22 C
Vaslui
02-iul.-2022

APIA pune în plată micrograntule în domeniul alimentar

START… APIA Vaslui primește formularele cererilor de finanțare a ajutorului de stat privind microgranturile din domeniul alimentar.

BANI… Vin vești bune pentru vasluienii care desfășoară activitate economică în domeniul alimentar. Se pot depune dosarele pentru finanțare a ajutorului de stat. Cererile se finanțează în ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub formă forfetară este în valoare de 5.000 euro de beneficiar, la cursul valutar aferent lunii mai 2022. De asemenea, microgranturile se acordă, pe bază de contract, beneficiarilor care îndeplinesc mai multe condiții cumulative.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că din data de 27.05.2022 au început înscrierile pentru măsura „Microgranturi în domeniul agroalimentar”.  Astfel, în perioada 27 mai 2022- 31 mai 2022, solicitanții pot depune formularul cererii de finanțare a ajutorului de stat prin aplicația electronică IMM Recover. De asemenea, împuternicirea notarială poate fi depusă și ulterior completării formularelor de înscriere în sistemul informatic IIM RECOVER, dar nu mai târziu de încheierea contractului de acordare a ajutorului de stat. Cererile se finanțează în ordinea depunerii, iar ajutorul financiar nerambursabil sub formă forfetară este în valoare de 5.000 euro/beneficiar, la cursul valutar aferent lunii mai 2022, respectiv 4,9479 lei. Pentru depunerea cererilor de finantare, solicitanții acestora trebuie să dețină semnătură electronică. Finanțarea proiectelor de tip microgrant în cadrul acestui apel vizează următoarele obiective specifice: sprijinirea activității operatorilor economici din domeniile agricultură, acvacultura, piscicultură și industrie alimentară, menținerea sau creșterea numărului de angajați, diversificarea activităților din domeniul agroalimentar, sprijinirea activității operatorilor economici afectați de pandemia COVID – 19. Beneficiarii ajutorului de stat sunt: microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, persoane fizice autorizate, denumite în continuare PFA, întreprinderi individuale, denumite în continuare ÎI, întreprinderi familiale, denumite în continuare ÎF, care primesc ajutorul de stat prin intermediul micrograntului/grantului pentru capital de lucru, prin încheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat. Beneficiarii pot utiliza microgranturile, sub formă de sumă forfetară, alocate din fonduri externe nerambursabile, cofinanțate din bugetul de stat, pe bază de contract de acordare a ajutorului pentru susținerea următoarelor cheltuieli angajate după data de 1 februarie 2020: cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari, datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate, cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole, cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente, cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității. De asemenea, sunt decontate cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale. Microgranturile se acordă, pe bază de contract, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: au desfășurat activitate operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019, au obținut o cifră de afaceri sau venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019, își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea măsurii de sprijin sub formă de microgrant. Proiectul „Microgranturi în domeniul agroalimentar” este parte a schemei de ajutor de stat introdusă prin lege privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile și este implementat de MADR, prin intermediul APIA. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură administrează, gestionează și derulează proiectele, măsurile și programele de încurajare și stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate. Fondurile alocate pentru acordarea Microgranturilor din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare sunt în valoare totală de 50.000.000 euro.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here