Agentii economici din Negresti, scutiti de la plata taxei lunare pe clãdiri

FACILITÃTI… Agentii economici din Negresti, care si-au întrerupt activitatea pe perioada stãrii de urgentã, vor beneficia de o serie de facilitãti fiscale. Acestia vor primi o reducere de 50% la impozitul anual pe clãdiri si vor fi scutiti de la plata taxei lunare pe clãdiri. De asemenea, taxa pentru eliberarea, respectiv vizarea anualã a autorizatiei de functionare a fost redusã cu 50%. Hotãrârea privind acordarea acestor facilitãti fiscale a fost adoptatã zilele trecute, în sedinta de Consiliu Local Negresti. “Reducerile se aplicã persoanelor fizice sau juridice pentru acest an, ca urmare a aprobãrii în unanimitate de cãtre Consiliul Local a propunerilor fãcute de primarul RUSU Petru-Cristinel în sedintã”, se aratã într-o informare a Primãriei Negresti.

Reducerea cu 50% a impozitului anual se aplicã proprietarilor sau utilizatorilor clãdirilor nerezidentiale care au fost obligati, potrivit legii, sã-si întrerupã total activitatea economicã în perioada în care s-a instituit starea de urgentã sau care detin certificatul pentru situatii de urgentã. Scutirea de la plata taxei lunare pe clãdiri se aplicã concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintã a unei clãdiri proprietatea publicã sau privatã a statului ori a unitãtilor administrativ-teritoriale, dupã caz, dacã, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgentã ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 utilizatorii clãdirilor au fost obligati, potrivit legii, sã îsi întrerupã total activitatea economicã. Reducerea cu 50% a taxei pentru eliberarea respectiv vizarea anualã a autorizatiei de functionare prevãzute în Anexa nr. 1, Capitolul V (art. 475, alin. 3) din HCL nr. 34/2019 se aplicã persoanelor fizice/juridice care desfãsoarã activitatea de servire si consum al produselor alimentare si bãuturilor alcoolice si nealcoolice, organizatã de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spatiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locatiei.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ