4.8 C
Vaslui
30-nov.-2022

30 mai – termen limitã la Finantele Publice

- Advertisement -

TERMEN Administratia Judeteanã a Finantelor Publice Vaslui reaminteste cã potrivit Ordinului M.F.P nr. 79/2014, societãtile comerciale, societãtile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare au obligatia de a întocmi si depune situatiile financiare anuale la unitãtile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice în termen de 150 zile de la încheierea exercitiului financiar, respectiv 30 mai 2014.

Entitãtile care aplicã Reglementãrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitãtilor Economice Europene, parte componentã a Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 3.055/2009, cu modificãrile si completãrile ulterioare si care la data bilantului depãsesc limitele a douã dintre cele 3 criterii de mãrime prevãzute la art. 3 alin. (1) din OMFP nr. 3.055/2009 si anume – total active: 3.650.000 euro; cifra de afaceri netã: 7.300.000 euro; numãr mediu salariati: 50, întocmesc situatii financiare anuale care cuprind:

– bilant, cod 10;

– cont de profit si pierdere, cod 20;

– situatia modificãrilor capitalului propriu;

– situatia fluxurilor de numerar;

– note explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi însotite de formularul „Date informative”, cod 30, si formularul „Situatia activelor imobilizate”, cod 40. Entitãtile care la data bilantului nu depãsesc limitele a douã dintre criteriile de mãrime prevãzute mai sus întocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

– bilant prescurtat, cod 10;

– cont de profit si pierdere, cod 20;

– note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate. Optional, ele pot întocmi situatia modificãrilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi însotite de formularul „Date informative”, cod 30, si formularul „Situatia activelor imobilizate”, cod 40.

De asemeni, situatiile financiare anuale vor fi însotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupã caz. Entitãtile care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifrã de afaceri netã sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro si au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate întocmesc situatii financiare anuale simplificate la 31 decembrie potrivit Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate care cuprind:

– bilant simplificat, cod 10;

– cont de profit si pierdere simplificat, cod 20.

Acestea vor fi însotite de formularul „Date informative”, cod 30, si formularul „Situatia activelor imobilizate”, cod 40. Situatiile financiare anuale simplificate trebuie însotite de o declaratie scrisã de asumare a rãspunderii conducerii entitãtii pentru întocmirea acestora în conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate. Modalitatea de depunere a situatiilor financiare este prin mijloace electronice de transmitere la distantã, la ghiseul unitãtilor fiscale la care sunt arondati operatorii economici sau la oficiile postale prin scrisori cu valoare declaratã. Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distantã pentru contribuabilii care detin certificat digital, situatiile financiare anuale si raportãrile contabile se depun în format .pdf cu fisier .xml atasat. În cazul depunerii la ghiseu sau la oficiile postale, situatiile financiare anuale si raportãrile contabile se depun în format .pdf cu fisier .xml atasat, pe suport CD, însotite de rezumatul declaratiei (prima paginã) listat si stampilat.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.