spot_imgspot_img
9.6 C
Vaslui
25-feb.-2024

Ajutorul de înmormântare a fost majorat cu aproximativ 700 de lei

- Advertisement -

SPRIJIN… La decesul unui asigurat sau al unui pensionar, persoana care suportã cheltuielile în privinta decesului, poate cere un ajutor de stat, care, pentru acest an, a fost majorat cu aproape 700 de lei fatã de valoarea din 2022 si care ajunge la aproape 7.000 de lei.

Astfel, ajutorul de deces poate fi cerut, potrivit Legii Pensiilor, în cazul decesului unui asigurat sau al unui pensionar. Doar o singurã persoanã poate beneficia de acest ajutor, care face dovada cã a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care poate fi, dupã caz, sotul supravietuitor, copilul, pãrintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoanã care face aceastã dovadã. Dovada suportãrii cheltuielilor se face prin orice mijloc de probã admis de lege (de pildã, chitante sau bonuri fiscale). De asemenea, ajutorul se poate cere si dacã este vorba de decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, care nu figura în evidentele autoritãtilor ca asigurat sau pensionar. În astfel de situatii, ajutorul e la jumãtate din cuantumul dat pentru moartea unui asigurat sau a unui pensionar. Membri de familie sunt considerati: sotul; copiii proprii, copiii adoptati, copiii aflati în plasament familial sau cei încredintati spre crestere si educare familiei, în vârstã de pânã la 18 ani sau, dacã îsi continuã studiile, pânã la terminarea acestora, fãrã a depãsi vârsta de 26 de ani, precum si copiii incapabili de muncã, indiferent de vârstã, dacã si-au pierdut capacitatea de muncã înaintea vârstelor mentionate; pãrintii si bunicii oricãruia dintre soti.

Care este valoarea ajutorului si cum poate fi obtinut

Valoarea ajutorului de deces se stabileste anual prin legea bugetului asigurãrilor sociale de stat. Acesta nu poate fi mai mic decât valoarea cîstigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat. În 2023, dupã cum s-a stabilit prin Legea 369/2022 a bugetului asigurãrilor sociale de stat pentru anul acesta, valoarea ajutorului de deces este stabilitã la:

6.789 de lei – în cazul asiguratului sau pensionarului;

3.395 de lei – în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Ajutorul de stat se acordã la cerere, în baza certificatului de deces si a urmãtoarelor acte: actului de identitate al solicitantului (original si copie); actelor de stare civilã ale solicitantului, din care sã rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupã caz, actul care atestã calitatea de tutore, curator, mandatar (original si copie);

dovezii cã solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original si copie); actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurãrilor sociale, prin care se atestã boala care l-a fãcut inapt si data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstã de peste 18 ani (original); adeverintei care sã certifice cã, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsã între 18 si 26 de ani urma o formã de învãtãmânt organizatã potrivit legii (original); adeverintei eliberate de angajator din care sã rezulte cã persoana decedatã avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, dupã caz. Dovada cã membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaratie pe propria rãspundere a celui care solicitã ajutorul din partea autoritãtilor.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.