spot_img
23.4 C
Vaslui
25-iun.-2024
spot_img

Andrei Nãstase, primarul de numai 30 de ani care reuseste sã salveze comuna Arsura (P)

- Advertisement -

DE VOTAT…Ani la rând, comuna Arsura era un exemplu de „asa nu”. Au lipsit cu desãvârsire investitiile de orice fel. Asta pânã când, la cârma comunei ajunge Andrei Nãstase. La cei 30 de ani ai sãi, acesta era considerat unul dintre cei mai tineri primari din tarã si multi nu i-au acordat încrederea de care avea nevoie. Instalat în fotoliul de primar dupã alegerile din 2020, Andrei Nãstase reuseste ca, dupã nici mãcar 3 luni, sã obtinã finantare pentru unul dintre proiectele preluate de la fosta administratie localã. Cu toate cã nu a fost o muncã usoarã, mai ales cã proiectele preluate aveau hibe si trebuiau corectate, Andrei Nãstase nu se sperie si reuseste sã obtinã finantare pentru a le duce la bun sfârsit. Asa, la Arsura au apãrut primii 6 km de drum asfaltat, apã, iluminat public modern, cu ajutorul lãmpilor LED, dispensar uman, dotarea scolilor din comunã cu mobilier si echipamente moderne, camere de supraveghere în toatã comuna si nu numai atât. „În urmã cu patru ani, am cîstigat alegerile si am venit la Primãria Arsura cu inima deschisã, dornic sã muncesc si sã fac lucrurile sã meargã. Veneam atunci cu forte proaspete, cu hotãrâre si cu o echipã competentã, dornicã de schimbare. Cred cã de atunci si pânã acum am reusit sã arãt oaneilor din comuna Arsura cã nu am spus vorbe goale si nu am fãcut promisiuni electorale de care sã nu mã tin. Anul acesta revin în fata consãtenilor mei si le spun cã am rãmas acelasi om, dornic de a face tot ceea ce îmi stã în putere pentru a construi o comunã frumoasã si dezvoltatã. Am alãturi o echipã de oameni competenti cu care voi continua ceea ce am început pentru cã Arsura meritã”, spune Adrian Nãstase.

În urmã cu patru ani, nevoia de schimbare era una stringentã pentru comuna Arsura, condusã, pânã la acel moment, de PSD-isti. Chiar dacã pãrea prea tânãr pentru a prelua frâiele unei comunitãti blocate în timp, Andrei Nãstase se înscrie în cursa electoralã si câstigã alegerile. „Vin la primãria Arsura cu inima deschisã. Sã muncesc si sã fac lucrurile sã meargã. Vin cu forte proaspete, cu hotãrâre, cu o echipã competentã, dornicã de schimbare. Si pot sã le promit oamenilor încã de pe acum cã, odatã ajuns la primãrie, vor gãsi în mine un sprijin, vor gãsi întelegere pentru rezolvarea problemelor lor si, în primul rând, vor gãsi respectul cuvenit”, spunea, în urmã cu patru ani, primarul de la Arsura. Iatã cã au trecut patru ani si cel considerat unul dintre cei mai tineri primari din tarã poate sta cu capul sus în fata cetãtenilor care i-au acordat, la acea vreme, votul de încredere. Aproape de finalul primului mandat, Andrei Nãstase revine în fata cetãtenilor din Arsura si le multumeste cã a avut onoarea de a conduce si de a construi o comunã frumoasã si dezvoltatã. În acelasi timp, edilul face si un bilant al realizãrilor care au scos comunitatea din zona Evului Mediu si au adus-o unde este astãzi. „Încã din prima zi de la preluarea mandatului, am fost implicat în dezvoltarea comunei si am urmãrit orice oportunitate de finantare care a îmbunãtãtit viata locuitorilor din comunitate. La preluarea mandatului, am preluat si proiectele rãmase de la fosta conducere si am reusit sã obtin finantarea pentru a le duce la bun sfârsit. Unul dintre proiecte a fost cel al alimentãrii cu apã în localitãtile Arsura si Pâhnesti. Desi a fost un proiect greu, început din anul 2007 si abandonat de vechea administratie pe motiv cã proiectul este la D.N.A., în mai putin de 3 luni de la preluarea mandatului am reusit sã deblochez situatia si sã obtin o finantare de 3 milioane lei pentru finalizarea investitiei. Astãzi, locuitorii satelor Arsura si Pâhnesti se bucurã de apã curentã. Cel de-al doilea proiect a fost legat de modernizarea drumurilor de interes local din Arsura. La fel ca si proiectul cu apa, si acesta a fost unul cu foarte mari probleme: vechea administratie, în disperarea de a obtine un nou mandat, a început executia lucrãrilor, dar fãrã a avea o sursã de finantare, ci pe datorie. Nu a fost usor, dar în anul 2023 am obtinut o finantare record pentru comuna Arsura de 8 milioane lei prin Programul National Anghel Saligny, care ne-a permis asfaltarea a 6 km de drumuri sãtesti în satul Arsura. Astãzi, oamenii din sat au renuntat la cizmele de cauciuc si circulã în conditii decente. Si nu ne-am oprit aici. Am reusit apoi reabilitarea si modernizarea drumurilor afectate de inundatii. Mai exact, am asfaltat 2.725 m de drum, din care 600 m în satul Mihail Kogãlniceanu si 2.125 m în satul Fundãtura, precum si construirea a trei poduri, douã poduri, la Fundãtura (pod Blãnaru si pod Coman) si la Mihail Kogãlniceanu (pod Glodeanu), obtinând o finantare de peste 5 milioane lei. Odatã cu realizarea acestui proiect am reusit sã oferim un acces facil la principala cale de acces pentru locuitorii din zonele cele mai afectate ale celor douã localitãti. Si cum era de asteptat, o altã investitie dusã la bun sfârsit este cea legatã de modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public. În cadrul acestui proiect cu o valoarea finantatã de cca. 1.500.000 lei, am reusit modernizarea întregului sistem de iluminat public prin schimbarea tuturor lãmpilor si montarea unor lãmpi noi LED pe fiecare stâlp în parte, crescând astfel gradul de sigurantã si vizibilitate pe timp de noapte, iluminatul fiind în functiune pe tot parcursul noptii”, spune Andrei Nãstase.

Învãtãmântul si sãnãtatea, prioritãti pentru primarul Andrei Nãstase

REUSITE…Pe lângã investitiile în infrastructurã, edilul Andrei Nãstase a acordat o atentie deosebitã si conditiilor oferite de scolile din comunã, elevilor sãi. „Este cunoscut faptul cã o societate se poate dezvolta dacã are oameni scoliti. Ca administratie localã, am încercat si, spun eu, am si reusit sã oferim elevilor conditii cât mai bune pentru a învãta. Astfel, la Arsura, Scoala Gimnazialã „N.G. Lupu” a fost adusã la standardele cerute de Europa. Dupã multi ani în care elevii scolilor si gradinitelor din comunã au mers la toaletele insalubre din curtea scolii, am reusit sã amenajãm grupuri sanitare moderne în interiorul scoliii din Arsura, corp A si Corp B, (din centru), urmând ca Grãdinita cu Program Normal Fundãtura sã intre într-un proces de reabilitare si consolidare, amenajând si acolo grupuri sanitare moderne si adecvate. Apoi am trecut la dotarea cu mobilier si materiale didactice. Pentru realizarea acestui obiectiv am obtinut o finantare prin PNRR în sumã de cca. 640.000 lei care permite dotarea cu mobilier a 7 sãli de clasã si a 2 sãli de grupã de grãdinitã existente si a laboratorului de informaticã nou, precum si dotarea sãlilor de clasã/grupã cu echipamente T.I.C. (table interactive, calculatoare, imprimante etc – n.r.), pentru asigurarea echipamentelor si a resurselor tehnologice digitale în cele 7 sãli de clasã si cele 2 sãli de grupã, existente la nivelul scolii. De asemenea, am luat în serios investitiile în sãnãtatea populatiei si am reusit reabilitarea, consolidarea, modernizarea, extinderea si dotarea dispensarului uman. Am solicitat realizarea acestui obiectiv încã de la preluarea mandatului de primar. Dupã întocmirea tuturor documentelor solicitate de cãtre Compania Nationalã de Investitii, am obtinut finantarea mult doritã pentru aceastã investitie, iar suma se ridicã la aproximativ 5 milioane lei. În prezent, obiectivul se aflã în stadiul de contractare a lucrãrilor de executie. Odatã cu realizarea acestui obiectiv si crearea unor conditii de lucru moderne, cetãtenii comunei vor avea acces la servicii medicale de calitate si vom face toate demersurile pentru a putea aduce un medic cu normã întreagã în comuna noastrã. Apoi am investit în siguranta cetãtenilor prin realizarea unui sistem de supraveghere video. Pentru realizarea acestui obiectiv am obtinut o finantare prin PNRR în sumã de 620.000 lei”, spune Andrei Nãstase. A urmat apoi implementarea programului national de cadastru si carte funciarã. Prin acest program am reusit obtinerea a patru finantãri ce se ridicã la suma de 640.000 lei prin care la final toate proprietãtile din comunã vor fi mãsurate, intabulate si înscrise în Cartea Funciarã. Pe lângã aceste finantãri si proiecte majore, ca primar al comunei Arsura am întreprins si alte mãsuri care au adus un plus valoare comunitãtii locale. „Am încercat sã fim la dispozitia cetãtenilor si sã facem tot ceea ce stã în puterea nostrã sã arãtãm cã suntem alãturi de nevoile lor. Asa am reusit sã sustinem crescãtorii de animale din comunã prin rezilierea contractul de concesiune pãgubos încheiat cu Asociatia Micii Fermieri si atribuirea pãsunii comunale cãtre crescãtorii locali, beneficiind astfel de subventii si dezvoltându-si micile ferme sau gospodãrii. Am sprijinit cetãtenii în recuperarea dreptului de folosintã asupra viilor de la Pâhnesti si a unor terenuri utilizate de unele societãti comerciale cu rea credintã. Am sprijinit bisericile din comunã prin alocarea unor sume de bani pentru modernizarea acestora si am efectuat lucrãri de înfrumusetare si împrejmuire a cimitirelor din satele componente. Am reusit sã implementãm partial colectarea si ridicarea gunoiului din poartã în poartã, crescând astfel confortul cetãtenilor. Odatã cu modernizarea infrastructurii de drumuri, vom extinde la toate gospodãriile”, mai spune primarul Andrei Nãstase.

Planuri mari si pentru urmãtorii patru ani

PROPUNERI…Dupã ce, timp de patru ani, edilul Andrei Nãstase a demonstrat de ce este în stare, acum vine încã o datã în fata cetãtenilor din Arsura sã le cearã votul de încredere. Si nu vine cu mâna goalã. Vine cu o serie de propuneri menite sã dezvolte si mai mult comuna. „Atât eu, cât si echipa mea, venim în fata alegãtorilor si le propunem sã continuãm asfaltarea drumurilor de interes local acolo unde mai este de lucru, în localitãtile Pâhnesti si Fundãtura. „Avem în plan un proiect de modernizare prin asfaltare a 6.491 m de drum din care 1.284 m în Fundãtura si 5.207 m în Pâhnesti. În vederea finantãrii si realizãrii acestui obiectiv de investitii, în data de 01.11.2021 am depus cererea de finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, cu o valoare de aproximativ 20 milioane lei. Proiectul acesta este acum pe masa celor din Ministerul Dezvoltãrii. Tot la capitolul infrastructurã, ne propunem reabilitarea si modernizarea drumurilor afectate de viiturile din 2017 si avem în plan asfaltarea a 3,684 km de drum în Pâhnesti, Fundãtura si Arsura. Compania Nationalã de Investitii ne-a comunicat avizul favorabil al Consiliului Tehnico Economic, fiind aprobati indicatorii tehnico-economici si urmând a fi emis Ordinul de ministru privind finantarea investitiei. Valoarea investitiei se ridicã la aproximativ 10 milioane lei. Si tot modernizarea drumuri, de data aceasta afectat de viiturile din 2020, avem în proiect asfaltarea a 4,780 km de drum de interes local în localitãtile Arsura, Mihail Kogãlniceanu, Pâhnesti si Fundãtura. Întrucât acest obiectiv de investitii figureazã în lista sintezã a subprogramului „Lucrãri în primã urgentã” derulat de Compania Nationalã de Investitii, am întocmit Studiul de fezabilitate si am reusit obtinerea avizelor si am procedat la depunerea documentatiei la Compania Nationalã de Investitii si asteptãm evaluarea acesteia pentru a trece la etapa urmatoare. Si nu în ultimul rând, continuãm investitiile în reteaua de apã a comunei si ne propunem alimentarea cu apã a satului Fundãtura. Proiectul, a cãrui valoare se ridicã la 3,4 milioane de lei, asteaptã aprobarea Ministerului Dezvoltãrii”, încheie Andrei Nãstase.

Material de propaganda electorala realizat de Vremea Noua la comanda PNL Vaslui. CMF: 21240015.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

2 COMENTARII

  1. Când un primar are credință ,bun simt,școală făcută serios ,atunci știe ce obiective să atingă ,la ce uși sa bată și cel mai important cunoaște măsura și valoarea banului pentru ai investi corect.Bravo unui primar de nota 10…pt care vârsta este avantaj și nu impediment.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.