Absolvenții vasluieni pot primi ajutor de șomaj, dacă nu își continuă studiile sau nu își găsesc loc de muncă!

SOLUTIE… Absolvenții promoției din acest an trebuie să știe că pot beneficia de indemnizația de șomaj, pentru următoarele 12 luni. AJOFM Vaslui a anunțat că, începând cu data de 30 mai, aceștia pot depune cererile în acest sens. Ajutorul de somaj va fi stopat în momentul în care beneficiarul își va găsi un loc de muncă sau în condițiile în care va fi admis într-o instituției de învățământ superior. Chiar dacă primesc o sumă mică drept indemnizație de șomaj, tinerii absolvenți, mai cu seamă cei cu posibilități materiale reduse, se bazează pe acest ajutor financiar dat de stat.

AJOFM Vaslui aduce în atenția absolvenților promoției 2020, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, că în perioada 30 mai-28 iulie 2020, în zilele lucrătoare, se pot prezenta pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă, la sediul instituției. Potrivit prevederilor legii, absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în termen de 60 de zile de la absolvire. Astfel, în cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, li se oferă termenul de 60 de zile cu începere pe 30 mai, având în vedere Ordinul MEN nr. 3.191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020 publicat în Monitorul Oficial “pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 29 mai 2020”. În situația în care unii tineri mai au corigente, și nu au situația încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în interval de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență.

În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte:

– Act de identitate fotocopie și original;

– Act de studii (adeverința de absolvire sau certificat de absolvire, după caz) și de calificare în fotocopie și original.

În cazul adeverinței trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 29 mai 2020. Pentru absolventul de liceu care nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) și acesta are dreptul să se prezinte la agenția pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își are domiciliul se oferă același termen de 60 zile, în intervalul 30 mai – 28 iulie 2020.  Absolventul care promovează examenul de bacalaureat are în continuare obligația de a se prezenta în intervalul 30 mai – 28 iulie 2020, deoarece el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal și are situația închisă la toate materiile. Indemnizația de șomaj se va acorda de la data de 29 iulie 2020 în situația în care cererea va fi înregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (29 iulie 2020 – 07 august 2020) sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizației de șomaj dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 10 zile.

Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (30 mai – 28 iulie 2020), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă/șomeri neindemnizați dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ