Veste bunã pentru acvacultori- granturile pentru investitii, în continuare disponibile

BANI…Acvacultorii vor putea beneficia în continuare de granturi pentru investitii. Mai mult, s-a acceptat si o crestere a ratei de finantare din partea UE, de la 50%, la 60%. Intial era prevãzut ca investitiile în sectorul de acvaculturã sã se poatã realiza doar prin intermediul instrumentelor financiare – credite bancare cu dobândã garantatã – eliminând, astfel, granturile ca formã de sprijin.

Pentru sectorul din România, continuarea acordãrii granturilor este cu atât mai importanta, întrucât operatorii economici sunt mici si detin ferme care folosesc tehnologii depãsite din punct de vedere tehnic. Acestea trebuie supuse unui proces de modernizare tehnicã si chiar tehnologicã, prin investitii si inovare, printr-o gestionare mai eficientã a resurselor materiale, acvatice si umane, precum si prin transfer de cunostinte stiintifice, din domeniul cercetãrii în domeniul aplicativ, si manageriale, cu respectarea strictã a conditionalitãtilor de mediu si biodiversitate impuse de Pactul Ecologic European. Consumul de peste în România se situeazã mult sub media europeanã, ajungând în 2019 la 7.2kg/locuitor (media europeanã este de aproximativ 23kg/locuitor), iar 90% din pestele consumat în România provine din import. Doar 10% este furnizat de acvaculturã si pescuit. Pentru a creste acest consum de peste, din productie proprie, este nevoie în continuare de sustinerea sectorului acvaculturii prin investitii sub forma subventiilor/granturilor si în perioada 2021 – 2027, dar si de cresterea ratei de finantare, de la 50% la 75%. În acelasi timp, trebuie sprijinit sectorul în asociatii, pentru a pãtrunde mai usor pe piatã.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ