|

Nici nu s-a asezat bine pe scaun, cã noul ministru al Educatiei vrea sã modifice examenul de bacalaureat

SCHIMBÃRI…Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat cã are în vedere ca în anul scolar urmãtor sã punã problema schimbãrii modului în care are loc bacalaureatul. Ministrul Educatiei se gândeste sã modifice probele de competente si proba scrisã la alegere a profilului, dar în urma unei consultãri publice. În judetul Vaslui, modificãrile aproape anuale ale examenului de bacalaureat nu sunt vãzute cu ochi buni de cãtre profesori. Cadrele didactice se tem cã aceste schimbãri vor bulversa si mai tare elevii.

Anisie spune cã ar putea fi o solutie introducerea notelor pentru probele de competente. În privinta ultimei probe scrise de bacalaureat, cea la alegere în functie de profilul urmat de elev, ministrul Educatiei ia în calcul sã le dea posibilitatea elevilor sã-si aleagã una dintre materiile la care ei s-au specializat. “Anul acesta sub nicio formã nu se poate schimba nimic la bacalaureat. În 2016 am mai avut o consultare publicã pe tema aceasta. Este prevãzut în lege modul în care se organizeazã bacalaureatul. Ori, pentru a face o modificare pe structura bacalaureatului trebuie sã fie o modificare pe lege”, a precizat Monica Anisie. Ministrul Educatiei a spus cã va deschide si acest front legat de modificãri la examenul de bacalaureat, pentru cã i-a fost semnalatã si o problemã legatã de a treia proba scrisã, la alegere. “Cred cã voi deschide si acest front, pentru cã mai este o problemã legatã de bacalaureat, pe care mi-au semnalat-o si în emailurile pe care le-am primit de la elevi. Este vorba de acea a treia probã scrisã, la alegere, în functie de profil pentru liceele tehnologice, pentru liceele vocationale. Ar trebui sã le dãm posibilitatea sã-si aleagã una dintre materiile la care ei s-au specializat. Îmi doresc sã deschid si acest front pentru anul scolar urmãtor. Nu pentru anul acesta. Anul acesta nu se poate face nicio modificare si nici nu sunt adepta modificãrilor din timpul anului scolar pentru cã mi-am dorit întotdeauna sã conturãm niste decizii pentru viitor, nu în timpul anului scolar sã facem lucrul acesta”, a mai spus Monica Anisie.

Legea care prevede reducerea numãrului de ore, promulgatã luni de presedintele tãrii

Pânã la modificãrile examenului de bacalaureat, învãtãmântul românesc va trece prin alte schimbãri. Asta dupã ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 care se referã la reducerea numãrului de ore din învãtãmânt. Proiectul de lege referitor la reducerea numãrului de ore din învãtãmânt a fost adoptat initial anul trecut de Parlament, însã el a fost retrimis spre reexaminare de presedinte. În 21 octombrie 2019, Senatul a adoptat proiectul, în calitate de for decizional, mentinând prevederea contestatã de presedintele Klaus Iohannis în cererea de reexaminare transmisã Parlamentului, dar a fost amânatã intrarea în vigoare pânã în anul scolar 2020-2021. Potrivit legii, “numãrul de ore alocat disciplinelor din planurile cadru de învãtãmânt este, în medie, de 20 de ore pe sãptãmânã la învãtãmântul primar, în medie 25 de ore pe sãptãmânã la învãtãmântul gimnazial si în medie 30 de ore pe sãptãmânã la învãtãmântul liceal. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare si evaluare, cât si pentru învãtarea în clasã, asistatã de cadrul didactic, a continuturilor predate”. Legea stipuleazã si introducerea unor sesiuni de pregãtire a personalului didactic asupra problemelor legate de violenta psihologicã, bullying, în vederea dobândirii de competente în identificarea acestora si a capacitãtii de aplicare a unor strategii educationale potrivite.