Aproape 4.000 de elevi vasluieni, în fata primului examen important din viata lor!

EMOTII… Elevii vasluieni de clasa a VIII-a intrã azi în focul examenului de Evaluare Nationalã! Prima probã este cea de Limba si Literatura Românã. Potrivit conducerii ISJ Vaslui, 3.849 elevi s-au înscris pentru sustinerea examenului, alti 250 de elevi neputând participa din cauza corigentelor, a neîncheierii mediilor sau a abandonului scolar. Pe lângã emotiile inerente, atât elevii, cât si profesorii vor avea de respectat regulile stricte de prevenire a infectãrii cu COVID 19. Este vorba, în principal, de distantarea fizicã, de mãstile de protectie, dar si de luarea temperaturii, la intrarea în incinta scolii. Elevii trebuie sã stie cã nu vor putea iesi mai devreme de o orã, de la momentul începerii examenului. În privinta temperaturii, trebuie spus cã triajul epidemiologic va începe de la intrarea în centrul de examen, iar în cazul în care temperatura cuiva depãseste 37.3C, se va repeta mãsurarea acesteia de trei ori, succesiv, la un interval de 2 – 5 minute. Elevii trebuie sã fie în sãli pânã cel târziu la ora 8:30. La nivelul judetului Vaslui sunt în total 101 centre de examen pentru Evaluarea Nationalã din acest an.

În perioada 2-12 iunie 2020 au participat la pregãtiri pentru examenul de Evaluare Nationalã doar 2.994 de elevi din totalul de 4.099 elevi înscrisi în anul terminal de gimnaziu din judetul Vaslui. Azi, 15 iunie, în prima zi de examen la Limba si Literatura Românã, prezenta este mai mare, unde 3849 vor intra în focurile examenului începând cu ora 9.00. Asadar, judetul Vaslui înregistreazã un numãr de 250 de elevi care nu vor sustine examenul din cauza neîncheierii mediei anuale, ori corigentelor sau abandonului scolar. În ceea ce priveste centrele pentru sustinerea Evaluãrii Nationale, acestea în numãr de 101 “per ansamblu” toate sunt pregãtite corespunzãtor, cu respectarea regulilor stricte de prevenire a infectãrii cu COVID 19. Una dintre acestea fiind triajul epidemiologic al elevilor care va începe de la intrarea în centrul de examen unde cadrele medicale vor mãsura temperatura cu termometrul noncontact, temperaturã ce nu trebuie sã depãseascã 37.3C.

Iatã care sunt regulile impuse pentru a se evita orice risc de rãspândire a virsului SARS-CoV-2

În cazul în care temperatura înregistratã depãseste maximul admis, se repetã mãsurarea acesteia de trei ori succesiv, la un interval de 2-5 minute. Mãsurarea temperaturii noncontact se va realiza la umbrã, se va efectua observarea clinicã a simptomelor respiratorii de tipul tuse frecventã, strãnut frecvent, stare generalã modificatã. Fiecare centru de examen va avea covorase dezinfectante, mãsti de protectie pentru elevi si profesori, substante dezinfectante pentru mâini, iar curãtenia si dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clantei usii, mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin stergere cu apã si detergent, apoi cu substante biocide se realizeazã constant, conform procedurilor stabilite. De asemenea, intrãrile /iesirile, precum si sensul de deplasare pe coridoare, cãtre sãlile de examen si alte încãperi, sunt semnalizate corespunzãtor si dezinfectate în mod regulat. Se asigurã existenta în regim permanent de sãpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncãrcate ori de câte ori este necesar. În sãlile de clasã, examenele se vor desfãsura prin stabilirea locurilor, astfel încât sã existe o distantã între candidati, pe rânduri si între rânduri, de 2 m unul fatã de celãlalt.

Lucrurile importante de stiut de cãtre elevii care sustin astãzi Evaluarea!

Lista nominalã cu elevii repartizati în sãlile de examen este afisatã pe usa fiecãrei sãli de examen. Anul acesta, din cauza mãsurilor de distantare fizicã, într-o salã de clasã sunt repartizati maximum 10 elevi. Toate sãlile de examen, sãlile în care se multiplicã subiectele sau cele în care se preiau, evalueazã sau se depoziteazã lucrãrile scrise sunt dotate cu camere de luat vederi. Examenul începe la ora 9:00 si dureazã 2 ore. Pentru rezolvarea subiectelor, pe foaia de examen elevii trebuie sã scrie doar cu cernealã sau pastã de culoare albastrã, iar pentru realizarea schemelor si desenelor la matematicã pot folosi doar creion negru. Elevii sunt supravegheati, în fiecare salã de examen, de doi asistenti, care sunt profesori de altã specializare decât materia la care se sustine examenul. Elevii vor primi si coli pentru ciornã. La expirarea celor 120 de minute de examen, elevii vor preda lucrãrile. Ultimii trei elevi rãmân în salã pânã când vor fi predate toate lucrãrile sau pânã când expirã timpul de examen. În cazuri exceptionale, dacã un elev se simte rãu si cere pãrãsirea temporarã a sãlii, el este însotit de unul dintre asistenti, pânã la înapoierea în sala de clasã, fãrã sã i se prelungeascã timpul de rezolvare a subiectelor. Reamintim cã programa pentru Evaluarea Nationalã 2020 cuprinde doar materia de pe semestrul I, deoarece scolile au fost închise încã din 11 martie, din cauza pandemiei de coronavirus iar anul 2020 este primul an în care va exista o a doua sesiune a examenului, pentru elevii care nu se pot prezenta în iunie, din motive medicale.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ