parteneriat. Proiectul se finanteazã prin Fondul European de Dezvoltare Regionalã, iar obiectivul general al proiectului este cresterea capacitãtii de gestionare a crizei cauzatã de rãspândirea virusului SARS-CoV-2 în centrele sociale rezidentiale publice pentru categorii vulnerabile din subordinea U.A.T. Judetul Vaslui, prin dezvoltarea capacitãtii de protectie si implicit limitarea rãspândirii infectiei cu virusul SARS-CoV-2, asigurând astfel un rãspuns în timp util si eficient în criza COVID-19. Prefinantãrile care se acordã sunt în sumã de 141.641 lei pentru Centrul de Asistentã Medico-Socialã Codãesti si în sumã de 275.098 lei pentru Centrul de Asistentã Medico-Socialã Bãcesti. Pentru demararea activitãtilor în cadrul proiectului pentru acest an este necesarã alocarea sumei de 4.500 lei la Centrul de Asistentã Medico-Socialã Codãesti si 4.600 lei la Centrul de Asistentã Medico-Socialã Bãcesti”, se aratã în referatul de aprobare a hotãrârii.

2,5 milioane lei pentru DGASPC Vaslui

De asemenea, tot în cadrul ultimei sedinte de Consiliu Judetean s-a aprobat si rectificarea a VIII-a a bugetului local al judetului Vaslui. Potrivit acesteia, bugetul Centrului Scolar de Educatie Incluzivã „Elisabeta Polihroniade” Vaslui se suplimenteazã cu suma de 59.000 lei, din care suma de 24.000 lei se va utiliza pentru finantarea burselor sociale (diferenta de la 150 lei/bursã cât a fost asiguratã în bugetul initial, la 200 lei/bursã cât s-a aprobat printr-o hotãrâre ulterioarã a Consiliului Judetean Vaslui) si suma de 35.000 lei ce va fi directionatã pentru finantarea achizitiei unei masini profesionale de spãlat vase. Totodatã, la Centrul Scolar de Educatie Incluzivã „C. Pufan” Vaslui s-a suplimentat bugetul cu suma de 49.000 lei în vederea finantãrii cresterii burselor sociale de la 150 lei, la 200 lei/bursã. Aceeasi situatie a fost întâmpinatã si la Centrul Scolar de Educatie Incluzivã Negresti unde necesarul de fonduri pentru finantarea diferentei la bursele sociale a fost de 13.200 lei. Centrul Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã Vaslui a solicitat suplimentarea fondurilor la sectiunea de functionare. “La aceastã datã avem posibilitatea de suplimentare a bugetului cu 30.000 lei, din care 24.000 lei pentru achizitia de laptop-uri si 6.000 lei pentru achizitia de materiale de curãtenie, materiale sanitare si dezinfectanti”, s-a explicat în referatul de aprobare a hotãrârii. Potrivit aceluiasi document, s-au suplimentat cheltuielile de personal la Directia Generalã de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Vaslui, cu suma de 2.557.100 lei si s-au diminuat cheltuielile de capital cu suma de 3.004.692 lei. “Din cauza faptului cã nu s-a început implementarea proiectelor finantate prin PIN, institutia a solicitat diminuarea fondurilor cu suma de 3.157.464 lei. Aceastã sumã reprezintã contributia proprie conform ghidului de aplicare, precum si cheltuielile neeligibile”, s-a explicat în referatul de aprobare a hotãrârii.




NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ