Aplicarea unor facilitãti fiscale, prelungitã pânã în toamnã

PROIECT… Mãsuri precum suspendarea executãrii silite sau neplata dobânzilor si penalitãtilor de întârziere pentru obligatiile fiscale care au devenit scadente dupã 21 martie 2020 vor fi prelungite pânã la 25 octombrie 2020, potrivit unui proiect de ordonantã publicat de Ministerul Finantelor.

Alte mãsuri care urmeazã sã fie aplicate pânã la 25 octombrie sunt cele potrivit cãrora nu se calculeazã si nu se datoreazã dobânzi si penalitãti, conform Codului de procedurã fiscalã, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de esalonare, reglementatã de art. XII din OUG nr. 48/2020. Rãmân, de asemenea, în vigoare, reducerea semnificativã a perioadei de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, suspendarea termenului de prescriere sau suspendarea conditiilor de mentinerea esalonãrilor la platã. “În ceea ce priveste prelungirea aplicãrii unor mãsuri fiscale, subliniem cã în contextul în care pandemia SARS-CoV-2 a generat dificultãti de naturã financiarã pentru majoritatea întreprinderilor, confruntându-se în aceastã perioadã cu o lipsã severã de lichiditate, acestea au devenit mai putin solvabile. De altfel, reluarea activitãtii de cãtre mediul de afaceri presupune existenta unor disponibilitãti bãnesti. În conditiile în care mediul economic se relanseazã etapizat, este necesar sã fie mentinute lichiditãtile financiare. În acest sens, este important ca statul sã nu le afecteze iremediabil activitatea prin demararea mãsurilor de executare silitã, pierderea înlesnirilor la platã acordate, considerarea obligatiilor fiscale pe care acestia le înregistreazã ca fiind restante ori prin întârzierea la platã a sumelor pe care statul le datoreazã, respectiv TVA-ul solicitat la rambursare. Aceste mãsuri sunt importante pentru contribuabili, fie cã ne referim la persoane juridice sau fizice, fapt pentru care este necesar sã se prelungeascã termenul de aplicare a mãsurilor fiscale adoptate pe perioada stãrii de urgentã. Acest lucru este valabil, fãrã a fi limitativ, pentru IMM-uri care reprezintã un sector semnificativ pentru economia nationalã, ceea ce pe termen scurt si mediu poate afecta grav situatia financiarã a multor întreprinderi viabile pe piatã, precum si situatia angajatilor acestora, cu posibile consecinte chiar si pe termen lung, periclitând mentinerea activitãtii acestora”, se aratã în nota de fundamentare care însoteste proiectul de act normativ. Proiectul de act normativ prevede si mãsuri privind extinderea aplicãrii bonificatiilor pentru achitarea impozitului pe profit datorat/plãtii anticipate Prin actualul proiect de act normativ, initiatorii propun aplicarea bonificatiei si în cazul plãtitorilor de impozit pe profit care au optat pentru anul fiscal modificat sau care sunt plãtitori si de impozit specific unor activitãti, prin extinderea aplicãrii bonificatiilor pentru achitarea impozitului pe profit datorat/plãtii anticipate, pentru trimestrele II si III, respectiv pentru perioada 26 iunie – 25 septembrie inclusiv, si perioada 26 septembrie – 25 decembrie inclusiv, din anul 2020.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ