spot_imgspot_img
25.3 C
Vaslui
10-iun.-2023

Vin banii pentru producătorii de struguri de masă

spot_imgspot_img
- Advertisement -
CRITERII… Producătorii de struguri de masă eligibili vor primi un ajutor în valoare de 1.200 de euro/ha.

SUBVENȚIII… Vești bune pentru producătorii de struguri de masă. Direcția pentru Agricultură Vaslui anunță faptul că, începând cu 15 iulie, se pot depune cererile pentru acordarea ajutorului de 1.200 de euro/ha. De asemenea, DAJ Vaslui anunță criteriile de eligibilitate, dar și documentele necesare ce trebuiesc depuse pentru obținerea ajutorului.

Direcția pentru Agricultură Vaslui vine cu vești bune și anunță faptul că, în conformitate cu prevederile legale pentru aprobarea ,,Programului de susținere a producției de struguri de masă pentru anul 2022”, până la data de 15 iulie inclusiv se pot depune cereri pentru obținerea ajutorului de minimis în valoare de 1200 euro/ha. Vor putea obține aceste sume de bani următoarele categorii de solicitanți: producătorii agricoli persoane fizice care dețin atestat de producător emis în baza legislației în vigoare pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, valabil până la 31 decembrie 2022. De asemenea, de aceiași bani vor beneficia și producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor legale privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale. De reținut este și faptul că, pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de struguri de masă, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să solicite ajutorul de minimis prin completarea unei cereri, să utilizeze o suprafață cu plantații de struguri de masă, de minimum 1.000 mp și maximum 10 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu un indicator. De asemenea, solicitantul trebuie să obțină o producție de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha de pe suprafața respectică, să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cu plantațiile de struguri de masă, în anul 2022, să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării plantației și avizat de O.F.J. De asemenea, solicitantul trebuie să facă dovada producției minime realizate potrivit prevederilor prin documente justificative, în funcție de forma de organizare. Valorificarea producției de struguri de masă se face până la data de 29 noiembrie inclusiv a anului de cerere. Cererea de înscriere în program se poate depune atât la sediul Direcției pentru Agricultură Județeană Vaslui, cât și prin mijloace electronice, poștă sau curierat, însoțită de următoarele documente: copie a B.I./C.I. solicitant sau al reprezentantului legal, copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2022; împuternicire sau procură notarială și o copie a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/ Registrul Național al Asociațiilor și Fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea. De asemenea, solicitantul va depune o dovadă cont activ bancă sau trezorerie, adeverința în original, din Registrul agricol conform înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafața de teren cultivată cu struguri de masă utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosință asupra terenului în cauză; declarații pe propria răspundere, copie a filelor din Registrul agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele de teren cu plantații de struguri de masă. Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.