Ultimatum pentru scolile vasluiene cu privire la deschiderea anului scolar

ÎNVÃTÃMÂNT… Scolile au avut termen limitã pânã pe 10 august, sã transmitã cãtre Inspectoratul Scolar câti elevi încap “distantati” în clase si de câti învãtãtori si educatori au nevoie. Dacã nu încap în clase, o parte din elevii de la V-VII si IX-XI vor face ore online, simultan cu cei de la scoalã. Pe lângã scenariile pe care trebuie sã le completeze, directorii trebuie sã completeze numãrul de spatii necesare pentru elevii care nu pot fi încadrati în noua configuratie cu distantare fizicã la 1 metru, numãrul de norme didactice necesare, în cazul gimnaziului si liceului, precum si numãrul de posturi suplimentare necesare pentru învãtãtori si educatori.

Inspectoratele din toatã tara au trimis fiecãrei scoli un document pe care unitãtile de învãtãmânt trebuiau sã îl completeze pânã luni, 10 august. Asta în conditiile în care ministerul a cerut aceste date pânã pe 12 august. Documentul este însotit de douã seturi de indicatii. Primul set este cadrul general de norme pentru “functionarea claselor/grupelor în anul scolar 2020-2021” si prevede urmãtoarele reguli: câte un prescolar sau elev în fiecare bancã; are loc aerisirea timp de 30 minute între schimburi, a fiecãrei sãli de clasã, iar în pauze 10 minute; reorganizarea colectivelor de elevi, cu respectarea distantei minime de 1 metru fatã-spate, stânga-dreapta între bãnci. Dupã acest prim set, inspectoratele au transmis scolilor si un al doilea set de recomandãri pe care acestea sã le ia în considerare atunci când reorganizeazã clasele si fac “oglinda” noilor clase fizice. Aceste reguli prevãd si “instalarea dispozitivelor electronice pentru transmiterea on-line a lectiilor pentru acei elevi din clasele V-VII si IX-XI în situatia în care acestia nu sunt prezenti fizic”, confirmând astfel ipoteza conform cãreia orele predate elevilor din bãnci ar putea fi transmise în timp real celor aflati acasã.

Care au fost recomandãrile oferite scolilor de ISJ

Concret, recomandãrile oferite scolilor de cãtre ISJ sunt: realizarea oglinzii clasei pentru fiecare salã, respectând distantã fizicã de minimum 1 m între elevi; numãrul de clase/grupe nou create; instalarea dispozitivelor electronice pentru transmiterea on-line a lectiilor pentru acei elevi din clasele V-VII si IX-XI în situatia în care acestia nu sunt prezenti fizic; numãrul de norme si posturi suplimentare fatã de planul de scolarizare, atât la nivelurile prescolar si primar privind numãrul de posturi cât si la gimnazial si liceal privind fractiunile de norme; numãrul de norme nedidactice (personal de îngrijire) suplimentare, pentru a putea face fatã unor procese de igienizare cu frecventã mai mare. Dacã în cazul cadrelor didactice de la ciclurile gilmazial si liceau documentul prevede completarea numãrului de norme suplimentare, deci profesorii existenti vor fi plãtiti sã predea peste normã, la cadrele didactice din primar si prescolar (grãdinitã) vor fi înfiintate posturi, adicã ar putea avea loc noi angajãri, conform cerintelor de la inspectorate.

Documentul pe care trebuiau sã-l completeze directorii

Documentul pe care fiecare scoalã l-a completat cuprinde 14 câmpuri pentru completare si anume “Numãrul de sãli disponibile pentru organizarea procesului educational inclusiv laboratoare, cabinete, alte spatii; Numãrul de schimburi în care va fi organizatã activitatea; Numãrul de formatiuni de studiu care ar functiona de la 1 septembrie (n.r. anul scolar începe la aceastã datã), conform planului de scolarizare aprobat; Numãrul de formatiuni de studiu create suplimentar prin reorganizarea colectivelor de elevi; Numãrul de sãli de clasã care nu pot fi asigurate în unitatea scolarã, dar pot fi asigurate în altã locatie din comunitate; Numãrul de sãli de clasã pentru care nu s-a identificat disponibilitatea în unitatea scolarã sau în comunitate; Numãr estimativ posturi didactice suplimentare – nivel prescolar; Numãr estimativ posturi didactice suplimentare – nivel primar; Numãr estimativ norme didactice suplimentare – nivel gimnazial; Numãr estimativ norme didactice suplimentare – nivel liceal. Numãrul sãlilor de clasã în care pot fi asigurate dispozitive electronice functionale pentru transmirerea on-line a lectiilor desfãsurate cu elevii care vin prin rotatie (calculator + camera web), dacã este cazul; Numãrul elevilor care nu detin dispozitive electronice pentru participarea on-line la lectii, dacã este cazul; Numãr de norme nedidactice (îngrijitor) suplimentare, necesare realizãrii activitãtilor de igienizare”. Al 14-lea câmp cere scolilor sã specifice modul de desfãsurare a cursurilor pentru deschiderea anului scolar 2020-2021 în unitatea de învãtãmânt prin “prezenta fizicã integralã de învãtãmânt la scoalã, prezenta zilnicã a prescolarilor, elevilor din învãtãmântul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, concomitent cu prezenta partialã, prin rotatie (unii elevi în sala de curs, altii urmãresc on-line), a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, sau Integral online”. Decizia adoptãrii unui scenariu se va lua în consiliul de administratie al unitãtii de învãtãmânt, potrivit declaratiilor oficialilor din Educatie. Deciziile prevãzute în documentele invocate mai sus necesitã convocarea consiliilor profesorale. Ministrul Educatiei a anuntat cã pânã pe 12 august (miercuri) toate scolile trebuie sã trimitã la centru informatiile solicitate.
NICIUN COMENTARIU