„Vasluienii în rãzboaie” – o carte eveniment lansatã la Bârlad!

LANSARE…Patrimoniul bibliofil al judetului Vaslui se îmbogãteste zilele acestea cu o ineditã lucrare documentar-omagialã, ce se va prezenta la Asociatia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad în data de 18 martie.

Editatã sub auspiciile Asociatiei Nationale Cultul Eroilor “Regina Maria” si Societatea Culturalã Bucuresti-Chisinãu, cartea “Vasluienii în rãzboaie” este dedicatã comemorãrii si omagierii eroilor si participantilor la rãzboaiele românilor, pentru realizarea si apãrarea statului unitar national român în cele 3 etape definitorii: Rãzboiul de Independentã (1877-1878); Rãzboaiele de întregire a neamului; Rãzboaiele balcanice (1912-1913); Marele Rãzboi de Întregire a Neamului (1916-1918); Parte a Primului Rãzboi Mondial (1914-1918); Campania din Ungaria (1919); Rãzboiul de eliberare a teritoriilor ocupate (1941-1945); Campania din Est, pentru eliberarea Basarabiei si Bucovinei (1941-1944); Campania din Vest pentru eliberarea Ardealului de Nord (1944-1945), continuând cu eliberarea Ungariei, Austriei si Cehoslovaciei.

Autorii lucrãrii sunt doi vasluieni prin nastere, crestere si educatie, dar prahoveni prin devenire si adoptie: colonelul de radiolocatie si istoric militar Constantin Chiper, nãscut la 23 ianuarie 1936 în satul Valea Silistei, comuna Solesti, si inginerul energetician Neculai Ursu, nãscut în Bogdãnita, la 19 ianuarie 1950. Ei s-au cunoscut în cadrul Asociatiei Cultul Eroilor Prahova cãreia col. Constantin Chiper i-a fost cofondator (în 1994) si presedinte (2010-2019). Spre deosebire de lucrãrile de gen, care prezintã si analizeazã fapte, actiuni si stiintã militarã, cartea mentionatã, cu caracter omagial, se constituie într-un adevãrat catalog-inventar a tuturor vasluienilor participanti la rãzboaiele nationale. Unui numãr însemnat dintre cei cãzuti pe câmpurile de luptã, asupra cãrora au existat posibilitãti de documentare, li se prezintã scurte biografii spre aducere aminte, în mod egal de la ostasi la generali, care au în comun haina si viata militarã, lupta si jertfa supremã pe câmpul de luptã. Bazatã pe o bogatã documentare în variate arhive si surse documentare, dar si prin investigatii pe teren, autorii au ridicat cunoasterea localã a acestora (de pe monumentele închinate eroilor) sau fragmentarã, cãtre o cunoastere cumulatã/unificatã în carte, la nivel extins, judetean si chiar national. De mentionat în primul rând Arhivele militare de la Pitesti, apoi sprijinul colegilor din filiala Vaslui a Cultului Eroilor, a Arhivelor locale, a multor institutii si personalitãti vasluiene etc. Fapte de arme – unele remarcabile sau chiar eroice – au si vasluienii supravietuitori, de aceea autorii au înteles sã le dedice si lor un numãr însemnat de pagini, consemnându-le – în ordinea alfabeticã a localitãtilor de bastinã – numele, gradul, uneori unitatea militarã. Emotionant a fost interviul luat de autori, pe data de 23 iunie 2019, cu ocazia dezvelirii Monumentului Eroilor Neamului din Bârlad, veteranului de rãzboi colonel Gheorghe Voiculescu din localitatea Cârja, stabilit ȋn Bârlad care, anul acesta pe 14 aprilie, ȋmplineste 100 de ani.

Din cele 410 pagini, 100 de pagini contin anexe interesante

Anexa 1 este cea mai interesantã, fiind prezentarea vietii pe front, pe care a dus-o un participant în cel de Al Doilea Rãzboi Mondial, sergentul Constantin Ursu din Bogdãnita, tatãl co-autorului Neculai Ursu. Numeroasele aspecte din viata de pe front, surprinse în fotografiile realizate de sergent, pot fi lesne comune oricãrui erou si participant consemnat în primele 300 de pagini.

În Anexa 2, autorul Neculai Ursu profitã de ocazie pentru a prezenta si satul Bogdãnita, sat de bastinã al sergentului Constantin Ursu, cu un scurt istoric al satului si cu un “inventar” complet (de la bunici la nepoti) al familiilor satului în a doua jumãtate a secolului XX.

Nu în cele din urmã, s-a considerat util cunoasterii si omagierii sã se prezinte si imagini fotografice ale unor locuri si monumente istorice din Bârlad, Vaslui, Fãlciu, Bogdana, Schitul Bogdãnita, în Anexa 3.

Autorii – col. (r) istoric Constantin Chiper, si ing. Neculai Ursu – dedicã un capitol – Anexa 4 – activitãtilor pe care Asociatia Cultul Eroilor Prahova (din care fac parte) le-a desfãsurat în ultimii ani, ca: editarea de cãrti de istorie miltarã, omagiere a eroilor din mai multe judete, precum prezenta lucrare; depunerea de pãmânt colectat de membrii asociatiei din teatrele de luptã, într-o urnã la Catedrala Încoronãrii, de la Alba Iulia, cu prilejul Centenerului 1918-2018; întretinerea si repararea de cimitire si monumente ale eroilor; pelerinaje la cimitire ale militarilor români din România si Basarabia prezentate prin fotografii.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ