AEP propune schimbarea legii: donatii prin SMS pentru partidele politice

MODIFICÃRI… Autoritatea Electoralã Permanentã (AEP) propune schimbarea legii privind finantarea activitãtii partidelor politice si a campaniilor electorale. Printre modificãrile incluse în proiectul de lege pus în dezbatere publicã se numãrã posibilitatea ca partidele sã primeascã donatii, prin SMS, care sã nu depãseascã 1% din salariul minim brut pe tarã. De asemenea, donatiile primite de un partid de la o persoanã fizicã într-un an electoral nu vor fi limitate.

“Donatia în bani a cãrei valoare nu depãseste 1% din salariul de bazã minim brut pe tarã poate fi efectuatã prin serviciul de mesaje scurte, denumit în continuare SMS, sub conditia utilizãrii unui numãr de telefon cu abonament în retelele nationale de telefonie mobilã. Valoarea totalã a donatiilor primite prin SMS de la acelasi numãr de telefon într-un an fiscal nu poate depãsi 2 salarii de bazã minim brute pe tarã. Valoarea totalã a donatiilor primite prin SMS de un partid politic într-un an fiscal nu poate depãsi 10% din veniturile obtinute de partidul politic în anul respectiv”, conform proiectului. O altã schimbare propusã în legislatia de finantare a partidelor prevede cã donatia în bani a cãrei valoare depãseste 5 salarii de bazã minime brute pe tarã se va efectua numai prin cont bancar. În prezent, donatia care nu depãseste 10 salarii de bazã minime brute nu trebuie fãcutã prin cont bancar.

Controlul AEP devine mai sever

O altã reglementare se referã la faptul cã partidele politice pot sponsoriza ONG-uri, adicã “persoane juridice fãrã scop lucrativ, care desfãsoarã în România sau urmeazã sã desfãsoare o activitate în domeniul umanitar, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar si/sau de asistentã si servicii sociale, precum si institutiile si autoritãtile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru aceste activitãti. De asemenea, banii primiti de partide de la stat se vor cheltui doar „pe bazã de justificãri fundamentate”. În prezent, „eficienta si oportunitatea” cheltuielilor se hotãrãsc de organele de conducere ale partidelor. AEP propune o înãsprire a legii astfel încât partidele sã aibã „obligatia sã realizeze o bunã gestiune financiarã prin asigurarea legalitãtii, economicitãtii, eficacitãtii si eficientei în utilizarea fondurilor” publice, iar cheltuielile sã se facã „pe bazã de justificãri fundamentate”. Nu în ultimul rând, controlul AEP devine mai sever. Astfel, Autoritatea Electoralã Permanentã poate controla legalitatea finantãrii formatiunilor politice la sesizarea oricãrei persoane interesate care prezintã dovezi privind încãlcarea prevederilor prezentei legi sau, din oficiu, când existã suspiciuni întemeiate privind încãlcarea prevederilor prezentei legi. În cazul în care în cadrul controlului efectuat de cãtre Autoritatea Electoralã Permanentã privind respectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale apar suspiciuni privind sãvârsirea unor fapte de naturã penalã, Autoritatea Electoralã Permanentã sesizeazã organele de urmãrire penalã.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ