AJOFM informeazã: ce obligatii au persoanele care beneficiazã de somaj

REGULI…În urma abrogãrii Regulamentului General privind Protectia Datelor – RGPD, Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui a stabilit mãsuri tehnice si procedurale, pentru a proteja si a asigura confidentialitate, integritatea si accesibilitatea datelor cu caracter personal. În conformitate cu legislatia în vigoare, persoanele care beneficiazã de indemnizatia de somaj trebuie sã respecte la rândul lor mai multe reguli.

Potrivit AJOFM Vaslui, obligatiile esentiale, pe care nu trebuie sã le neglijeze persoanele care primesc indemnizatie de somaj sunt:

1.Sã se prezinte lunar, pe baza programãrii sau ori de câte ori este solicitatã, la agentia judeteanã pentru ocuparea fortei de muncã la care este înregistratã pentru a primi sprijin în vederea încadrãrii în muncã.

2. Sã comunice în termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de muncã unde este înregistratã orice modificare privind: încadrarea în muncã; emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizatiei de functionare pentru a desfãsura activitãti independente; realizarea unor venituri lunare mai mari decât indemnizatia de somaj; satisfacerea obligatiilor militare; plecarea din tarã; concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului; pensionarea; admiterea într-o formã de învãtãmânt; alte situatii.

3. Sã participe la serviciile pentru stimularea ocupãrii si de formare profesionalã oferite de agentia pentru ocuparea fortei de muncã unde este înregistratã. Atentie la faptul cã aceastã obligatie nu se aplicã atunci când persoanele care obtin indemnizatie de somaj participã la programe de formare profesionalã, organizate în conditiile legii si a cãror finantare este asiguratã din asistenta financiarã nerambursabilã primitã de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional, Fondului social european si Fondului de coeziune.

4. În calitate de beneficiar al indemnizatiei de somaj trebuie sã caute activ un loc de muncã.

5. Nu în ultimul rând, trebuie sã înstiinteze în scris agentia pentru ocuparea fortei de muncã la care sunt înregistrate cu privire la aparitia stãrii de incapacitate temporarã de muncã si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care acesta activeazã, în 24 de ore de la data acordãrii concediului medical. Atentie: dacã plecati din tarã mai putin de 3 luni, indemnizatia de somaj se suspendã, iar dacã plecati mai mult de 3 luni indemnizatia de somaj înceteazã!
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ