15.1 C
Vaslui
16-mai-2022

Trãdare în Sinodul Mitropolitan. Onilã, a treia propunere pentru episcop.

NEMULTUMIRI… Au apãrut informatii surprinzãtoare, din sedinta Sinodului Metropolitan, în care s-au stabilit cele douã nominalizãri pentru functia de Episcop al Husului. Reprezentantul Eparhiei Husilor în Sinod a fãcut o propunere soc. Acesta l-a propus pe nimeni altul decât Corneliu Onilã, spre stupefactia celor prezenti. Acest fapt a fost dezvãluit printr-o scrisoare deschisã a preotilor vasluieni care îl ceartã pe Mitroplitul Moldovei cã nu i-au consultat cu privire la cele douã nominalizãri si se considerã umiliti, de reprezentantul eprahiei lor care a putut sã facã asa mizerie, nominalizându-l pe Onilã, chiar pe cel care i-a fãcut de rusine si a fost dat afarã din cauza desfrâului. Chiar dacã nominalizãrile s-au fãcut, în opinia multora, corect si nimeni nu a avut nimic de obiectat, preotii spun cã si-ar fi dorit mãcar nominalizat sã fie un ierarh de pe meleagurile vasluiene, unul care sã cunoascã problemele cu care se confruntã bisericile din judetul Vaslui. În scrisoarea deschisã adresatã Mitropolitului, preotii semnatari vorbesc de boicot pe seama alegerii Episcopului de Husi si amenintã cu proteste. Preotii spun cã în ziua în care se va face numirea efectivã vor pune doliu la poarta Episcopiei. Se pare cã scaunul lãsat liber de episcopul desfrânat naste patimi în rândul preotilor care doresc sã-i ia locul lui Corneliu. Din acest motiv apar si acuzatiile la adresa Mitropolitului Teofan, cel care, în opinia preotilor vasluieni, a omis o etapã a numirii unui nou episcop, si anume consultarea acestora pentru gãsirea celei mai bune solutii. „Si apoi, de ce ne aduceti un ierarh de aiurea care nu a stat în tarã decât foarte putin si pe deasupra mai e si tânãr, si ardelean, care nu cunoaste tipologia moldovenilor?”, se întreabã preotii vasluieni.

Cele douã nominalizãri ale Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Ignatie Muresanu, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei si Portugaliei si arhimandrit Nichifor Horia, staretul mãnãstirii „Trei Ierarhi”, au nãscut adevãrate controverse în rândul preotilor vasluieni. Supãrati cã, printre cei nominalizati nu se aflã si unul dintre preotii de frunte din judetul Vaslui, preotii promit boicot si proteste în ziua în care Mitropolitul Teofan va veni la Husi pentru numirea Episcopului. Supãrarea si-au arãtat-o într-o scrisoare deschisã adresatã mai marilor BOR. Iatã ce spun acestia: „Pe 30 septembrie, membrii mireni si clerici, 20 plus 10, ai adunãrii eparhiale Husi au fost chemati la sediul Mitropoliei din Iasi nu pentru a li se da posibilitatea sã propunã, ci pentru a li se comunica ce a hotãrât Mitropolitul Teofan. Mai multi dintre acestia au confirmat cã au intrat peste „Statutul BOR”. Mai exact, peste capitolul cu alegerea episcopilor, unde la pagina 85, articolul 130, aliniatul 4, se scrie: <<Lista de candidati pentru alegerea Arhiepiscopului si Episcopului eparhiot, întocmitã de Sinodul Mitropolitan, poate fi completatã prin consultarea deschisã urmatã de vot.>> Ei bine, pânã aici totul e bine si frumos. Dar dupã ce am vorbit mai bine de jumãtate de orã despre rolul Bisericii în general, în societatea româneascã si în special în eparhia Husilor ne-a atentionat cã rolul membrilor Administratiei eparhiale este doar consultativ si ne-a prezentat modalitatea alegerilor, precizând cã posibilii candidati trebuie sã aibã recomandarea scrisã a unui ierarh din cadrul BOR, sã aibã dosarul depus pentru sedinta de azi. Total fals! Statutul nu prevede asa ceva. Suntem si noi putin cititi, poate nu de talia Sfintiilor voastre, dar ne pricepem cât de cât sã citim si sã interpretãm, dacã e cazul, un articol sau o lege, fie ea si bisericeascã. Si vã invitãm aici la un moment de cugetare sincerã. Dacã noi, membrii Administratiei episcopale, am fost chemati azi si dacã articolul citat mai sus ne dã drept sã completãm lista, atunci de unde sã venim noi cu „dosarul întocmit” si cu „recomandarea” unui ierarh, dacã nouã abia acum si aici ni s-a dat aceastã posibilitate? Deci totul fals, eronat, intentionat si bine dejucat. De ce ne-ati obstructionat si ne-ati folosit ca pe niste „paravane” pentru a vã reusi aceastã propunere frauduloasã din capul locului? Nici mai mult nici mai putin, ne-ati pus pumnul în gurã si ne-ati atentionat cã acesta si numai acesta este procedeul. Care procedeu? De unde l-ati preluat? Si cum au decurs lucrurile mai departe? Dupã ce ni s-au prezentat si s-a insistat asupra celor douã conditii, absolut obligatorii, ni s-au prezentat CV-urile celor doi pretendenti care aveau pretinsele recomandãri, unul din partea patriarhului, celalalt din partea mitropolitului Teofan, s-a supus la vot si în prezenta noastrã au obtinut 4 voturi, din cei 5 ierarhi prezenti. Apoi s-a ridicat cineva de la Husi si, neinspirat si fãrã sã se consulte cu altcineva, l-a propus pe PS Corneliu. Mitropolitul a explicat cã, întrucât acesta a demisionat din propria initiativã, nu mai poate candida. Imediat dupã, fãrã ca cineva sã mai ia cuvântul sau sã mai facã vreo propunere, sedinta a fost declaratã închisã si a precizat cã procesul verbal, încheiat cu doi candidati, va fi înaintat cãtre Sfântul Sinod, pentru sedinta din 5 octombrie, când va avea loc alegerea propriu-zisã, urmând ca instalarea sã aibã loc pe 22 octombrie. Noi, cei de la Husi, eram pregãtiti sã venim si noi cu o propunere sau chiar douã, dar în felul în care au decurs lucrurile, dinainte aranjate, întrucât ni s-a spus categoric cã cei nominalizati trebuie sã aibã recomandare de la un ierarh si sã aibã dosarul depus la Mitropoilie pânã în ziua de 30 septembrie, ne-am vãzut în fata unu fapt deja împlinit. Si mai ales având în vedere cã mitropolitul Teofan a declarat sedinta închisã, ne-am dat seama cã orice interventie din partea noastrã ar fi respinsã sau nu ar fi putut schimba procedura, dinainte stabilitã. Normal si frumos ar fi fost ca presedintele care a condus sedinta sã fi întrebat dacã cineva dintre membrii adunãrii eparhiale mai are vreo propunere, conform regulamentului. Dar am înghitit în sec, ne-am retras nemultumiti si, bineînteles, cã am comentat si voi comenta, si de aici în modul defectuos si necinstit în care au fost jucate cãrtile. Si comentãm si pentru faptul cã din ce am mai citit noi am retinut cã ierarhi ca Sf. Vasile, Sf. Ioan si multi altii, în primele veacuri, erau propusi si alesi de cãtre credinciosi. Si mai stim cã pânã nu demult, membrii Adunãrii Eparhiale, din eparhia vacantã, erau chemati la sedinta Sfântului Sinod si aveau dreptul la vot. De ce la o alegere de episcop nu sunt convocati toti preotii, pe protopopiate si sã li se cearã si lor consimtãmântul? Nu mi se pare corect ca numai ierarhii sã voteze, pentru cã stim noi o zicalã „corb la corb…” . Se vorbeste mult, mai ales dupã decembrie ‘89, de democratie, dar în modul cum ati intervenit în regulament si ati anihilat dreptul mirenilor de a vota. Acest lucru nu prea sunã a democratie, ci mai degrabã suprematie, ca sã nu-i zicem burghezie sau anarhie.”

Preotii vasluieni vor un Episcop moldovean

DORINTE…În continuarea scrisorii adresate Mitropolitului, fetele bisericesti din judet vorbesc si despre numirea unui Epsicop moldovean, unul care sã cunoascã tiopologia oamenilor din zonã, dar si problemele bisericii din judet. „Si apoi, de ce ne aduceti un ierarh de aiurea care nu a stat în tarã decât foarte putin si pe deasupra mai e si tânãr, si ardelean, care nu cunoaste tipologia moldovenilor. Ori eparhia aceasta, desi extrem de sãracã material si financiar, împroscatã cu noroi în ultimele luni, datoritã iresponsabilitãtilor acestui tânãr, fãcut episcop peste noapte, fãrã experientã. Ne trebuie un ierarh mult mai în vârstã si care sã fi trãit dincoace de Carpati, care sã înteleagã realitãtile, gândirea si comportamentul celor din zonã. Suntem pe urmele lui PS Ignatie si ne vom interesa la fata locului, acolo de unde vine, sã vedem ce „minuni” a fãcut într-un timp atât de scurt de la sfintirea într-un episcop vicar, încât a fost cocotat, într-un timp atât de scurt, în vârful piramidei. Vom veni cu date sigure, din Madrid. Credinciosii din Vaslui nu au nevoie de conferinte în limbi strãine, ci de un ierarh blând si întelept, de un adevãrat „pãrinte” care sã-i adune în jurul sãu, precum closca, puii sub aripã. Ori acest Nechifor, ne zicea o maicã staretã, cã atunci când vine la vreo mãnãstire, e ca si cum a intrat uliul între gãini. Este perceput ca foarte dur, exagerat de dur. Si tare ne temem cã ati dat gres cu amândoi. Rãmâne sã ne convingem si noi, si voi, dacã nu cumva vom avea parte de un alt „Onilã” care sã amplifice rãnile si acum sângerânde ale preotilor si ale credinciosilor acestei eparhii vãduvite si nedreptãtite. Si dacã ne simtim jigniti si nedreptãtiti, s-ar putea sã ne luãm revansa pe 22 octombrie la aducerea Episcopului la Husi, când vom pune doliul la poarta Episcopiei si când vrednicul episcop Ioachim se va întoarce în mormânt, vom reveni.”

Nominalizãrile au nãscut patimi în rândul preotilor

MOLDOVEAN…Spre finalul scrisorii, fetele bisericesi din judetul Vaslui vorbesc si despre faptul cã si-ar fi dorit ca Mitropolitul sã fi fost mai deschis si sã se spunã clar ce intentii are si cine va ajunge în scaunul episcopal de la Husi. „Dacã Mitropolitul TEOFAN ar fi citit, mãcar din curiozitate, ce s-a scris în presã în ultima perioadã, ar fi fost îndreptãtit sã se întrebe si ce am fi vrut si noi. Noi, preotii si credinciosii din judetul Vaslui. Iatã ce: Mai întâi, sã nu se fi întâmplat ceea ce s-a întâmplat si fostul episcop Onilã sã nu fi fãcut ceea ce a fãcut. Apoi, pe timpul aceste vacante mitropolitul de la Iasi sã-si fi fãcut timp si sã ne fi întrunit si pe noi, preotii celor trei protopopiate, eventual si reprezentantii mãnãstirilor, si asa, dacã nu din respect, mãcar din diplomatie sã ne fi anuntat sincer ce intentii are, la ce candidati se gândeste si poate ar fi fost si alte propuneri. Avem în eparhie sase arhimandriti si câtiva protosingheli, stareti de mãnãstiri scoliti si cu o activitate foarte frumoasã. De ce n-ar fi putut candida si unul sau doi dintre ei? Si mai departe, înaltul prelat de la Iasi, care cu sigurantã a prezidat zeci sau poate sute de astfel de întruniri si care, din respect fatã de cei prezenti, dupã o gafã pe care a fãcut-o unul dintre deputatii eparhiali, care l-a propus pe Corneliu, nu a dat cuvântul si altora. Adicã sã fi întrebat dacã altcineva mai vrea sã ia cuvântul sau mai are cineva o altã propunere? A declarat fulger sedintã încheiatã si a mentionat cã se va trimite procesul verbal, cu cei doi candidati, la Sfântul Sinod. De ce nu le-a explicat celor prezenti cã recomandarea unui ierarh si dosarul cu actele necesare sunt valabile doar pentru cei doi deja prezentati, si cã dacã va mai fi cineva, acesta o sã si poatã face dosarul si obtine recomandarea ulterior, dupã sedintã si pânã la întrunirea Sfântului Sinod din 5 octombrie. Asa ar fi fost corect. Nu cum s-a procedat, tãinduli-se curajul de a mai lua cuvântul, întrucât nu aveau nici dosar si nici recomandare, luate de acasã. Si ce mai vrem, dupã ce zarurile au fost aruncate? DA! Mai vrem, dacã se va vrea, încã se mai poate remedia ceea ce intentionat si cu bunã stiintã s-a aranjat. Tot mitropolitul Teofan poate sã facã în asa fel ca Sfântul Sinod sã propunã si un alt candidat, de data asta din partea locului, poate chiar din Eparhia Husilor. S-a vehiculat în presa localã mai multe nume. Doi erau Varlaam si Timotei, cicarii pãrintelui patriarh. Am prezentat pe pãrintele staret Iustin, de la Rãdãuti, nãscut la Ivesti de Bârlad. Mai existã Emilian, tot din partea locului, transferat nu prea demult de la Râmnicu Vâlcea la Arad. Avem apoi un alt vicar Calinic la Iasi. Poate cel mai bun, mai vechi si mai în vârstã dintre ceilalti vicari. Gurile rele spun cã nici unul dintre acestia nu vor, dar noi stim cã monahii la cãlugãrie, pe lângã celelalte douã voturi, au si votul ascultãrii. De ce nu li s-ar putea cere sã facã „ascultare”? Pentru cã pentru eparhia Husilor este într-adevãr o problemã deosebitã si care are nevoie de un om serios si cu experientã. Pare ce o sã ne facem cu un oarecare Ignatie pe care nu îl stie nimeni din eparhie si care, ca si Corneliu, are doar câtiva ani de arhierie si care nu îl stie nimeni si care n-a stat niciodatã într-o mãnãstire, mai mult de câeva zile. Ce administratie stie el? Ce experientã poate sã aibã? Si mai e ceva la mijloc. A fãcut curs de limba românã si doctorat în Grecia, unde ierarhii greci au votat pentru familie alcãtuitã din doi soti, nu din bãrbat si femeie. Sper sã întelegeti aluzia. Si apoi mai avem si alti ierarhi „formati” în Grecia si alte tãri din UE, care pe lângã doctorate s-au întors acasã si cu practici noi, mai putin ortodoxe, asemenea celor practicate de PS Corneliu, format de data asta în Germania. Ori, pânã la plecare în Germania, si altii în Grecia, Franta, Italia, Anglia, etc., erau curati si neînclinati spre astfel de delicii, aduse de peste granitile tãrii noastre. Am vrea un ierarh curat, format aici, la noi, în ortodoxia pãrintilor si bunicilor nostri. Au mai fost stiri în presã si în mediul online, despre alti vladici, tot asa, cu doctorate în Grecia si Franta, si care sunt învinuiti de aceleasi practici mai putin ortodoxe. Nu vreau sã dau nume, pentu cã acestea au circulat în mass-media. Legate de celãlalt candidat, sunt zvonuri cã ar fi dur, mult prea dur si care cu „duritatea” ce îl caracterizeazã nu va face decât sã amplifice si mai mult rãnile sângerânde ale eparhiei. Asadar, vã rugãm sã fiti rezonabili rugãmintilor noastre si sã le tratati ca atare. Vã rugãm!”, se spune în scrisoarea deschisã adresatã Mitropolitului Moldovei si Bucovinei de preotii nemultumiti de nominalizãrile fãcute de Sfântul Sinod.

Reclamăspot_img
Reclamăspot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here