“Valiza cu tehnologie” ajunge la alte patru scoli din Vaslui

TEHNOLOGIE… Patru unitãti de învãtãmânt vasluiene din mediul rural s-au înscris în proiectul “Scoala din valizã”, derulat de Fundatia World Vision România. Acestea sunt Scoala Gimnazialã „Mihai Eminescu” Zãpodeni, Scoala Gimnazialã nr. 1 Bãlteni, Scoala Gimnazialã „Prof. Ioan Dãnilã” si Scoala Gimnazialã nr. 1 din Ibãnesti. Ele vor fi dotate cu câte o valizã cu tehnologie ce cuprinde un laptop pentru profesor si tablete pentru elevi cu acces la internet si la o platformã digitalã de învãtare si formare profesionalã continuã a cadrelor didactice.

La începutul lunii iunie 2020, în cadrul programului „Scoala din valizã”, a fost lansat un apel public de înscriere pentru scolile din mediul rural ale cãror cadre didactice pot sã predea minimum douã lectii digitale pe sãptãmânã. La acest apel au aplicat 203 scoli în total, iar 47 dintre acestea au trecut în etapa finalã de jurizare, etapa interviurilor, în cadrul cãreia scolile selectate au furnizat informatii suplimentare despre activitatea lor si posibila implicare a acestora în program.

Doar 35 de unitãti de învãtãmânt din tarã, din mediul rural, sunt înscrise în programul de educatie digitalã „Scoala din valizã” pentru anul scolar 2020 – 2021, la care se adaugã si Scoala Gimnazialã „Mihai Eminescu” Zãpodeni, Scoala Gimnazialã nr. 1 Bãlteni, Scoala Gimnazialã „Prof. Ioan Dãnilã” si Scoala Gimnazialã nr. 1 din Ibãnesti, din judetul Vaslui. Începând din aceastã toamnã, scolile selectate vor fi dotate cu câte o valizã cu tehnologie: laptop dedicat profesorului si tablete pentru elevi, alãturi de acces la internet, la o platformã digitalã de învãtare si la formarea profesionalã continuã a cadrelor didactice. Toate scolile înscrise în programul „Scoala din valizã” îsi vor putea deschide portile pentru noul an scolar în septembrie, indiferent de cadrul ales de cãtre autoritãtile locale la acel moment, conform celor trei scenarii anuntate: verde cu toti elevii la scoalã, galben unde o parte dintre elevi vor învãta în sãlile de clasã, iar restul vor studia online, sau rosu unde lectiile se vor tine exclusiv online.

Componentele principale ale proiectului “Scoala din valizã”

În prezent, „Scoala din valizã” este operational în 22 de unitãti de învãtãmânt din 11 judete, având peste 11.000 de beneficiari, dintre care 6.000 sunt beneficiari directi (profesori si elevi). Proiectul are trei componente principale si anume: prima este dotarea scolilor cu infrastructurã hardware mobilã, oferitã gratuit acolo unde aceasta este fie absentã, fie deficitarã. Echipamentele sunt dezvoltate pe baza conceptului „Instant Classroom” si constau într-un kit sub formã de valizã, care contine un laptop pentru profesor si 30 de tablete pentru elevi. În plus, acolo unde este nevoie, scolile vor beneficia de internet gratuit din partea Vodafone România. A doua componentã este formarea competentelor digitale ale profesorilor, cu aplicabilitate directã în activitatea de la clasã. Astfel, “Scoala Din Valizã” rãspunde unei probleme de ordin sistemic a învãtãmântului preuniversitar din România, respectiv deficitul de competente în ceea ce priveste utilizarea tehnologiei în scopuri educationale. A treia componentã a proiectului este reprezentatã de platforma www.scoaladinvaliza.ro si resursele educationale disponibile prin intermediul acesteia, respectiv lectii digitale create de profesori, accesibile pentru elevi atât la clasã, cât si acasã. Platforma de e-learning a fost dezvoltatã conform cerintelor profesorilor si va continua sã fie îmbunãtãtitã permanent, în functie de nevoile utilizatorilor. Noile scoli au fost selectate în urma unui apel public de înscriere lansat de Fundatia World Vision România si Fundatia Vodafone România, care desfãsoarã împreunã acest proiect încã din 2018. Bugetul alocat noului an scolar este de 500.000 euro.
NICIUN COMENTARIU