11.6 C
Vaslui
20-mai-2022

A treia „strigare” pentru executia modernizãrii sistemului de iluminat la Bârlad

POATE E CU NOROC… Primãria Municipiului Bârlad a repostat pentru a treia oarã pe site-ul de licitatii electronice SICAP anuntul de participare pentru achizitia lucrãrilor de executie a obiectivului de investitii „Modernizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Bârlad”. Valoarea estimatã a achizitiei este de 8.131.530,04 lei, fãrã TVA. Termenul de executie a lucrãrilor este de 12 luni de la semnarea Contractului de lucrãri.

Locul de desfãsurare a lucrãrilor este reprezentat de 20 de strãzi din Municipiul Bârlad astfel: B-dul Republicii; soseaua Tecuciului; Str. General Vasile Milea; B-dul Epureanu; Str. Mihai Eminescu; Str. Colonel Simonescu Sava; Str. Constantin Hamangiu; Str. Vasile Pârvan; Str. Paloda; Str. Nicolae Bãlcescu; Str. Dragos Vodã; Str. Mihai Viteazul; Str. Cãpitan Grigore Ignat; Str. Ioan Popescu; Str. Marcel Guguianu; Str. Primãverii; Str. Ștefan cel Mare; Str. 1 Decembrie; Str. Popa Șapcã; Str. Fagului. Acestea reprezintã aproximativ 25 de km din sistemul de iluminat public din Municipiul Bârlad plus o extindere de 3,7 km. Criteriul de atribuire este „pretul cel mai scãzut”, cu respectarea criteriilor de calificare si selectie stabilite. Termenul limitã pentru primirea ofertelor este 16.12.2021, ora 15.00. Ofertele se vor deschide pe data de 16.12.2021, ora 15.00, în SICAP.

Programul de finantare europeanã pentru realizarea investitiei este Programul Operational Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritarã 3 – Sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei si a utilizãrii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile publice si în sectorul locuintelor, Operatiunea C – Iluminat public.

Scopul principal al proiectului este reprezentat de introducerea unui sistem modern si eficace de gestiune a energiei, care ar permite reducerea consumului de energie electricã si a costurilor necesare pentru iluminatul public. Obiectivul general al proiectului este cresterea eficientei energetice în cadrul Municipiului Bârlad prin modernizarea si îmbunãtãtirea sistemului de iluminat public. Iluminatul public reprezintã unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul de a asigura atât orientarea si circulatia în sigurantã a pietonilor si vehiculelor pe timp de noapte, cât si crearea unui ambient corespunzator în orele fãrã luminã naturalã. Mãsurile prioritare care se preconizeazã a fi luate sunt axate pe cresterea calitãtii sistemului de iluminat public, asigurând o duratã de lucru mult mai lungã decât în prezent si reducerea impactului asupra mediului înconjurãtor, prin reducerea poluãrii cu emisii de CO2, dar si a poluãrii luminoase. De asemenea, se doreste reducerea consumurilor totale de energie electricã, prin reducerea puterilor instalate în corpurile de iluminat, ceea ce ar permite o economie considerabilã la cheltuielile cu factura de energie electricã.

Reclamăspot_img
Reclamăspot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here