Ajutor de stat pentru asigurarile agricole

AJUTOARE Dupã mai bine de 3 luni de când se asteaptã acordul Uniunii Europene, în sfârsit producãtorii agricoli vor primi înapoi o parte din banii plãtiti firmelor de asigurare. Cuantumul subventiei este între 50 si 70% din costul primelor de asigurare. În schimb, în cazul producerii de calamitãti naturale, cum a fost cazul inundatiilor din acest an, nu se vor mai aloca bani de la buget pentru plata de despãgubiri celor afectati. Dosarul care trebuie depus la APIA pentru a beneficia de acesti bani este destul de mare, iar timpul care trebuie pierdut, în cazul micilor producãtori, pentru întocmirea acestui dosar va face, mai mult ca sigur, ca multi dintre ei sã se lase pãgubasi.

Începând cu luna septembrie 2010, producãtorii care au încheiat sau doresc încheie polite de asigurare pentru culturile agricole si/sau animale, pãsãri, familii de albine, pot beneficia de un ajutor de stat pentru asigurarãrile culturilor. Acest ajutor financiar de stat reprezintã o cotã procentualã din costul primelor de asigurare plãtite de cãtre producãtori agricoli, astfel: 70% din costul primelor de asigurare aferente politelor care prevãd acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale (înghet, grindinã, polei, ploaie, secetã) si 50% din costul primelor de asigurare aferente politelor care prevãd acoperirea pierderilor cauzate de fenomenele prevãzute de mai sus, dacã producãtorul se asigurã si pentru pierderi cauzate de alte fenomene meteorologice nefavorabile sau pierderi cauzate de boli ale animalelor sau ale plantelor ori de infestãri parazitare vor fi asigurati de cãtre bugetul de stat. Ajutorul de stat se acordã sub formã de rambursare cãtre beneficiari. Autoritatea responsabilã de administrarea schemei de ajutor este Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) Vaslui, unde dealtfel se vor si depune documentele necesare primirii acestui ajutor de stat. Trebuie spus cã acest ajutor de stat, pentru subventionarea primelor de asigurare din bugetul national, a primit, dupã mai bine de 3 luni, aprobarea Uniunii Europene.

Actele necesare – foarte multe!

Conform Hotãrârii de Guvern nr. 756 din 21 iulie 2010, actele necesare la depunerea documentatiei sunt centralizatoarele politelor de asigurare, dovada unui cont activ la Trezorerie, declaratia pe propria rãspundere cu privire la încadrarea beneficiarului în una dintre categoriile: microântreprindere sau întreprindere micã ori întreprindere mijlocie. Mai trebuiesc anexate la dosar si certificatul de înregistrare la Registrul Comertului si codul unic de înregistrare atribuit de Ministerul Finantelor Publice, politele de asigurare încheiate pentru culturile agricole, respectiv pentru animale, pãsãri, familii de albine, precum si documentele de platã a primelor de asigurare aferente acestora si documentul din care sã reiasã cã obiectul de activitate îl constituie exploatarea terenurilor agricole ori cresterea animalelor, pãsãrilor, familiilor de albine, dacã nu reiese din codul unic de înregistrare. Cererea de solicitare a ajutorului de stat pentru plata primelor de asigurare depusã de beneficiari pentru culturile agricole trebuie însotitã de copia cererii unice de platã pe suprafatã pentru anul respectiv, înregistratã la APIA în aceastã primãvarã, din care rezultã structura culturilor agricole, iar pentru sectorul zootehnic este însotitã de copia documentului care atestã înscrierea animalelor în Registrul national al exploatatiilor sau adeverinta care atestã înscrierea acestora în Registrul agricol. Schema de ajutor de stat se aplicã pe perioada 2010-2013, iar plãtile se vor efectua în transe lunare egale, în semestrul urmãtor depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar. Mai rãu pentru micii producãtori agricoli, care abia gãsesc resurse pentru înfiintarea culturilor, în cazul producerii de calamitãti naturale, cum a fost cazul inundatiilor din acest an, nu se vor mai aloca bani de la buget pentru plata de despãgubiri celor afectati.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ