82 de fermieri din Vaslui, înscriși în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate

PRODUCȚIE… Pentru a beneficia de subvenția de 2000 euro, fermierul trebuie să producă minimum 1.600 kg de ardei gras și/sau lung la 1000 mp, iar apoi să îi vândă.

SPRIJIN… Vasluiul are 82 de fermieri înscriși în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate (sere sau solarii). Aceștia vor cultiva tomate, ardei, castraveți sau vinete pe o suprafață de 8,36 ha. Potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), la nivel național au fost depuse 14.239 cereri pentru o suprafață solicitată de 1532,28 hectare. Cele mai multe cereri au fost depuse în județul Olt – 4500 cereri, iar cele mai puține în București (1 cerere), Sibiu (2 cereri) și Brașov (3 cereri). Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis /cultură /1.000 mp /beneficiar este de 2.000 euro și se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană, la data de 30 septembrie 2020.

Perioada de depunere a cererilor de înscriere în Programul pentru susținerea producției de legume în spații protejate s-a încheiat pe data de 20 iulie. În perioada următoarele, APIA va realiza controale administrative pentru toate cererile depuse, urmând ca mai apoi să anunțe câte dintre acestea sunt eligibile. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producția de legume în spații protejate, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: să fie înregistrați în registrul unic de identificare și să dețină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA; să depună cerere de înscriere în program, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1; să utilizeze o suprafață cumulată de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile prevăzute; să obțină producțiile minime corespunzătoare culturii înființate; să fie înregistrați în evidențele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu legume în spațiile protejate, în anul 2021; să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor, completat începând cu data înființării culturii și avizat de oficiul fitosanitar județean; să facă dovada valorificarii producției minime realizate, prin documente justificative în funcție de  forma de organizare.

Un fermier poate primi până la 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare

Pentru a primi subvenția, fermierii vor trebuie să producă și să vândă anumite cantități minime. Spre exemplu, un fermier care cultivă ardei gras și/sau lung la seră trebuie să producă 2.900 kg la 1000 mp și apoi să îi vândă. În cazul solariilor, fermierul trebuie să producă mai puțin, respectiv 1.600 kg la 1000 mp, pe care apoi să îi vândă. APIA va efectua verificări pe teren privind existența suprafețelor și a culturilor declarate, iar reprezentanții Direcțiilor Agricole Județene va realiza evaluarea producției de legume înainte de recoltare. Valorificarea producției se va efectua în perioada 2 noiembrie – 2 decembrie 2021, iar documentele care atestă valorificarea producției și registrul de evidență a tratamentelor vizat de către autoritatea fitosanitară vor fi depuse până la data de 3 decembrie 2021, inclusiv. În urma controalelor pe teren realizate, datele se introduc în sistemul informatic al APIA și în funcție de datele operate și verificate în aplicația informatică, sistemul calculează automat pentru fiecare beneficiar: suma la care are dreptul solicitantul având în vedere ajutoarele de minimis încasate; suma cuvenită, cu respectarea principalelor condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind acordarea ajutoarelor de minimis. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăși suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exercițiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program și în cele două exerciții financiare precedente.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ