|

Liceul “Stefan cel Mare” Codãesti, cel mai bun din mediul rural. Rata de promovare, peste media pe tarã

REZULTATE... Promotia 2020 a Liceului "Stefan cel Mare" Codãesti a adus institutiei de învãtãmânt o ratã de promovare de 68%, peste media pe tarã - 62,9%.

ÎNVÃTÃMÂNT… Liceul “Stefan cel Mare” Codãesti a înregistrat cele mai bune rezultate din mediul rural la Bacalaureatul de anul acesta. Rata de promovare este de 68%, peste media pe tarã – 62,9%, în conditiile în care elevii nu au fãcut deloc meditatii. Si nu pentru cã nu si-ar fi dorit, ci pentru cã multi dintre ei îsi ajutã si familiile la treburile în gospodãrie. Au reusit, însã, sã ia note bune, 17 dintre ei absolvând cu medii între 8 si 9, 65. Cea mai mare medie e a Roxanei Ciobanu, care a luat 9,5 la limba si literatura românã, 9,8- istorie si 9,65 – geografie. Notele mari nu mã fac sã mã simt diferitã, ci din contrã, mã fac sã îi ajut pe ceilalti si mai mult. Perioada examenului a fost foarte stresantã si obositoare, cu emotii imense. Nu am alocat un anumit timp învãtatului pentru examen, acesta a început odatã cu anul scolar, dar recunosc cã ultima lunã de recapitulat a fost mai intensã. Consider cã m-am apropiat de idealul fiecãrui elev, chiar dacã am avut câteva “greselute” din neatentie. Emotiile uneori te pot afecta negativ”, a povestit tânãra, care îsi doreste sã devinã politist.

Liceul din  Codãesti a avut o evolutie interesantã, atât prin vechimea existentei sale (scoala primarã este înfiintatã în 1865), cât si prin trecerea la noi cicluri de scolarizare a copiilor când, dupã 1928, s-a trecut la ciclul gimnazial, iar din 1962 la învãtãmântul liceal. Aceastã institutie are o istorie interesantã si prin prisma personalului didactic ce si-a desfãsurat activitatea aici, precum si prin prisma rezultatelor obtinute în munca de instruire si educare a multor generatii de tineri. Existenta scolii din Codãesti este confirmatã de un stat de platã al Revizoratului Scolar Iasi din martie 1865, din care rezulta cã aici la acea datã exista o scoalã primarã al cãrei învãtãtor era preotul Ioan Laptes (primul dascãl al scolii codãestene), atunci la vârsta de 24 de ani.

Liceul din Codãesti a avut, în trecut, un atelier de lãcãtuserie si altul de electrotehnicã

Liceul Tehnologic Codãesti s-a înfiintat în 1962/1963. Constructia liceului s-a realizat între anii 1964/1966 si a beneficiat de fondurile obtinute de la stat, în proportie de 40% si de contributia populatiei în proportie de 60%. Initial, liceul avea 8 sãli de clasã si un laborator de chimie-biologie, un internat (fosta clãdire a raionului si Sectiei de învãtãmânt Codãesti), cu 60 de locuri, precum si o bibliotecã ce numãra 1800 de volume. Internatul, în perioada 1980 – 1986 a cazat un numãr de 100 – 115 elevi anual, marea lor majoritate servind masa la cantina liceului. Prin eforturi ulterioare, s-au construit în 1971 douã ateliere (unul de lãcãtuserie si altul de electrotehnicã), iar în 1974 altele douã. În 1979, existau cinci ateliere. Din 1976, liceul îsi schimbã profilul, devenind Liceul Industrial – Mecanic, subordonat atunci M.I.C.M. Era patronat de fosta Întreprindere Mecanica Vaslui. Dupã 1991, se revine la forma de liceu teoretic. Astãzi poartã denumirea de Liceul Tehnologic ”Stefan cel Mare” Codãesti. În anul scolar 1978/1979 a existat în localitatea Codãesti numãrul cel mai mare de elevi din istoria scolii codãestene: 721 de elevi. Si numãrul cadrelor didactice de la cele douã scoli a crescut continuu: de la 14 în 1954, la 26 în 1964, 35 în 1974 – 1985, iar în prezent existã 4 educatoare, 13 învãtãtori, 34 profesori si doi maistri. Numele purtate de aceastã institutie de învãtãmânt de la crearea sa pânã în prezent sunt: 1962 – Scoala Medie Codãesti, 1967 – Liceul Real- Umanist, 1976 – Liceul Industrial – Mecanic, 1990 – Liceul Real – Umanist, aprilie 2000 – Grupul Scolar Codãesti, septembrie 2012 - Liceul Tehnologic ”Stefan cel Mare” Codãesti, septembrie 2014 – Liceul “Stefan cel Mare” Codãesti.

“Nu fac pregãtire suplimentarã, toti au alte treburi… ca la tarã”

Liceul a fost renovat complet si modernizat, de la cãrãmidã pânã la mobilier nou. “Asteptãm zilele acestea sã îl luãm în primire, astfel cã din toamnã elevii vor beneficia de cele mai bune conditii de functionare. Avem copii buni, însã doar cei care sunt seriosi, muncesc si învatã ajung sã aibã rezultate excelente. Suntem anul acesta cu un procent de 68% la promovabilitate, dar aproximativ acelasi procent anual l-am obtinut an de an, cu o oscilare de 5 -6 procente mai putin sau mai mult. Profesorii muncesc si îi motiveazã pe elevi mereu, pot spune cã 70% este munca profesorilor si 30 % munca elevilor care într-adevãr doresc sã obtinã rezultate bune. Toatã munca aceasta a învãtãmântului scolar se face la scoalã, nu în mediul online. Ceea ce se predã si se învatã la scoalã, aceea este baza. Nu fac pregãtire suplimentarã, toti au alte treburi… ca la tarã. Dar toti elevii cu media peste 9 au avut burse de merit, oferite de Consiliul Local. Sunt multi. Aproximativ 50 de elevi cu burse. În prezent, numai în liceu avem aproximativ 220 elevi. Însã, din pãcate, comparativ cu ceilalti ani, în ultimii doi ani mergem cu o singurã clasã din fiecare generatie. Am avut douã clase de liceu si una de profesionalã pânã acum, dar acum din cauzã cã a scãzut drastic natalitatea, am ajuns sã mergem doar cu câte o clasã unde sunt 30-32 elevi. Si la gimnaziu, în prezent, avem câte o singurã clasã, la cei din clasele primare intrãm la simultan”, a povestit directoarea.

Directoarea liceului, mândrã de reusita elevilor: “îi felicit pe toti, mã bucur din suflet pentru ei, le doresc succes mai departe”

De asemenea, directoarea a declarat cã o parte dintre elevii care au sustinut examenul de BAC au depus contestatii: “s-au fãcut 20 contestatii, elevii sunt nemultumiti de notele pe care le-au primit la proba de Limba Românã. Dar eu îi felicit pe toti, mã bucur din suflet pentru ei, le doresc succes mai departe. Am avut sentimente de bucurie când i-am vãzut cum s-au adunat în curtea scolii, zâmbitori si fericiti cã au promovat. Cu toate cã ei stiau de rezultatele obtinute la BAC, de pe site, s-au strâns în numãr mare în curtea scolii sã se mai uite o datã pe liste si a fost acel sentiment de fericire împãrtãsit între ei, chiar dacã au avut acea nemultumire privind notele de la Limba Românã. Au fost copii foarte întelegãtori, nu am avut probleme disciplinare cu ei, au fost o serie de elevi de care eu sunt foarte multumitã la modul cum s-au prezentat în toti cei patru ani de liceu, nu numai acum, la Bacalaureat. Roxana-Elena Ciobanu, fata care a obtinut ce mai mare medie – 9.65, este o elevã exceptionalã, deosebitã si frumoasã, care a muncit cu adevãrat si a devenit acum imaginea liceului. Ne mândrim cu ea, ca profesori si îi dorim succes în continuare si tot binele din lume sã o înconjoare”.

Roxana Ciobanu: “Visul meu e sã devin politist”

Roxana-Elena Ciobanu este absolventa Liceului “Stefan cel Mare” Codãesti, care a obtinut cea mai mare medie la BAC – 9.65. Provine dintr-o familie modestã, mai are un frate si o sorã despre care vorbeste cu drag. “În cresterea si dezvoltarea mea, un rol important l-au avut mama si sora mea mai mare, care este profesoarã de Limba Românã”, mãrturiseste tânãra îndrãgostitã de citit, filme si plimbãri. Fire sociabilã si prietenoasã, aceasta a mai povestitã cã “adorã iesirile în aer liber, mai ales excursiile. Mã bucur de fiecare ocazie în care pot vizita ceva nou. Sunt o persoanã ambitioasã, orice îmi propun duc la bun sfârsit, indiferent de obstacolele întâlnite”. Nota mare la Bacalaureat a venit ca o rãsplatã pentru munca depusã în toti cei patru ani de liceu absolvit cu media 9,97: “Notele mari nu mã fac sã mã simt diferitã, ci din contrã, mã fac sã îi ajut pe ceilalti si mai mult. Perioada examenului a fost foarte stresantã si obositoare, cu emotii imense. Nu am alocat un anumit timp învãtatului pentru examen, acesta a început odatã cu anul scolar, dar recunosc cã ultima lunã de recapitulat a fost mai intensã. Consider cã m-am apropiat de idealul fiecãrui elev, chiar dacã am avut câteva “greselute” din neatentie. Emotiile uneori te pot afecta negativ. Pentru viitor, am mai multe variante. Vã mãrturisesc, însã, cã visul meu e sã devin politist, dar momentan nu m-am decis dacã voi da la Politie, încerc sã mã decid în aceastã perioadã. În orice caz, sã pleca în strãinãtate este exclus. Stiu cã si în România existã meserii de viitor, doar cã trebuie multã muncã depusã. Sunt decisã sã rãmân în tarã, alãturi de cei dragi”, a povestit tânãra.

Roxana Ciobanu

“Am avut parte de un colectiv unit, ne-am încurajat unul pe celãlalt si ne-am bucurat de reusita fiecãruia”

De asemenea, aceasta a povestit si cum îi vor rãmâne în memorie toti cei patru ani de liceu: “au fost minunati, pentru cã au fost anii care mi-au format caracterul si anii care m-au ajutat sã îmi definesc telurile în viatã. Acesti ani de liceu mi-au oferit prietenii si m-au învãtat ce înseamnã un colectiv. Mã consider norocoasã deoarece a avut parte de tot sprijinul necesar din partea tuturor profesorilor. Domnii directori, doamna dirigintã si fiecare profesor ne-au îndrumat spre calea cea bunã, calea cunoasterii. Un loc aparte în inima mea îl vor avea însã doamna dirigintã Costan Lenuta, doamna profesoarã de Limba Românã, Ciortan Loredana, doamna profesoarã de geografie Boambã Lilia, doamna profesoarã de istorie Mierla Finica, doamna profesoarã de religie Dumitriu Corina si doamna profesoarã de englezã Bighiu Oana care, dincolo de profesori, mi-au fost prieteni si îndrumãtori. Stiu cã sfaturile si gândurile lor bune mã vor însoti mereu de acum. În cei patru ani de liceu, m-am implicat în numeroase concursuri extrascolare, fiind îndrumatã de profesori dedicati si pasionati. O amintire plãcutã va fi cea din clasa a IX-a, când am participat la Olimpiada Nationalã de Religie, desfãsuratã la Craiova. A fost o experientã ineditã si de neuitat. Am avut parte de un colectiv unit, ne-am încurajat unul pe celãlalt si ne-am bucurat de reusita fiecãruia”, conchide tânãra cu cea mai mare medie la BAC din Liceul “Stefan cel Mare” Codãesti.